Materie en geest

Ds. G.A. van den Brink / 10 reacties

03-08-2020, 13:17

Vraag

Waarmee denkt God? Aangezien hersenen stoffelijk zijn en vergaan als we overlijden, vraag ik me af waarmee God denkt.

Antwoord

Beste vragensteller,

Als we de werkelijkheid proberen te begrijpen, stellen we vast dat er twee verschillende typen van bestaan zijn. Er is stof (materie) en er is geest. Hoe verhouden beide zich tot elkaar?

Veel filosofen zijn van mening dat er uiteindelijk slechts één type van bestaan is. Dat noemen we monisme, als tegenpool van dualisme. Tegenwoordig is het fysicalisme populair; volgens het fysicalisme of materialisme, is de materie feitelijk het enige wat echt bestaat, en is geest dus  slechts een bijproduct daarvan, een epifenomeen (zoals dat dan heet in de filosofie). 

Het lijkt erop dat je in jouw vraag het fysicalisme aanvaardt. Volgens jou is denken een bijproduct van de fysieke werking van de hersenen. 

Er is echter een sterk argument tegen het fysicalisme, namelijk mentale oorzakelijkheid (in het Engels: mental causation). Een denkact of wilsact kan immers oorzaak zijn van een fysieke verandering. Als ik besluit dat ik mijn arm wil optillen en mijn arm beweegt vervolgens, is er een geestelijke oorzaak van een fysieke beweging. Daarmee is het fysicalisme weerlegd.

Het christelijke geloof stelt dat er (tenminste) twee typen van bestaan zijn, die niet tot elkaar te herleiden zijn: geest en materie. God is zuiver geest en zuiver denken, en heeft daarvoor dus geen materie nodig. Wij mensen zijn een combinatie van geest en materie, waarbij de geest zich weliswaar van de materie bedient (hersenen zijn instrument om te denken), maar de menselijke geest kan wel degelijk bestaan zonder materie. Als het lichaam sterft, keert de geest terug tot God die hem gegeven heeft (Pred. 12:7).

Met vriendelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Kralingse Veer (Rotterdam)
 • Status:
  Actief
10 reacties
benefietdiner
03-08-2020 / 14:32
Mooi antwoord met wel wat moeilijke termen.
Persoonlijk ben ik overtuigd van ‘eindeloos bewust zijn’ door een BDE ervaring.
Door de BDE ervaring ben ik overtuigd dat wij geen hersenen (stoffelijke) nodig hebben voor ons denken, ik was met mijn denken buiten mijn lichaam.
Ook wij, net als God hebben dus geen stoffelijk lichaam nodig voor ons denken.
WillemB
03-08-2020 / 22:21
@benefietdiner: dan doe ik het toch liever met de ietwat ingewikkelde woorden en termen van Ds. Van de Brink dan uw vage beleving...
Omega
04-08-2020 / 14:55
@benefietdiner Aan je reacties hier was al te lezen dat jouw denken buiten je lichaam en je hersenen om ging ;-)

@WillemB Waarvan acte!
benefietdiner
05-08-2020 / 08:29
@WillemB; @Omega; Wat Ds. G. A. van den Brink in de theorie zegt heb ik in de praktijk meegemaakt en dat geloven zelfs christenen niet. Ik begrijp dat. Echt geloven is daar waar het weten op houd en (nogmaals) dat geloven zelf christenen niet. In principe is dat ongeloof.
WillemB
06-08-2020 / 09:49
@benefietdiner: Ik beweer niet dat u uw beleving, “zoals u het schijnbaar beleefd hebt” niet in uw beleving meegemaakt zou hebben. Maar een ander kan daar echt helemaal niets mee. Dat is geen ongeloof, zoals u stelt, maar voorzichtigheid om geen zaken klakkeloos aan te nemen, die geen grond hebben in het Woord.
En dat het echte geloven zou beginnen waar het weten ophoudt, lijkt me in dit verband niet aan de orde. Want dan zou ik ook moeten geloven dat er leven op Mars bestaat, omdat niemand dit weet.
En inderdaad, in die zin ben ik dan liever een ongelovige!
Havana
06-08-2020 / 10:29
Hoi Benefietdiner,

Allereerst bedankt voor jouw open reactie. Ik heb een boek van Pim van Lommel thuis en ik geloof in jouw BDE!
Waar ik al heel lang mee worstel is het volgende: “mensen met bijvoorbeeld Dementie, hersenletsel (Contusi als Cerebri) en ADHD kunnen impulsief en agressief reageren waarbij de oorzaak in een disfunctie in de hersenen ligt. Impulsief zijn betekent “eerst doen en dan denken, waar men geen controle over heeft”. Waarom geeft God mensen deze hersenen? Is dit een straf van God? Dit veroorzaakt veel lijden, wat kun je eraan doen dat je geen controle over beschadigde hersenen hebt?
Omega
06-08-2020 / 12:14
@Havana Niet God, maar jij hebt het lijden in deze wereld veroorzaakt door in het paradijs van de verboden vrucht te eten. Lees Gen. 3.
Havana
06-08-2020 / 19:23
Omega: wat hebben hersenen met het Paradijs te maken? Wat kan iemand met Dementie anno 2020 doen aan het feit dat Eva vroeger vd appel heeft gegeten. Diegene met Dementie die nu leeft, is niet Eva. Ik kan je hierin even niet volgen? Kun je dit nader uitleggen, zodat ik je hierin begrijp.
Havana
06-08-2020 / 19:26
Omega: ps je schrijft “jij hebt het lijden veroorzaakt, door vd appel te eten”. Maar toen bestond ik helemaal niet. WAT KAN IK ERAAN DOEN dat Eva vroeger vd appel at. Ik ben niet Eva. Ik begrijp jouw reactie echt niet!
Omega
07-08-2020 / 17:06
@Havana Het geldt niet alleen voor jou, maar ook voor mij en ieder ander mens... zegt de Bijbel. Zie: https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/15520/adam-is-gevallen-ik-niet/

Het verbaast me dat zelfs christenen de schuld bij God leggen, maar die zelden bij zichzelf zoeken.

Terug in de tijd

Zijn emerituspredikanten van de Gereformeerde Gemeenten altijd ergens lid? Bijvoorbeeld in de plaats waar ze wonen of om...
geen reacties
06-08-2019
Telkens weer val ik in zonde. Dat zal herkenbaar zijn. Dan vind ik troost in de boetpsalmen. Als ik Psalm 51 lees, dan z...
12 reacties
03-08-2011
Van dichtbij overlijden van twee jonge mensen meegemaakt. Ik kan niet begrijpen dat dit gebeurt. Het maakt me boos, hoe ...
2 reacties
03-08-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering