Geloven in Iemand die je niet ziet

Ds. P.C. van Keulen / 1 reactie

18-06-2020, 12:45

Vraag

Ik werk nu sinds een half jaar bij een winkel op zaterdag. Ik sta niet in de winkel maar doe de klusjes daarbuiten etc. Ik ben een 16-jarige jongen. Ik ben christelijk opgevoed maar ik blijf het moeilijk vinden om te geloven in Iemand die je niet ziet. Toch probeer ik het wel. Ik ga naar de kerk, lees Bijbel en bid. Ik heb om een teken gevraagd aan God zodat ik kan geloven dat Hij bestaat maar dat heeft Hij mij nog niet laten zien.

Sinds ik werk bij mijn bijbaan heb ik moeite met de fouten die ik maak. Ik bid elke vrijdag en zaterdagochtend voor mijn werk dat ik het goed mag doen en of God mij daarbij wil zegenen. En ondanks het gebed helpt Hij mij niet... voor mijn gevoel. Dit versterkt mijn gedachte dat God niet bestaat en dat als Hij zou bestaan, mij ook niet heeft uitverkoren tot Zijn koninkrijk. Ik vind dit erg moeilijk om allemaal te begrijpen. Ook zie ik er tegen op om naar mijn werk te gaan, met de gedachte of ik misschien wel ontslag moet nemen. Kan iemand mij hiermee helpen of heeft iemand hier ervaring mee?

Antwoord

Beste vragensteller,

Je vindt het moeilijk om te geloven in Iemand, God dus, Die je niet ziet. Je hebt ook om een teken gevraagd zodat je kunt geloven, maar dat heeft Hij nog niet laten zien. Daarbij heb je ook het gevoel dat Hij je niet helpt en versterkt het jouw gedachte dat Hij niet bestaat. Als ik het wat samenvat dan zou je graag een bewijs willen hebben dat God bestaat om in Hem te kunnen geloven en ook dat Hij Zijn oog in tijdelijk en geestelijk opzicht op jouw heeft gericht.

In Hebreeën 11:1 staat: “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.” Hoe kan nu iets dat je niet ziet een bewijs van iets zijn? Met het verstand is dat niet te bevatten. Een bewijs moet overlegd kunnen worden, aantoonbaar zijn, anders is het geen bewijs. De tekst spreekt echter niet over “het verstand is een vaste grond en een bewijs van”, maar “het geloof”! Zo horen en belijden we toch ook ‘s zondags: “Ik geloof in God, de Vader, de ...” Er zouden hierover hele theologische verhandelingen gegeven kunnen worden, maar daar zit je denk ik niet op te wachten; ik zal het proberen eenvoudig te houden.

Wat zou je willen zien? Ik denk aan Thomas, Johannes 20:24-31. Pak je Bijbel er eens bij en lees dit gedeelte eens aandachtig door. Zeker, Thomas kreeg duidelijke tekenen te zien, maar is dat nodig om te kunnen geloven? Nee, zegt de Heere Jezus: “Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.” Maar ja, dat is het nou net hè, hoe kun je dan geloven? Er staat in de Bijbel: “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.” Ik zeg het maar weer eenvoudig: dat wat in de Bijbel staat is het spreken van God en Christus tot jou en wil de Heilige Geest in jouw hart doen komen, zodat het niet slechts vanuit je verstand is dat je dat spreken voor waar houdt, maar juist ook vanuit jouw hart, vanuit het geloof. Zo komt God tot jou in de prediking van het Woord en in het lezen van Zijn Woord.

De Bijbel tekent (over een teken gesproken!!) jou wie God is, dat God bestaat. Het is al zo bijzonder dat Hij de Brief van de hemel ook in jouw leven gegeven heeft, niet alleen bij anderen is die brief thuis bezorgd, maar ook bij jou! Zie hoe God jou al een teken gegeven heeft!  En daar hoeft niets extra’s bij. Ik denk aan de rijke man en de arme Lazarus. Beide gestorven, de rijke man in de plaats van de pijniging, de hel, Lazarus in de hemel; en dan vraagt de rijke (eigenlijk de eeuwig straatarme) man of Lazarus naar zijn broers kan gaan om getuigenis af te leggen, zodat zijn broers niet ook voor eeuwig in de pijniging komen. Maar dan zegt Abraham: “Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren.” Zij hebben het Woord, toen nog het Oude Testament, naar dat Woord moesten zij luisteren, dat Woord is genoeg en een bijzonder teken is daarbij niet nodig.

Ook jij hebt het Woord, daarin staat alles wat nodig en noodzakelijk is voor jouw tijdelijk en geestelijk leven. Daarin komt God tot jou en spreekt jou aan. En dat mag jouw geloof en gedachten versterken, namelijk dat Hij bestaat en dat de deur van Zijn Koninkrijk ook voor jou nog wagenwijd openstaat. Laat je niet leiden door jouw eigen gedachten, hoor Gods gedachten: “Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven” (Jer. 29: 11). Deze woorden staan in een bepaald verband, zeker, maar de mensen toen werden heen en weer geschud door van alles en nog wat dat er op hen afkwam en in hen opkwam, en als God daar Zelf niet tegen inging dan hadden die mensen toen ook aan Hem (Zijn bestaan) kunnen gaan twijfelen. Maar Zijn gedachten waren gedachten van vrede en niet van kwaad, Hij had het goede met hen voor en deed dat in woorden, Zijn Woord, tot hen komen.

Wat een heerlijke openbaring van God in Zijn Woord tot ieder mens en dus ook tot jou. Hoe wil Hij ook jou het goede schenken (gedachten van vrede). En dat is niet alleen het tijdelijke goede, maar ook het goede dat nooit zal vergaan, namelijk alles wat daar is in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. In Hem ligt de openbaring van Gods goedheid, genade, gerechtigheid, barmhartigheid en vrede voor zondaren. Door het geloof in Hem, Die het uitgeroepen heeft dat Hij alles volbracht heeft wat tot jouw eeuwige vrede nodig is, zie je, en uit Zijn spreken in Zijn rondwandeling op aarde hoor je Gods gedachten van vrede en niet van kwaad namelijk om je toekomst en hoop te geven. En is dan alle twijfel en alle zorg in het hier en nu voorgoed voorbij? Nee. Maken we dan nooit geen fouten meer in het dagelijkse leven? Ja, maar dan mag je te midden van alles je hoop op hem gevestigd houden, en je oog op Hem gericht, waarvan we berijmd weleens zingen: Houd in uw weg het oog op God gericht, vertrouw op Hem, en de uitkomst zal niet falen.

Bovenstaand enkele gedachten en opmerkingen naar aanleiding van jouw vraag. Je schrijft ook nog dat je naar de kerk gaat. Dat betekent dat je waarschijnlijk aan een kerkelijke gemeente verbonden bent. Misschien is het mogelijk om persoonlijk met de predikant of een ambtsdrager eens van gedachten te wisselen over de dingen die jou bezig houden en kan er mogelijk ook nog wat uitgebreider over gesproken worden.

Ik groet je hartelijk en wens je in alles Gods zegen toe,
Ds. P. C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

 • Geboortedatum:
  17-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

geloofstwijfel
1 reactie
John61
18-06-2020 / 16:53
Dit is niet flauw bedoeld: dat je iets niet kunt waarnemen wil niet zeggen dat het niet bestaat. Dit is in de chemie en de astronomie heel gebruikelijk. Het bestaan van atomen en zwarte gaten werd aangenomen en voorspeld met indirect bewijs en inmiddels kunnen we beide echt waarnemen. Ons waarnemingsvermogen was hier voorheen te beperkt voor. Zo is het m.i. ook met het waarnemen van God, er is een overdaad aan indirecte bewijzen dat Hij bestaat. Toch kunnen we Hem in zijn Goddelijke gedaante niet waarnemen. Ik vergelijk het ik wel eens met hoe een hond een computer waarneemt. De hond ziet, hoort en ruikt de computer, maar heeft geen idee wat het is en waar het voor dient. Dat ligt aan het beprkte waarnemingsvermogen en het begrippenkader van de hond.

Terug in de tijd

Sinds vier maanden heb ik een relatie met een christelijke jongen. Hij is 26 en ik ben 20 jaar oud (bijna 21). Ik vind h...
5 reacties
17-06-2013
Ik ben al een hele tijd bang dat mijn vrouw niet helemaal eerlijk tegen me is. Ze zegt dat ze wel eens duistere figuren ...
2 reacties
17-06-2019
Hoe kan ik weten of ik gelovig op de Heere vertrouw dat Hij alles in orde zal maken, of dat ik naïef ben?
geen reacties
18-06-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering