De schepping uitleggen aan theïstisch evolutionist

G.J. Jansen / geen reacties

30-09-2020, 10:40

Vraag

Hoe leg je de schepping nu goed uit aan iemand die wel christelijk is maar niet gelooft dat God de aarde in zes dagen geschapen heeft (maar in miljoenen jaren)? Ik liep stage op een christelijke school bij groep 1 en 2. Mijn stagebegeleider vertelde de kinderen over dino’s en kometen. Ik heb mijn stagebegeleider aangesproken om toch te vertellen wat ik geloof. Volgens hem is dat allemaal niet waar. Ik kon mijn standpunt niet goed uitleggen en heb het maar achter mij gelaten. Toch ben ik wel benieuwd hoe je zoiets moet uitleggen aan zo’n persoon.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Bedankt voor je duidelijke en eerlijke vraag. Het is inderdaad heel verwarrend om te ontdekken dat er christenen zijn die niet uitgaan van een door God in zes dagen geschapen (jonge) aarde, maar van een door God geleide (theïstische) evolutie van een zeer oude aarde.

Hoe je daarmee om moet gaan is moeilijk in algemene lijnen aan te geven, omdat het allereerst (en in beide gevallen!) om een geloofsuitspraak gaat. Of je gaat uit van het scheppingsverhaal zoals de Schrift ons dat openbaart of je probeert recht te doen aan zowel de wetenschap als de Bijbel en komt dan uit bij een theïstische evolutie.

In een ingezonden artikel in het Reformatorisch Dagblad heb ik geprobeerd aan te geven wat de problemen zijn als in het onderwijs het theïstische evolutiemodel wordt gehanteerd.

In dit artikel wordt een aantal leessuggesties gedaan. Zowel het boekje “From Nothing to Nature” van E. H. Andrews als “Bone of Contention - Is evolution true?” van Sylvia Baker bieden heel veel laagdrempelige input en aanknopingspunten om het gesprek met andersdenkenden aan te gaan.

Het is wel belangrijk om dit op een respectvolle manier te doen. De schepping kan niet bewezen worden, net zomin als de (theïstische) evolutie(theorie) overigens. Echter, het geloof in de schepping is niet irrationeel. Er zijn veel en goede redenen om er niet aan te twijfelen. 

Er zijn heel wat wetenschappelijke hiaten en onvolkomenheden te vinden in de evolutietheorie en zowel in beide boekjes als in mijn artikel ga ik daarop in, maar uiteindelijk gaat het hier om een clash van paradigma's. Het is mijn ervaring dat het onder vuur leggen van de evolutietheorie niet veel indruk maakt op voorstanders ervan.

Heel belangrijk in deze discussie is het Bijbelse spreken over de schepping. Nergens in de Schrift wordt de indruk gewekt dat de schepping niet historisch juist is, zoals deze vanuit het boek Genesis tot ons komt. 

In het Johannesevangelie wordt het scheppingswerk ook toegeschreven aan het Woord, de Heere Jezus. Vanuit het boek Genesis blijkt het scheppingswerk ook toegeschreven te worden aan de Vader en de Heilige Geest. 

De (volg)orde van de heilshistorie (goede schepping, diepe val, Jezus’ verlossingswerk, oordeel en herschepping van een nieuwe hemel en aarde) staan allemaal ter discussie als je niet uitgaat van de waarheid van de schepping, want als de schepping al niet waar is, wat is er dan wel waar van de overige onderdelen van de heilshistorie? Uiteindelijk houd je dan geen Bijbel over, maar ben je voortdurende bezig de Schrift in overeenstemming te brengen met de wetenschap. Het Evangelie (en ook het Scheppingsverhaal) is niet naar de mens. Voor de Grieken (de mensen van de toenmalige wetenschap) was het een dwaasheid. Dit verschijnsel is eeuwenoud. 

De centrale vraag is: Buig jij voor het gezag van de Schrift of sla je de wetenschap hoger aan dan de Bijbel m.b.t. de vraag naar de oorsprong, doel en betekenis van de aarde en het geschapene? Met de kerk van alle eeuwen wordt God beleden als de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.

Ik wens je heel veel tact en wijsheid toe in het gesprek met je collega!

Met vriendelijke groet,
Gertjan Jansen

G.J. Jansen

 • Geboortedatum:
  25-05-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  docent Engels en docentencoach

Tags in dit artikel:

creationisme
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit met het volgende: Ik voel me de laatste tijd zo verdrietig en zwak tegenover God. Ik ben niet in staat om te Bijb...
3 reacties
29-09-2012
Bij het dopen en belijdenis doen wordt gevraagd: Of gij deze leer voor de waarachtige leer houdt, die in deze kerk alhie...
geen reacties
29-09-2008
Als mijn man en ik seksueel contact hebben dan is de eikel van mijn man heel erg gevoelig. Elke aanraking is er haast ee...
geen reacties
29-09-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering