Materialen bestellen via werkgever, hoe zit dat belastingtechnisch?

P. M. (Pieter) Oskam / 1 reactie

08-12-2020, 10:07

Vraag

Is het belastingtechnisch toegestaan om via je werkgever materialen te bestellen voor bijvoorbeeld je tuin of huis? Je betaalt dan geen btw omdat je  werkgever dit af kan trekken en het niet aan mij doorberekent. Ik weet dat collega’s dit doen en het is wel aantrekkelijk, maar ik aarzel. Is dit zonde tegen het zesde gebod?

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je vraagt je af of je wanneer je via je werkgever materialen bestelt en daarbij geen btw betaalt handelt in strijdt met de belastingwetgeving en of dit zonde is volgens Gods wet. Btw, voluit: belasting over de toegevoegde waarde, is een belasting die wordt geheven op de levering van producten of diensten. De leverancier brengt dit in rekening aan de klant en draagt dit als omzetbelasting af aan de belastingdienst. De btw die de leverancier zelf heeft betaald bij het inkopen mag hij hiervan aftrekken. Btw mag alleen worden afgetrokken wanneer er sprake is van belaste omzet, dus waarvoor de leverancier btw in rekening brengt bij de klant. In die zin is het voorbeeld uit je vraag niet toegestaan. Je werkgever zou voor de belastingdienst voordoen alsof de inkopen gebruikt worden voor de omzet, terwijl dit niet het geval is omdat je alleen de inkoopwaarde aan hem vergoedt en geen btw betaalt. Nog los van de vraag hoe je werkgever dit in zijn administratie verwerkt is het de vraag voor de werkgever of hij dat moet willen faciliteren en voor jou als werknemer of je daaraan mee moet willen doen als je die mogelijkheid wordt geboden. 

Ik denk dat je goed aanvoelt dat je je in dat geval als christen op glad ijs begeeft. Je verwijst naar de tien geboden. Je kan daarbij denken aan het vijfde gebod: ouders gehoorzaam zijn (de overheid), het achtste gebod: niet stelen (van de belastingdienst), het negende gebod: geen vals getuigenis geven (meewerken aan een valse belastingaangifte) en het tiende gebod: niet begeren (wat je niet zelf rechtmatig kan aanschaffen). Het trof mij toen ik recent een oude martelaarsakte las uit het jaar 180. Omdat hij de keizer niet als God wilde vereren werd Speratus verhoord door de Romeinse proconsul. Hij verklaard in dat verhoor onder andere: “Ik heb nooit gestolen, als ik iets koop betaal ik de belasting, en wel omdat ik mijn Heer ken, de Koning der koningen en Heerser over alle volkeren.” Zo’n getuigenis is krachtig. Niet omdat hij zich nauwgezet aan bepaalde regels had gehouden, maar omdat zijn handelen voortkomt uit een innerlijke overtuiging en persoonlijke verhouding tot God. Daarmee is hij en voorbeeld voor ons. 

Hiermee is echter nog niet alles gezegd. Want hoewel het voorbeeld uit je vraag niet rechtmatig is, zijn er wel degelijk mogelijkheden om als werknemer voordelig goederen via je werkgever aan te schaffen. Een werkgever kan verschillende personeelsvoorzieningen beschikbaar stellen. Je kan dan denken aan een kerstpakket of een jubileumgeschenk. In de werkkostenregeling mag de werkgever korting of vergoeding geven bij de aankoop van producten uit het eigen bedrijf. De voorwaarden hierbij zijn:   
-De producten zijn niet branchevreemd.
-De korting of vergoeding is per product maximaal 20 procent van de waarde van dat product in het economische verkeer.
-De kortingen of vergoedingen bedragen in het kalenderjaar samen niet meer dan 500 euro.

Komt het voordeel boven het toegestane bedrag uit dan zal de werkgever hierover loonheffing moeten afdragen aan de belastingdienst. Kortom, er zijn wel degelijk mogelijkheden om voordelig materialen via je werkgever aan te schaffen. Wat de mogelijkheden hiervoor zijn hangt af van de specifieke omstandigheden van jouw arbeidsovereenkomst en het bedrijf van je werkgever. Je kan hierover het best rechtstreeks bij je werkgever informeren naar de mogelijkheden. Hierbij kan je dan ook aangeven dat het voor jou belangrijk is dat je het voordeel alleen wilt als het op een rechtmatige wijze tot stand komt. Je kan hierbij wellicht ook aangeven waarom dat voor jou belangrijk is.  

Met vriendelijke groet, 
Pieter Oskam

P. M. (Pieter) Oskam

P. M. (Pieter) Oskam

 • Geboortedatum:
  03-03-1992
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Zeist
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: Financieel/diaconaal zorgverlener  (www.bobeldijk.nu)
  Opleidingen: Bachelor of Theology & Bachelor of Laws

Tags in dit artikel:

belastingenfinanciën
1 reactie
Justinus
12-12-2020 / 15:16
Wat een correct antwoord. Tevens een goede 'over-na-denker'!
Zal waarschijnlijk niet door iedereen zo aangevoeld of toegepast worden.
Deze strekking werd mij ook niet altijd in dank afgenomen.

Terug in de tijd

Ik stuur deze vraag omdat ik het erg moeilijk heb zowel met het geloof als met het contact met mijn vader. Hij is streng...
2 reacties
07-12-2016
Hieronder eerst een stukje van Thomas Watson uit een dagboek: “Als Christus de grote Medicijnmeester is, voor Wie niets ...
2 reacties
07-12-2015
We hebben zojuist de hervormingsdag achter ons, de dag waarop we de reformatie gedenken in onze reformatorische kerken. ...
2 reacties
08-12-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering