Terugvallen in zonden

Ds. A.T. Vergunst / 2 reacties

16-11-2020, 13:12

Vraag

Aan iemand van de Gereformeerde Gemeenten. Zou God mij nog aannemen? Ik ben de grootste zondaar! Telkens val ik in jeugdzonden en dan voel ik me zo schuldig. Zou God mij nog wíllen bekeren? 

Een jongen.

Antwoord

Beste vriend, 

Telkens weer val je in je jeugdzonden en ik zal niet verbaasd zijn als dit een seksuele zonde is.  Als ik abuis ben dan is wat ik schrijf alsnog waardevol. Seksuele behoeften geven veel strijd, want je kan je lichamelijke behoeften niet afsluiten en juist als je jong bent kan dit zo’n eenzame strijd geven. Daarom is je roep om hulp zo goed. Denk niet dat je alleen bent met deze strijd. Een van de meest godzalige predikanten in Schotland was de jonge McCheyne. Hij schreef bijna dagelijks in een dagboek. Ik heb ergens eens gelezen dat hij op een dag een vraag aan zichzelf stelde en die biddend zocht te beantwoorden. De vraag was: “Hoe worstel ik tegen de zonde?” De vraag was algemeen maar het antwoord werpt een inzicht in de strijd van deze ongetrouwde, jonge predikant.  In zijn antwoord schreef hij immers: “Zoek een vrouw.”  

Maar nu je vraag.  Je voelt je schuldig omdat je telkens weer valt in je jeugdzonde. Eerst doet de duivel van alles om ons over te halen om ons toch weer over te geven aan de verleiding. Na de daad slaat hij ons met allerlei verwijten: “Nu is er geen hoop meer voor jou. Jij bent zo’n grote zondaar en eigenlijk te groot. Nu heb je weer gezondigd, zelfs nadat je beloofde of je voornam het nooit meer te doen. Denk nu echt niet dat je nog welkom bent bij de Heere Jezus. Je moet je eerst maar eens bewijzen dat je oprecht bent, werkelijke schuldig, en diep vernederd en dan, wel, dan is het nog maar de vraag of de Heere Jezus jou wil aanvaarden.” 

Het zijn allemaal leugens. Natuurlijk moet schaamte ons hart vervullen en als je echt verdriet over je zonde hebt, dan zal schaamte ook je hart vervullen. Maar laat de schaamte van de zonde je nooit van Jezus’ voeten weghouden. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. “Ja, maar ik val telkens weer in dezelfde zonde...”  Lees Lukas 17:3-5 eens door. Als de Heere Jezus van Zijn discipelen eist dat ze hun broeders die tegen hen zondigen moeten vergeven, zelfs zeven keer per dag, dan is zeker waar dat God Zelf ook zo is. Immers, Zijn discipelen behoren Hem uit te beelden. Dus is de Heere Jezus Zelf bereid om telkens weer als wij in de zonde vallen en tot Hem in berouw terugkeren, ons te vergeven.

Echt? Is dat waar? Daar is wel heel veel geloof voor nodig om dat te geloven. Inderdaad. Dat is een van de redenen dat de discipelen dit beantwoordden met een gebed: “Vermeerder ons geloof.”

Echt! De Heere Jezus zal je niet wegsturen als je terugkeert tot Hem in het noemen en schamen van de zonden die je weer deed. Hij ontvangt zondaren en eet met hen. Lees maar de gelijkenis van de ongehoorzame zoon die tot zijn vader terugkeert in Lukas 15. Hij werd ontvangen met liefde, omarmd door zijn vader en wat zal hij het moeilijk gevonden hebben om te geloven dat zijn vader zo echt was. Zo is het voor ons boze en donkere hart zo onmogelijk te geloven dat God echt zo is. Maar hoor de stem van Jezus weer in Jes 55:7: “De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den Heere, zo ZAL Hij Zich zijner ontfermen, en tot onze God, want Hij vergeeft MENIGVULDIGLIJK.” En omdat dit zo moeilijk is te geloven, voegt de Heere Jezus er nog wat bij. “Want mijne gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uwe wegen zijn niet Mijne wegen, spreekt de HEERE. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijne wegen hoger dan uwe wegen, en mijne gedachten dan ulieder gedachten.”

Wat de Heere hiermee zegt is dit: Meet Mij niet af met jullie menselijke maatstaven. Ik ben niet zoals jullie. Als iemand je op op de tenen trapt, dan vinden jullie het moeilijk om te vergeven. En wee als ze het nog eens doen! Maar zo ben Ik niet! Zelfs al trap je op Mijn hart, en dat doe je, zelfs dan vergeef ik gaarne en vaak. Moeilijk om te geloven? Inderdaad. Zo groot is het verschil tussen jou/ons en Hem. Groter dan de hoogte van de hemel tot de aarde, dus onmeetbaar. 

Vriend, geloof toch de duivel niet en je eigen hart niet en zelfs veel mensen niet. Maar geloof wat de Heere Jezus zegt in Zijn Woord, beide in het Oude en Nieuwe Testament. 

Maar nog iets. Die verleidingen blijven terugkomen. Als je echt met je seksuele behoeften worstelt, worstel daar dan op de juiste manier mee. Zelfbevrediging is geen bevrediging en porno is verslaving en verwoestend. Dus als het moeilijk wordt en je voelt de verleiding, doordenk dan van te voren wat je strategie moet zijn om tegen de verleiding te vechten. Ik noem maar een aantal kanten. Ten eerste gebed. Roep de Heere Jezus aan, specifiek over de zonde waar je mee worstelt. Vermijd alleen zijn. Zoek een ‘buddy’ die je kan opbellen (vader, oudere broer, vriend) die je vraagt met je te bidden. Zoek afleiding in gezonde activiteiten. Als je jeugdzonde seksueel is, weet dan dat porno verslavend en geestdodend is. Het laat een biologische ‘footprint’ achter in je hoofd en dat wil je niet. Zo verwoestend...  Zoek hulp en weet dat veel jongeren met deze zonde worstelen. Ik hoop dat je een open relatie met je vader hebt om met hem erover te kunnen praten. 

Ten laatste nog iets over je vraag. “Zou God mij nog willen bekeren?” Die vraag zul je goed bedoeld hebben, maar bedenk wel dat God van jou eist je te bekeren van de weg van zonde. Hij wil je zeker ontvangen en Zijn deur staat open in Jezus Christus. Velen schuiven de schuld van ‘niet bekeerd zijn’ op God omdat Hij hen niet wilde bekeren. De Heere roept ons toe: “Bekeert u” en Hij bemoedigt ons door te zeggen dat Hij geen lust heeft om ons te doden maar om ons genadig te zijn. 

Hartelijke groeten, 
Pastor A. T. Vergunst, 
Carterton, NZ

Ds. A.T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

 • Geboortedatum:
  22-09-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Carterton (Nieuw-Zeeland)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

terugvalzonde
2 reacties
CorsdeKort
16-11-2020 / 21:40
Jezus kwam niet voor de Schriftgeleerden en farizeeërs meer eerder voor de hoeren en tollenaars. Zij die zichzelf zo goed vinden en hebben God niet nodig. Ook de vergeving middels Jezus hebben ze geen behoefte aan. Maar voor jou die zich schaamt is er hoop! Zoek God en Hij laat zich vinden! En als de kracht van de Heilige Geest over je komt dan kun je wel overwinnen. En dan weet je tegelijker tijd dat dat niet jouw verdienste is maar genade, wat in eigen kracht lukt het niet. Niemand.
Gtn
17-11-2020 / 12:56
Beste,

Weet dat God je kan én wil helpen. Ik heb jaren geleden hulp gehad voor mijn seksverslaving, ook mijn jeugdzonde. De hulpverlener vertelde mij dat ik alleen met hulp van God eraf kon komen. Ik luisterde niet. Had ik maar geluisterd... Het ging steeds verder. Ik ben 25 jaar verslaafd geweest, maar inmiddels heeft God mij ervan af willen helpen, en het willen vergeven! Dit vertel ik je niet omdat ik trots op mezelf ben, integendeel. Ik vertel je dit om te laten zien dat God écht wil helpen en vergeven. Uiteindelijk is het niet kunnen loskomen van mijn jeugdzonde de reden geweest dat ik bij God terecht kwam.
Breng het in gebed bij God, vertel Hem alles eerlijk.
En, zoals de dominee in het antwoord al aangeeft, zoek een buddy waarmee je kunt delen, niet alleen als het moeilijk is maar ook juist dan dat je bij iemand terecht kunt. Wat in het duister is, kan voortwoekeren. Breng het in het licht (deel het!).

Indien je wenst wil ik er wel met je over door praten. Vraag m'n mailadres dan maar op, kan ook via Whatsapp als je dat makkelijker vind.

Hartelijke groet!

Terug in de tijd

Ik heb iedere keer electrische schokjes in m'n hoofd bij lichamelijke inspanning! Is dat schadelijk?
geen reacties
16-11-2011
Ik ben best wel bang voor de Illuminatie en duivelse symbolen. Soms hoor je zeggen dat je niet bang hoeft te zijn, omdat...
2 reacties
16-11-2016
Mijn zoontje van drie zit constant met z'n handen in z'n onderbroek. Als ik er wat van zeg, zegt hij: “Plassertje is dik...
geen reacties
16-11-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering