Vriendschap met Zevendedagsadventist

Ds. H. Peet / 2 reacties

04-09-2020, 10:01

Vraag

Mag ik vriendschappelijk contact onderhouden met iemand die lid is van de Zevendedagsadventisten of moet ik dit verbreken? Zij houden er namelijk nogal vreemde ideeën op na: zielenslaap (dus geen direct oordeel na de dood met als uitkomst hemel of hel), het strikt houden aan de tien geboden, sabbatsrust en wel het vreemdst van al: “het onderzoekend oordeel.” Genoemde zaken stroken niet met de Bijbel, alhoewel ze wel beweren christen te zijn. Ik kom tot deze vraag omdat ik 2 Johannes 1:7-11 las. Dit heeft mij nogal verontrust.

ADVERTORIAL

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Twee jonge vrouwen lopen het barista-café in Gouda binnen om te praten over hun geliefde kerk: de Gereformeerde Gemeenten.

Lees het hele interview met Lisanne en Jenneke in het Nederlands Dagblad

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Antwoord

Beste vraagsteller, 

Je verontrusting vind ik wel begrijpelijk. Toch denk ik dat ze in jouw geval niet terecht is. Ik denk niet dat er reden is om je vriendschappelijk contact te verbreken. Ook niet in het licht van wat je leest in 2 Joh. 10 en 11. We zullen bij de uitleg van die verzen namelijk de specifieke achtergrond  van deze verzen in rekening moeten brengen.

Het gaat hier namelijk niet om contacten in de privésfeer maar om contacten waardoor je er zelf direct aan meewerkt dat dwaalleer de mogelijkheid krijgt zich verder te verspreiden. In de tijd van het schrijven van deze brief had je veel rondtrekkende predikers die heel essentiële waarheden van het christelijk geloof ontkenden. Blijkens vers 7 zijn dit mensen die ontkennen dat Christus in het vlees gekomen is waarmee dus feitelijk het heilsfeit van Christus geboorte ontkend wordt. Deze rondtrekkende predikers maakten graag gebruik van de gastvrijheid van christenen. Door ze die gastvrijheid te verlenen werkte je dus feitelijk mee aan de verspreiding van die bedenkelijke boodschap. 

Johannes geeft nu aan dat je jezelf daar verre van moet houden. Het gaat hier om mensen die dus doelbewust dwaalleer willen verspreiden. Je mag je er niet voor lenen daaraan op welke manier dan ook mee te werken. Voor mensen die met een dergelijke oogmerk rondgaan mag je je huis niet openstellen. 

Het is zelfs mogelijk dat de betekenis nog specifieker is. Veel gemeenten in de dagen van Johannes waren huisgemeenten. Dergelijke voorgangers niet in huis ontvangen zou ook kunnen betekenen dat je nooit mag toestaan dat zo’n voorganger een samenkomst leidt die bij iemand aan huis wordt gehouden en dus feitelijk een kerkdienst is. Dan gaat het dus om een verbod dwaalleraren toe te laten tot de preekstoel zodat die een huisgemeente met zijn verderfelijke gedachten niet zou infecteren. 

Deze woorden zijn dus niet bedoeld om een verbod te leggen op elk contact met iemand die er standpunten op na houdt die de toets van de Bijbel niet kunnen doorstaan. Ik zou zeggen: probeer in gesprek te blijven en laat zien hoe bepaalde zaken in het licht van de Bijbel echt gezien moeten worden. Wat je zeker niet moet doen is zo iemand een inleiding laten houden op een Bijbelkring om maar iets te noemen. Ik hoop dat bovenstaande je wat rust mag geven.

Met een hartelijke groet, 
Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

 • Geboortedatum:
  15-01-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht (Eben-Haëzer)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

vriendschap
2 reacties
Avhg
09-09-2020 / 19:53
Ik denk niet dat je zo'n vriendschap moet verbreken. Ik ben zelf ook bevriend met iemand die zevende dagsadventist is. We kunnen hele goede gesprekken hebben over het geloof, maar laten elkaar vrij in dingen waar we anders over denken of praten daar over uit interesse in het standpunt van de ander. Ik denk dat je juist ook andersom de ander kunt laten weten hoe wij de dingen zien en waarom.
tiswat
14-09-2020 / 14:15
Het kan mooi en verrijkend zijn voor je geloofsleven om vrienden te hebben uit een andere kerk of ander kerkgenootschap. Zo kan je leren van elkaar en je eigen geloofsleven verdiepen door eens te kijken waarom je iets doet of gelooft. De Bijbel is onfeilbaar maar onze eigen uitleg is dat niet.

Soms doen of zeggen we iets uit traditie, denken er niet eens bij na. Vragen stellen maakt je scherp.
Heel veel mensen uit andere kerken zijn broeders of zusters, maar vaak wijzen we ze af omdat ze op een bepaald punt anders denken of vinden dat ze dwalen.

Als ze 1% anders denken zijn ze het nog voor 99% met ons eens.
Ennuh, zijn we het altijd al eens met de mensen uit onze eigen kerk?
We hebben vaak het monopolie op onze eigen waarheid.

Joh 17:20
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

We moeten één zijn maar hoven het niet eens te zijn.

Terug in de tijd

Dit jaar ben ik twintig jaar aan het werk en als ik eerlijk ben voel ik me steeds meer onbekwaam om dit werk te kunnen d...
1 reactie
03-09-2018
Ik heb een vraag aan ds. Tuinier. We hebben als gezin, met z’n zevenen een moeilijke tijd achter de rug. Verschillende m...
4 reacties
04-09-2015
Joh. 21:7. Daar staat: "De discipel dan, welken Jezus liefhad....". Bedoelt Johannes daarmee dat hij Jezus liefhad of da...
2 reacties
03-09-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering