Satans vuistslagen

Ds. J.A. van den Berg / geen reacties

22-06-2020, 14:32

Vraag

Ik ben het boek “Satans vuistslagen” van Oomius aan het lezen en schrok best wel. In heel het boek komt steeds maar terug dat Gods kinderen veel te maken hebben met aanvechtingen van de satan en dat als we er weinig tot niets van merken, dat dat een slecht teken is. “Want degenen, van wie hij wel weet dat hij (de duivel) ze rustig bezit, valt hij niet lastig, maar tegen ons (Gods kinderen) wordt hij des te meer opgehitst.”

Ik merk in mijn leven weinig van “satans vuistslagen.” Toch ken ik de Heere als mijn Vader. Ik word nu in de war gebracht. Kan het zijn dat er van Gods kinderen zijn die weinig te maken hebben met de aanvallen van de duivel?

Antwoord

Beste vraagsteller, ik kan me goed voorstellen dat je hiervan in de war raakt. Als antwoord op de vraag wil ik enkele punten bespreken. 1. Is het waar dat de satan onbekeerde mensen met rust laat? 2. Kunnen er ook tijden van vrede zijn in het leven van Gods kinderen? 3. Kan het zijn dat de vuistslagen op een andere manier komen dan we denken? 4. Leven we een godzalig leven?

1. De gedachte dat de duivel mensen die hij al bezit, met rust laat, roept bij mij vragen op. Volgens mij is satan steeds bezig om onbekeerde mensen in totale verwoesting te storten. Mensen die zich overgeven aan een zondige levensstijl of verslaving, raken daarin vaak steeds meer verstrikt. Satan is vaak duidelijk aan het werk om hen totaal te verwoesten of tot wanhoop te drijven. Ik besef dat er situaties zijn waar mensen rustig onbekeerd doorleven met een inbeelding dat ze straks in de hemel komen. Inderdaad zal satan proberen om die gevaarlijke geestelijke slaap niet te verstoren. Maar ik zou niet in het algemeen durven zeggen dat satan onbekeerde mensen niet kwelt of aanvalt.

2. Volgens mij leert de Bijbel en ook de ervaring dat God in Zijn goedheid tijden van vrede geeft in het leven van Zijn kinderen. Tijden waarin de duivel niet veel gelegenheid vindt om hen te benauwen of te kwetsen. Satan probeert het wel, maar de Heere bewaart en beschermt hen. Ik denk aan de twee prachtige verzen uit Filippensen 4:6-7: “Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.” Daniel in Babel kwam in de leeuwenkuil, maar de Heere bewaarde hem en we hebben sterk de indruk dat de vrede van God in zijn hart bleef. Een biddend leven dicht bij de Heere en vertrouwend op Zijn werk in Christus, is een sterke bescherming tegen satan.

3. Een vriend van ons worstelde met de vraag of hij wel een kind van God was omdat hij weinig tegenspoed had. Maar het leek erop dat hij niet doorhad dat de aanvallen en strijd uit die godsdienstige hoek konden komen. Hij had wel strijd en aanvallen, maar hij zag het niet omdat hij niet verwachtte dat het van die kant zou komen. Het kan dus zijn dat Gods kind de vuistslagen die hij krijgt niet meteen herkent als vuistslagen van de duivel. Zo zouden er ook in jouw leven dingen kunnen zijn, die je niet opmerkt of herkent. De duivel kan sluipend komen, als een wolf in schaapskleren. Misschien heeft hij wel meer macht en invloed dan je beseft. Mogelijk weet hij je te bewegen tot een halfslachtig toegeven aan een zondige levensstijl. Het zou kunnen dat je het niet meer ziet omdat je er aan gewend bent.

4. Het is Bijbels en belangrijk om ons leven eerlijk te onderzoeken. Ik denk aan de tekst in 1 Timotheus 3:12. Daar staat dat allen, die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Stel dus jezelf eerlijk de vraag of je godzalig leeft. De vraag dus of je duidelijk herkenbaar bent als christen in deze wereld. Gaat er een getuigenis van jou uit? De Bijbel en de praktijk leren ons dat we aanvallen en tegenwerking krijgen in deze wereld wanneer we in de voetstappen van Jezus wandelen. Het wordt ons niet in dank afgenomen wanneer we niet meedoen met de dienst van de zonde en de wereld. Haat, minachting en spot worden ons deel. Verdachtmaking en veroordeling komen op ons pad wanneer we de Heere liefhebben en dienen. Dat gebeurde bij Daniel, het gebeurde bij de Heere Jezus Zelf. Daniel kwam in de leeuwenkuil, maar God was bij hem en verloste hem. Christus stierf aan het kruis, maar stond op uit de dood. Al Gods kinderen zullen door veel verdrukking ingaan in het koninkrijk van God (Hand. 14:22).

Beste vriend of vriendin, ik hoop dat dit antwoord je helpt om uit de verwarring te raken. Luister dus vooral in de eerste plaats naar het onderwijs in de Bijbel. Bid om licht en leiding van de Heilige Geest. Zie op de Heere Jezus als enige grond van je zaligheid. Door Zijn liefde in je hart, zul je herkenbaar zijn als christen in deze wereld. Dat veroorzaakt strijd en aanvechting, maar Hij zal bij je zijn en je bewaren. Zijn vrede zal in je zijn en telkens opnieuw je hart vervullen.

Met een hartelijke groet,
Ds. J.A. van den Berg,
Sint Anthoniepolder

Ds. J.A. van den Berg

Ds. J.A. van den Berg

 • Geboortedatum:
  04-02-1967
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sint Anthoniepolder
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

duivel
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben iemand die alles enorm beredeneert. Waarom? Ik weet het niet. Momenteel denk ik na over trouwen. Volgens mijn moe...
1 reactie
22-06-2010
De laatste tijd kom ik er steeds meer achter dat ik het heel moeilijk vind om zelfdiscipline op te brengen. Dit komt op ...
2 reacties
22-06-2011
Op welke leeftijd is het normaal dat kinderen vriendjes krijgen/zoeken? Mijn kind is zeven en ik merk dat hij wel wil, m...
1 reactie
22-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering