Bijbelschool in het buitenland

G. Slurink / 2 reacties

21-09-2020, 08:03

Vraag

Ik zou graag naar een bijbelschool in het buitenland willen gaan. Nu kwam ik al een paar keer de organisatie Torchbearers tegen. Is dit een geschikte bijbelschool voor een reformatorische jongere? Heeft er iemand ervaring met deze school?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik heb geen ervaring met deze school en ken ook niemand die dat heeft. En voor zover ik weet is er ook geen ander panellid bij Refoweb die dat heeft. Maar om je toch proberen een beetje te helpen en omdat ik zelf ook wel geïnteresseerd was heb ik geprobeerd me een beetje te verdiepen in wat er door hen wordt onderwezen.

Ik heb hun website bekeken en een aantal van hun cursussen en lezingen geluisterd en het eerste dat opvalt is dat het centrale thema bij hun is: de aanwezigheid van Christus in ons. “Jesus came not only to die for us, but to live in us.” De vraag die dan opkomt is uiteraard: wat bedoelen ze daar precies mee?

Allereerst moet ik zeggen dat ik op heel veel terreinen positief verrast was. Op veel punten klinkt een gedegen Bijbelse boodschap, een liefde voor de Heere Jezus en een wil de Heere Jezus te willen volgen, met Hem te leven en God gehoorzaam te willen zijn. Ik denk zeker dat reformatorische jongeren (en ouderen) hier veel kunnen leren hoe als christen te leven. 

Toch is er een zaak waar ik niet blij mee ben, ik wilde dat het niet zo was en dat ik hen van harte zou kunnen aanraden, maar om deze zaak kan ik dat niet. Ik heb nog meer van hun cursussen en lezingen geluisterd, waaronder ook meerdere lezingen van de oprichter Major W. Ian Thomas, die overigens veel nuttige dingen heeft te zeggen, waar ik me van harte achter kan scharen en van geleerd heb, want ik wilde zeker zijn of ik het wel goed begreep, maar ik kan er toch niets anders maken: de rode draad in al hun onderwijs is in essentie hetzelfde als wat je vindt in de heiligingsbeweging.

Centraal in hun onderwijs staat een nieuw leven met Christus waarbij je het stuur uit handen geeft en overgeeft aan de Heere Jezus, die in je is komen wonen bij je wedergeboorte. En dit brengt dan een zegevierend leven, niet alleen voor de toekomst, maar ook al in dit leven hier op aarde. Zolang je het zelf probeert is dat gedoemd te falen, maar als je stopt met zelf proberen en het overgeeft aan God dan zal het lukken. Dit wordt in het Engels wel als “Let go and let God” aangeduid, bekend van bijvoorbeeld de Keswick-beweging. 

De aanwezigheid van Christus in een christen wordt als een haast fysieke realiteit gezien. Christus is (min of meer fysiek) aanwezig in ons sinds de dag dat we tot geloof kwamen en wedergeboren werden en wacht geduldig tot jij het stuur uit handen geeft zodat Hij vrij baan krijgt. Dat kan vele jaren duren, maar als je dan eindelijk zover bent dat te doen, dan ben je waar je wezen moet en zullen de dingen lukken. Dit is het speerpunt van hun onderwijs en vrijwel alle bijbelgedeelten worden door deze bril gelezen, of het nu gaat om Abraham, om David, om Esther of om de brieven van Paulus. Het eeuwige leven is ook niet iets voor later, dat is hier en nu ook al, want zo wordt gezegd: het eeuwige leven is dat Christus in je leeft en dat begint bij de wedergeboorte. En dat brengt een leven vol avontuur en overwinning.

Alhoewel er in een bepaald opzichte een zekere kern van waarheid zit in deze dingen, is dit denk ik niet wat de Bijbel zo leert, tenminste niet op deze manier. Als je bijvoorbeeld de brief aan de Efeziers leest en dat vergelijkt met wat  Major W. Ian Thomas zegt over de aanwezigheid van Christus in ons, dan zie je duidelijk dat Paulus hier in vele opzichten wat anders zegt. En dat geldt net zo voor de andere brieven van Paulus en de boodschap van de Heere Jezus zelf. Daar staat altijd de zondevergeving centraal. En als de Bijbel spreekt over het eeuwige leven te beërven dan gaat het duidelijk over iets dat begint bij de wederkomst van de Heere Jezus. En ik denk niet dat Elia, Jeremia, Stefanus of Paulus, of de vele christenen in de loop de eeuwen die onder christenvervolging hebben geleden, hun leven als een leven vol avontuur en overwinning zagen. Paulus zegt dat als het om dit leven zou gaan christenen de meeste armzalige mensen zouden zijn. In 2 Tim. 2:18 lijkt Paulus zelfs te waarschuwen tegen de gedachte dat de opstanding en daarmee het eeuwige leven al zou hebben plaatsgevonden.

De Bijbel leert ook nergens dat we het stuur uit handen moeten geven. Zeker, we mogen op God vertrouwen en mogen heel veel dingen aan Hem overlaten, zeker daar waar we tegen onze grenzen aanlopen, en dat gebeurt al heel snel. Maar we blijven zelf actief ingeschakeld. Paulus zegt nergens in zijn brieven wanneer hij de gemeenten oproept te leven naar hun roeping, dat ze het stuur uit handen moeten te geven, net zo min als de Heere Jezus dat zegt.

En ik denk niet dat de Bijbel een fysieke inwoning leert. Als de Bijbel zegt dat Christus door het geloof in onze harten woont dan is dat een beeldspraak, net zoals kwade gedachten woning kunnen maken in ons. Hij is blijvend aanwezig in ons in zekere zin, door het geloof, en daardoor in ons denken, in onze wil en in ons hart, maar niet als iemand die het stuur overneemt en jij als het ware op de achterbank gaat zitten en toekijkt waar het naar toe gaat. Integendeel, het gaat er om dat we ons denken, ons beoordelen en ons handelen in overeenstemming brengen met de Heere Jezus, op een actieve en niet op een passieve manier.

De boodschap klinkt veelal bijbels, maar is in deze dingen toch vaak net iets anders dan wat de Bijbel zegt. Een christen leeft uit geloof, in gehoorzaamheid aan en in afhankelijkheid van drie-enige God. De keuzes die een christen maakt komen voort een groeiende kennis en het oefenen van de zinnen in een wandelen met God en de Heere Jezus. Levensheiliging is een belangrijk element in de Bijbel, maar het draait daarbij om het apart gezet te zijn en daar naar te leven, niet om een ‘beter’ mens te worden. De overwinning is bij de terugkomst van de Heere Jezus, niet eerder, wanneer we met Hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Tot die tijd blijft het een worsteling, is verachting en spot veelal ons deel en zegt Jezus dat we vooraf de kosten moeten berekenen. En de Bijbel roept niet voor niets keer op keer op om te volharden tot het einde, want te leven uit geloof gaat niet van een leien dakje, als vanzelf. God zal ons de kracht geven als we in Zijn woord blijven en de Heere Jezus zal met ons zijn tot het einde, maar het blijft moeitevol.

Dit is geen eenvoudige materie en ik zou je willen aanraden als je toch dit pad verder op wil gaan lezingen te luisteren op YouTube van Major W. Ian Thomas, bijvoorbeeld:

Hier staan veel mooie en nuttige dingen worden gezegd en hij een goede schets geeft van ons probleem, maar waar ook bovengenoemde zaken naar voren komen, en de oplossing die er geboden wordt mijns inziens net iets anders is dan wat de Bijbel zegt. Ik zou dit dan vergelijken met wat bijvoorbeeld Paulus schrijft in zijn brieven om het te vergelijken met wat de Bijbel werkelijk zegt. En dan zou je deze dingen ook verder bespreken kunnen met bijvoorbeeld je dominee of iemand anders die deze dingen beoordelen kan.

Ik hoop dat dit je een beetje helpt en dat je geschikte bijbelschool zal vinden waar je goed bijbels onderwijs krijgt.

Een hartelijke groet, 

Gerard Slurink

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

bijbelschool
2 reacties
Jedidjas
21-09-2020 / 20:55
Wel het stuur uit handen geven aan de Heere hoop ik? 100% volledige overgave aan Hem is het zegenrijkste wat je kan doen, van mijn wil geschiedde naar Uw wil geschiedde in je leven,
jaapenlinda
21-09-2020 / 21:25
Ik vraag me wel een beetje af waarom je juist in het buitenland naar een bijbelschool wil. Als je dingen in een andere taal hoort, werpt dat soms een nieuw licht op bepaalde zaken, dat is waar. Maar in principe begrijp je 'diepere' dingen beter in je eigen taal. Daarin voel je kleine nuanceverschillen tussen woorden met bijna dezelfde betekenis beter aan. (Ik spreek uit ervaring, woon bijna 7 jaar in een Spaanstalig land, spreek het Spaans absoluut vloeiend) Daarom wordt de bijbel ook in zoveel talen vertaald, zodat mensen hem niet in hun 2e taal hoeven lezen.
Het is natuurlijk heel avontuurlijk om naar het buitenland te gaan, maar als je doel is om zoveel mogelijk over en uit de bijbel te leren, zou ik daar toch nog eens over nadenken.
Het kan natuurlijk ook zijn dat je het volgen van een bijbelschool wilt combineren met een flinke crossculturele ervaring met het oog op zendingswerk in de toekomst. In dat geval zou ik je aanraden om alvast eens contact op te nemen met een zendingsorganisatie waarbij je je evt (later) aan zou willen sluiten. Zij zijn bereid om met je mee te denken.

Terug in de tijd

Ik ben op zoek naar een dagboek dat ageert tegen hypercalvinisme. Een dagboek wat de geloofsopdracht benadrukt. Een dagb...
geen reacties
20-09-2018
Ik heb beleden dat ik begeer tegen mijn ongeloof te strijden, maar ik kom er niet meer uit. Hoe doe je dit? Ik twijfel o...
geen reacties
18-09-2007
Heeft een tijdgelovige zondebesef?
geen reacties
18-09-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering