Gereformeerde Gemeente valt tegen

C.A. Hoekman / Geen reacties

11-12-2020, 13:10

Vraag

Aan een ouderling van de Gereformeerde Gemeenten. Een aantal jaren geleden is ons gezin verhuisd naar een streek waar zo goed als geen kerken meer zijn. Nu voelden we ons genoodzaakt om de dichtstbijzijnde gemeente (een Ger. Gem.) te bezoeken en we zijn daar ook lid geworden. Wij zijn hervormd getrouwd en hebben daar belijdenis gedaan. Wat wij van onze ouders kennen over de Ger. Gem. is dat die erg behoudend zijn, veelal over dingen aan de buitenkant, zoals geen broeken en televisie enz.

Al snel kwamen wij erachter dat men dat in deze gemeente niet zo nauw neemt. Bijna alle dames lopen in broeken of zeer korte rokjes. Iedereen heeft televisie, korte haardracht bij vrouwen en veel gaan er aan het avondmaal. Dit is voor ons erg verwarrend en als we daar vragen over stellen worden ze boos. Ook de kerkenraad doet mee aan deze dingen. ‘s Morgens horen we vaak een totaal andere leer dan ‘s avonds. Wij weten niet meer wat te doen. De enige optie zou zijn thuislezen maar dan mis je het gemeenteleven en de kinderen catechisatie. Wat te doen?


Antwoord

Beste ouders,

Jullie zijn hervormd getrouwd en daar ook belijdenis gedaan. Later zijn jullie naar een streek verhuisd waar zo goed als geen kerken meer zijn. Ik ga er van uit dat jullie dan bedoelen dat er geen kerken meer waren met een Bijbelse leer, zoals jullie gewend waren te bezoeken. Er bleek nog wel een  Gereformeerde Gemeente te zijn, waar jullie lid/dooplid zijn geworden. Van jullie ouders hadden jullie begrepen dat de Ger. Gem. erg behoudend is, veelal over dingen aan de buitenkant, zoals geen broeken en geen tv enz. Begrijp ik het goed dat jullie dit enerzijds positief duiden (behoudend), anderzijds negatief (veelal buitenkant)? En dan de ontnuchtering, deze gemeente neemt het niet zo nauw. Bijna alle dames in broeken of zeer korte rokjes, iedereen televisie, korte haardracht en veel gaan er aan het avondmaal. Ook de kerkenraad doet daar aan mee, die boos wordt wanneer je daar  vragen over stelt. En  bovendien ’s morgens vaak een totaal andere leer dan ’s avonds. Voor jullie de verwarring ten top. Wat moet je doen?

Ik ken deze gemeente niet, ik ga dus uitsluitend af op wat jullie vertellen. Lees het zelf allemaal nog een rustig na. Wat moet jullie conclusie dan zijn na zo’n lijst van tekortkomingen in deze gemeente? Er is eigenlijk toch niets goeds van te zeggen, zoals jullie het opsommen? Wat blijft over: thuislezen, de enige optie.

Toch zou je dan wat gaan missen: jullie het gemeenteleven en de kinderen de catechisatie. Mag ik jullie een paar vragen stellen? Hoe kun je in deze gemeente het gemeenteleven missen? Er is niets goeds en toch gemeenteleven wat je zou missen? En vertrouwen jullie de kinderen op de catechisatie dan wel toe aan zo een gemeente? Maak de balans op van jullie staan in deze gemeente! En doe dat dan vanuit het hart van het gemeenteleven, de zondagse prediking. Leg de Bijbel eens naast de preek en onderzoek biddend voor jezelf of de preek voluit Gods Woord begeert na te spreken. Dat gaat verder dan de vertrouwde uitdrukkingen en geluiden horen. Doe als de gemeenteleden in Berea (Hand. 17:11). Ze onderzochten dagelijks de Schriften of de prediking van Paulus wel was in overeenstemming met Gods Woord. De Bijbel noemt deze leden edeler (van gezindheid) dan die in Thessalonica. En wanneer je onbijbelse zaken constateert, ga dan in gesprek met de ambtsdrager die heeft gelezen of gepreekt. 

De buitenkant van het gemeenteleven halen jullie uitvoerig aan. Ook daar heb je een taak in. Ga op de goede toonhoogte het gesprek aan. Je mag je pijn en verdriet daarover uitspreken, niet belerend, maar opbouwend. Ik denk dat jullie kinderen nog geen twintig zijn, maar spreek erover alsof jullie kinderen deze leeftijd hebben en ze hun eigen wil hebben. Niet om te bagatelliseren, maar om te behouden. 

Kom je tot de conclusie dat ondanks alles het niet lukt om positief in deze gemeente mee te leven, zul je ernstig moeten overwegen te verhuizen naar een plaats waar dat allemaal niet speelt. Overweeg daarbij dat je jezelf overal mee naar toe neemt en je nergens een gemeente zult vinden die aan je verwachtingen zal voldoen. Wij zijn mensen buiten het paradijs, evenals de gemeente waar je nu deel van uitmaakt. 

Sta positief in je gemeente, wees in het gezin niet één en al kritiek over je gemeente. Probeer je kinderen, samen met de andere kinderen uit de gemeente, vanuit Gods Woord toe te rusten om in deze wereld staande te kunnen blijven, en opdat ze boven alles de Heere Jezus mogen leren kennen. Vergeet jezelf daarin ook niet. Stel jezelf eerlijk de vraag: ben ik geborgen in de Heere Jezus.

Wat het thuislezen betreft, daar kan ik kort in zijn. Begin daar niet aan. Je kinderen en jullie zelf hebben de zondagse kerkgang zo nodig. Een geregeld kerkelijk leven is uitermate belangrijk voor het gezin. 

Hartelijke groet,
C. A. Hoekman, Kapelle

Lees meer artikelen over:

Gereformeerde Gemeenten (GerGem)thuislezer
Dit artikel is beantwoord door

C.A. Hoekman

 • Geboortedatum:
  23-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
105 artikelen
C.A. Hoekman

Bijzonderheden:

Dhr. Hoekman was ruim 40 jaar ouderling in de Ger. Gem.

Bekijk ook: 


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb al lang verkering met een hele lieve vriendin die autistisch is. Zelf heb ik het ook. We begrijpen elkaar daardoor heel goed, maar vaak gaat het daardoor ook veel moeilijker dan wat wenselijk i...
Geen reacties
11-12-2008
Graag zou ik een vraag willen stellen aan dr. J. P. Zwemer. Ik ben lid in een kerk aan de rechterflank. Een aantal mensen heeft mij over hun bekering verteld. Soms zitten daar opmerkelijke verhalen tu...
7 reacties
11-12-2012
Mijn vraag leeft al even, maar is de laatste tijd versterkt door de berichten dat de GBS de Statenvertaling wil gaan hertalen, aanpassen of herzien. Dat laatste zal het wel niet zijn. Kan iemand die t...
Geen reacties
11-12-2023
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering