In de Heere Christus

Ds. A.J. Schalkoort / geen reacties

19-10-2020, 08:06

Vraag

Wat betekent in den Heere Christus?

Antwoord

Die twee Namen komen we bijvoorbeeld tegen in de preek van Petrus op de Pinksterdag: “Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Dien gij gekruist hebt,” Handelingen 2: 36. Door Jezus’ dood en opstanding heeft Hij een Naam gekregen welke boven alle namen is en waardoor wij zalig moeten worden. Hij is de Heere, wiens eigendom ik geworden ben, en Hij is de Christus, de Gezalfde die mij gegeven is als Profeet, Priester en Koning.

“Maar waarom wordt gij een Christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo Zijner zalving deelachtig ben, opdat ik zijn Naam belijde, en mijzelf tot een levend dankoffer Hem offere, en met een vrije en goed geweten dit leven tegen de zonde en den duivel strijde, en hiernamaals in eeuwigheid met Hem over alle schepselen regere” (Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus). Dit antwoord uit de HC laat ons zien hoe het in de Heere Christus zijn in de praktijk van het geloofsleven functioneert.

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb tijdens mijn studiejaren (1,5 jaar geleden) een tijdje in een stad op kamers gewoond samen met nog een aantal ref...
geen reacties
17-10-2014
Ons dochtertje van vijf vertelde ons vorige week: “Mama, ik ben zo heel erg blij!” Op mijn vraag waarom ze dan zo blij w...
4 reacties
17-10-2014
Kunnen wij spreken van superhelden in de Bijbel?
geen reacties
17-10-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering