Uitleg Spreukenboek

Ds. W. F. 't Hart / geen reacties

25-06-2020, 12:26

Vraag

Ik zou graag wat uitleg hebben over de tekst uit spreuken 2:19: “Allen die tot haar ingaan, zullen niet wederkomen, en zullen de paden des levens niet aantreffen.” Hoe moet ik zo een tekst lezen in het licht van bekering en vergeving? Ik weet dat Jezus reinigt van alle ongerechtigheid, maar als ik zo een tekst lees lijkt het voor de goddeloze onmogelijk om terug te komen, terwijl je aan de andere kant in de Bijbel leest over de verloren zoon die terugkomt. Wat is het verschil?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Hartelijk dank voor je vraag. Je vraagt naar een gedeelte uit het Spreukenboek. Mooi dat je dat leest! Begrijpelijk dat je, als je het vers leest zoals de inhoud van je vraag is, er niet zo goed uitkomt hoe het zit. Immers, je gaat er vanuit: het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van al onze zonden. Hoe moeten we dit vers dan zien? Om duidelijk te zijn: in een heel ander licht. Voor ik antwoord geef, onderstreep ik het belang van de context van bepaalde verzen. Dat blijkt ook hier weer. Wanneer je dit vers leest met de bril op van de rechtvaardiging van de goddeloze kom je er niet uit. Maar wanneer we het Woord aan het woord laten, verschaft ons dat -door de werking van de Heilige Geest- licht en duidelijkheid. In Spreuken 1 spreekt een vader tot zijn zoon hoe wijsheid kan verkrijgen. In hoofdstuk 2 zet hij hem aan om te studeren en vertelt hij welke beloften hij krijgt. De Studiebijbel Oude Testament zet ons op het spoor wat de inhoud van dat tweede hoofdstuk is: 

A. Inleidend deel: Wanneer je luistert naar mijn onderwijzingen (vs. 1-4), dan zul je ware vroomheid vinden (vs. 5), omdat het God is die wijsheid geeft (vs. 6), en deze zal je beschermen (vs. 7-8); dan zul je het goede gedrag kennen (vs. 9), omdat je wijsheid ontvangt (vs. 10), en deze zal je beschermen (vs. 11);

B. Les: teneinde je te redden van slechte mensen (vs. 12-15) en teneinde je te redden van de slechte vrouw (vs. 16-19), zodat je op het rechte pad zult gaan (vs. 20);

C. Conclusie: want dat is de redding van de rechtvaardige (vs. 21-22).

Het gaat hier dus over het wapenen tegen de zonde. Hoe doe je dat? Door te leven uit genade. Door het leven te zoeken en te vinden bij Christus Jezus. Door geleid te worden door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest niet te bedroeven. Maar door de nieuwe mens aan te doen. Als je dat niet doet. Dan zul je met de slechte mensen en de slechte vrouw ten onder gaan. En zo komen we bij de betekenis van vers 19. De Spreukendichter somt op wat er allemaal gebeurt bij en met die slechte vrouw. Van buiten ziet ze er mooi en verleidelijk uit. Maar haar binnenste is dood en verderf. Want als je je aan haar overgeeft, trekt ze je mee het graf in. Uit haar kluwen raak je niet gered, als je je aan haar overgeeft. 

Mensen die dat herkennen in hun leven. Bij wie de lusten van het vlees opspelen, ook van de lezers hier wellicht, hoe kom je daar vanaf? Luisteren naar Gods onderwijzingen. Net als die jongste zoon tot jezelf komen. Tot inkeer komen. Je afkeren van de zonde. En terugkeren naar het Vaderhuis. Alwaar je opgewacht wordt. Ja, Jezus haast zich om genade te bewijzen.

Die vergeving en genade van harte toegewenst.

Met hartelijke groet,
Ds. W. F. ’t Hart, Tholen

Ds. W. F. 't Hart

Ds. W. F. 't Hart

 • Geboortedatum:
  16-08-1990
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Tholen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Spreuken
geen reacties

Terug in de tijd

Al tien jaar ben ik flink verslaafd aan internet. Een grove schatting is dat ik zo'n zes tot acht uur per dag achter de ...
1 reactie
25-06-2013
Wat wordt er bedoeld als Jezus zegt tegen de discipelen dat ze alles moeten verkopen om wapens te kopen? Dat zegt Hij vl...
geen reacties
25-06-2005
In een boekje van ds. Floor over engelen las ik dat loven en prijzen van God de hoogste vorm is van bidden. Hij zegt dan...
geen reacties
25-06-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering