Verleid tot diefstal

Ds. H. Veldhuizen / 2 reacties

11-12-2017, 11:32

Vraag

Ik heb goederen gekocht en een paar dagen later ging ik weer naar die winkel om te gaan winkelen. Opeens ging ik weer naar de spullen kijken die ik had gekocht en besefte dat ik de bon nog had. Ik heb die spullen van de stelling gepakt, liep een paar rondjes door de winkel en besloot toen om ze bij de klantenservice te gaan retouren. Met veel angst deed ik dat. Ik voel zo’n berouw en ik schaam me hier heel erg voor. Ik ben wel aangehouden en heb alles bekend en verder meegewerkt. Ik moet nu een taakstraf van 20 uur uitvoeren.

Maar ik vraag me nog steeds af waarom ik dat heb gedaan en kan geen antwoord hierop geven. Het is iets dat bij mij niet past. Ik heb altijd eerlijk mijn spullen in de winkels betaald. Ik heb al veel vergeving aan God gevraagd, maar toch kan ik het niet los laten. Waarom heb ik me door de duivel laat verleiden? Ik heb werk dus kan het prima betalen als ik iets nieuw wil. Ik durf niet meer naar de kerk te gaan omdat ik me heel erg schaam. Help me.

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Weet je waaraan ik moest denken? Aan wat we lezen in Genesis 3, dat Eva verleid werd door de slang: ze zag dat de boom heerlijke begerenswaardige vrucht had (vers 6) en dan neemt ze van de vrucht, geeft ook aan haar man en hij at ook. Terwijl ze daar geen enkele reden voor hadden, want ze leefden in het paradijs. En de gevolgen weet je: Adam en Eva komen buiten het paradijs terecht. Zo leven wij ook buiten het paradijs. Daarom is zo nodig, leert ons Genesis 3, de genade van God en van de Heere Jezus Christus.

Dat heb je ook geleerd, want je hebt God om vergeving gevraagd. Maar dat wil niet zeggen dat er daarna geen verleidingen meer zijn. Denk aan wat Jezus heeft leren bidden: Leid ons niet in verzoeking, en onmiddellijk daar achteraan (want we vallen zo gemakkelijk in verzoeking): Verlos ons van de (of: het) boze. Verleidingen blijven, zo lang we in het leven zijn. Daarom hebben we van dag tot dag de Heilige Geest nodig om ons te heiligen en te vernieuwen. Ik denk aan wat we in Genesis 4:7 lezen: “De zonde ligt aan de deur, naar u gaat zijn begeerte uit”, en meteen er achteraan: “Maar ú moet over hem heersen.” Nu, dat wil de Heilige Geest bewerken: dat de zonde niet over jou heerst, maar jij over de zonde leert heersen. Zo begrijp je dat het gebed om de Heilige Geest elke dag nodig is.

Heb je het volgende verhaal wel eens gehoord: “De meester op school vroeg aan de kinderen, nadat hij de geschiedenis van David en Bathseba (2 Samuël 11) had verteld: Hoe kon dat, jongens en meisjes, hoe kon David in zonden vallen? Een meisje stak haar vinger op en zei: Ik denk dat David zijn morgengebed had vergeten, meester, dat hij vergeten had om te bidden.” Je begrijpt de betekenis van dat verhaal. 

Nu kun je, wat je gedaan hebt, maar niet loslaten, schrijf je. Je schaamt je, je hebt God om vergeving gevraagd, maar wat je gedaan hebt komt steeds weer bij je boven, je durft zelfs niet meer naar de kerk te gaan, omdat je je heel erg schaamt.

Beste vriend(in), je hebt een taakstraf gehad, je hebt God om vergeving gevraagd: zou je dan niet mogen proberen om naar de genade van de Heere Jezus te zien en moedig en gelovig in het leven proberen te staan. Natuurlijk is het te begrijpen dat je je schaamt, niet alleen tegenover mensen die ervan weten, maar vooral ook tegenover God. Maar betekent dat dat je altijd maar terug moet zien naar wat je gedaan hebt? Komt David, als de Heere hem alles vergeven heeft, steeds op zijn zonde terug, of Petrus, die Jezus driemaal verloochende. Nee toch?

Ik zal weer een verhaal gebruiken: je hebt als kind iets verkeerds gedaan, je hebt van je vader en moeder straf gehad en je hebt gezegd dat je er spijt van hebt en vergeving gevraagd... Bleven je vader en moeder daarna altijd boos? Durfde je hen daarna bijna niet meer aan te kijken? Nee toch? Na een paar dagen (of weken, of misschien al na een paar uur) zijn je vader en  moeder het vergeten en willen ze dat jij het ook vergeet. Zou dat bij de Heere ook niet zo zijn? Spreken we er niet van dat hij onze zonden in de zee van vergetelheid wil werpen? Lees ook Psalm 103:12: “Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons”, en vers 11: “Zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen die Hem vrezen.”

Maar beste vriend(in), nu moet je niet de kerkdiensten verzuimen, zoals je schrijft: “Ik durf niet meer naar de kerk te gaan, omdat ik me heel erg schaam.” Juist in de kerk hoor je, als het goed is, van de vergeving van zonden, van de genade van de Heere Jezus Christus en van het heiligende en vernieuwende werk van de Heilige Geest, en hoe nodig dat allemaal voor ons is. Dat je je heel erg schaamt is aan de ene kant te begrijpen en goed. Maar aan de andere kant: in de kerk zitten mensen die zich allemaal heel erg moeten schamen: zondaren, die net zoals jij en ik de Heere Jezus nodig hebben. Ik hoop dat je zo in het vervolg naar de kerk gaat en in de kerk zit. Méér nog: dat je de Heere Jezus mag kennen als de Heiland van zondaren. Juist deze dagen van Advent en Kerst kunnen we het horen: Zijn Naam is Jezus, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
  
Beste vriend(in), ik hoop dat ik je wat geholpen heb. God zegene je.       

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

diefstal
2 reacties
Johangroen
11-12-2017 / 16:47
alles is goed afgelopen, zo ziet het er uit, toch heb ik wat vraagjes, zoals je zegt verleid, door wie? satan? dat is wel afschuiven, wij zijn zonder wedergeboorte het kwaad zelf en zelf verantwoordelijk voor onze misdaden, vanwaar ineens die trek om te stelen? wat had je gedaan als je niet op heterdaad betrapt was?

Gelukkig kan God alles vergeven al onze zonden hoe groot en vuil ook.
Justinus
18-12-2017 / 17:30
Persoonlijk denk ik dat je aan wat ds. Veldhuizen in met name de laatste (lange) alinea schrijft, houvast kunt hebben. Vooral aan dit stukje tekst "Juist in de kerk hoor je, als het goed is, van de vergeving van zonden...." Dan ook kun je voor mijn gevoel als een 'vrij' mens ook in de kerk zitten. Ik zeg er wel bij dat dit mijn idee is.

Terug in de tijd

Waarom spreken wij als christenen God de Vader aan als Vader, Heere etc? Dus als aanspreektitel? Waarom niet Abba of Jaw...
6 reacties
11-12-2018
Ik wil reageren op diegene die haar relatie niet meer zit zitten omdat ze meent dat ze niet meer dan een broer/zus-verho...
geen reacties
11-12-2007
Ik heb een vraag over een gegeneraliseerde angststoornis. Bij mij bestaat deze al heel lang, al is de diagnose pas twee ...
2 reacties
11-12-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering