Netflix versus New Faith Network

G. Slurink / 1 reactie

23-04-2020, 15:00

Vraag

Ik ben 18 jaar en vind het leuk om in mijn vrije tijd films of series te kijken. Vaak via Netflix. Ik heb daar toch dubbele gevoelens bij omdat er vaak in gescholden wordt en het vaak niet tot eer van God is. Nu kijk ik geen films meer via Netflix maar via New Faith Network. In deze films en series wordt nooit gescholden en gaat het erg vaak over God en het leven van christenen. Nu is mijn vraag: is het toegestaan om films te kijken via New Faith Network? Het is namelijk wel een christelijke website maar niet reformatorisch.

Antwoord

Beste 18-jarige,

Ik vind het mooi dat hier over nadenkt en deze vraag stelt. Er zijn een paar elementen in je vraag die me er toe zetten dat ik eerst even een basis wil leggen om te proberen dit van de bijbelse kant te benaderen.

Ik denk dat we ook hier weer moeten beginnen bij de kernvraag: waar gaat het om in het leven (en in het sterven)? Ik geloof dat er een God is die alles gemaakt heeft, ook jou en mij. En uit je vraag maak ik op dat jij dat ook gelooft. En die God heeft ons wat te zeggen. Dat is een belangrijk punt om goed te beseffen. Want als er een God is en als Hij ons wat te zeggen heeft dan doet het er niet toe wat ik vind of wat jij vindt of wat andere mensen vinden of wat we graag zouden willen of hoe wij of anderen vinden dat het zou moeten zijn. Maar dan doet het er alles toe wat Hij te zeggen heeft. En dan doen we er heel goed aan dat te leren begrijpen. Niet alleen omdat we dat als schepsel aan God verschuldigd zijn maar ook omdat we, als we dat niet doen, we alle kanten zullen opgaan en hopeloos de weg kwijtraken.

Je vraagt of dit is toegestaan. Bij mij komt dan de vraag: toegestaan door wie? Door mensen? Door reformatorische mensen? Nee, hoezeer andere mensen je ook kunnen helpen met het leren beoordelen van zaken kan niemand bepalen voor een ander wat wel of wat niet is toegestaan in dergelijke zaken. Maar waarschijnlijk bedoel je: is het toegestaan door God?

Nu heeft God ons inderdaad aanwijzingen gegeven wat wel of niet is toegestaan, bijvoorbeeld in de Tien Geboden, en ook verder in de Bijbel, bijvoorbeeld door de woorden van de Heere Jezus en de woorden van Zijn apostelen. Maar het is belangrijk daarbij te beseffen dat dit moet zijn ingebed in een geloofsrelatie. Geloof is een relatiebegrip. Geloof omvat (toe)vertrouwen en gehoorzamen. Niet naar de regel maar met het hart.

God heeft ons grenzen gegeven waarin we ons mogen bewegen. Daarbinnen hebben we de ruimte om keuzes te maken met de wijsheid die we hebben gekregen, en die als het goed is toeneemt over tijd, zoals de Bijbel het zegt, door een groeiende kennis en door het oefenen van de (geestelijke) zintuigen (zie bv. Kol 1:10, 2 Petr 3:16-18, Hebr 5:14). Daarbij kunnen we ook gebruik maken van de wijsheid die God anderen heeft gegeven. En zo proberen we keuzes te maken die binnen deze grenzen liggen, vanuit deze geloofsrelatie. Beide gaan samen: 1) er is een geloofsrelatie, en 2) uit vanuit die geloofsrelatie blijven we binnen de grenzen. Daarom zegt Paulus bijvoorbeeld in Romeinen 14:2: alles wat niet uit geloof is, is zonde. Dat wil zeggen dat als we dingen doen buiten deze geloofs- en vertrouwensrelatie om, of wat daar tegen in gaat, dat dat zondig is. Daarom gaan we bijvoorbeeld niet de grenzen opzoeken van wat nog net kan, om ons wel aan de regel te houden maar ondertussen vooral toch maar te doen wat we zelf willen, want dat zou geweld doen aan deze vertrouwensrelatie. Aan de andere kant, als we keuzes maken vanuit deze geloofs- en vertrouwensrelatie, maar dat blijken later verkeerde keuzes te zijn geweest, zullen we die uiteraard willen corrigeren, maar dan zijn ze reeds vergeven omdat ze zijn gedaan uit geloof.

Dus deze geloofs- en vertrouwensrelatie vormt de kern. En deze relatie is als het goed is ook het belangrijkste voor ons. En daarmee kan de vraag “is het toegestaan” denk ik beter gesteld worden als "wat doet het met deze relatie"? Bouwt het deze op, versterkt het deze, of doet het er juist schade eraan, en werkt het verstorend of leidt het ervan af? En ook: blijft deze relatie zuiver, dat wil zeggen, is deze overeenkomstig wat God ons gezegd heeft? Ik denk dat wanneer je de diverse dingen waarin je keuzes moet maken vanuit deze invalshoek benadert, je op een bijbelse lijn zit.

De meeste films en series op Netflix zijn inderdaad niet tot eer van God en dat is nog zacht uitgedrukt. En wat doet het kijken van deze films en series dan met deze deze geloofs- en vertrouwensrelatie? Ik kan me goed voorstellen dat je daar dubbele gevoelens bij krijgt.

Maar is New Faith Network dan wel een goede en veilige keuze? Er wordt weliswaar niet zo in gevloekt en gescholden en het zal er waarschijnlijk in vele opzichten vaak wat 'netter' aan toe gaan. En het is niet zo nihilistisch en niet zo hedonistisch als de doorsnee film of serie op Netflix. En zoals je zegt gaat het vaak over God en het leven van christenen. En op zichzelf zijn dat allemaal positieve dingen. Maar een belangrijke vraag is ook wat het uiteindelijk doet met de inhoud van ons geloof, met ons beeld van God, met het beeld van onszelf, en daarmee ook met onze relatie met God.

Nu wil ik niet speciaal ingaan op New Faith Network. Ik heb wel van New Faith Network gehoord en heb ook wel eens wat reclame van hun ontvangen, maar ik heb er vanuit Finland geen toegang toe, dus ben ik nooit echt in staat geweest er verder kennis van te nemen. Via hun Facebook pagina’s in de verschillende talen heb ik echter denk ik wel een beetje een beeld gekregen van wat er zoal getoond wordt. Maar wat ik hier zeg geldt verder voor iedere website, reformatorisch of niet.

Deze films en series omvatten van alles. Ze noemen het zelf een veilige omgeving voor het hele gezin. Maar ik waag dat eerlijk gezegd in vraag te stellen. In bepaalde opzichten zal dat inderdaad vast wel zo zijn. Maar in andere opzichten, in het bijzonder van wat voor een boodschap er van uit gaat betreffende de inhoud van het christelijk geloof is het denk ik helemaal niet altijd zo veilig, en kan het potentieel misleidend zijn. Ik denk dat je goed moet opletten wat je er impliciet allemaal meekrijgt betreffende de inhoud van het geloof.

Grofweg denk ik dat je de films en series in drie groepen kan opdelen:

1. Alhoewel ik er geen concreet voorbeeld van heb gezien zou het best kunnen zijn dat er films en series zullen zijn die opbouwend kunnen zijn voor een christen.

2. Dan zijn er films en series die de naam christelijk dragen maar waarvan je eigenlijk beter kan zeggen dat ze enigszins met christelijke normen en waarden in het hoofd zijn gemaakt, met name in morele zin, maar waar de christelijke inhoud verder amper wat voorstelt.

3. En dan zijn er films en series die problematisch en potentieel misleidend zijn omdat de nadruk op de verkeerde dingen wordt gelegd en er hele andere dingen centraal worden gezet waardoor het geloof van inhoud gaat veranderen.

Veel van deze films en series zullen gaan over dat God zorgt. En dat is ook zo. God zorgt voor alle mensen, ook voor de goddelozen (Mattheüs 5: 45). Maar er wordt vaak voorbij gegaan aan wat onze werkelijke toestand is. En die is heel belangrijk om te beseffen. Vrijwel alle dwalingen en misleidingen beginnen ermee dat mensen een verkeerd beeld hebben van hun werkelijke toestand. Of van wat het evangelie is, want dat is het antwoord op die toestand. Of van beide. En als we onze werkelijke toestand niet zien dan zal ook de boodschap van inhoud veranderen met alle gevolgen van dien. En dan kan de ‘christelijke boodschap’ die daar uit voortvloeit een hele andere worden.

Onze werkelijke toestand is, zoals McCheyne het zo treffend verwoordt:

Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart.
Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart.
Ik vroeg niet: “Mijn ziel, doorziet gij uw lot?
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?”


Dat is onze toestand. Dat is ons hoofdprobleem. “Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God?” Als we die vraag missen, missen we waarom de Heere Jezus mens is geworden en is gekruisigd en gestorven op Golgotha en opgestaan uit de dood. En vaak komen daar dan andere dingen voor in de plaats die een heel andere weg opleiden.

Het antwoord op deze toestand is de boodschap van het evangelie:

Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered!
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet!
Mijn heil en mijn vreugde en mijn leven werd Hij.
Ik boog me, en geloofde, en mijn God sprak mij vrij!

Het gevolg daarvan is een rust en een vrijheid waarmee je kan leven en sterven:

Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,
dat Christus alleen mijn gerechtigheid is.
Nu tart ik de dood, nu overwin ik het graf.
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af.
Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis
naar ‘t erfgoed hierboven, naar ‘t Vaderlijk huis.
Mijn Jezus leidt mij door deze aardse woestijn.
“Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenzang zijn.

Ik denk dat vooral ook jonge mensen dit nodig hebben te begrijpen. Jullie zijn de volgende generatie, het is straks aan jullie om de boodschap van het evangelie verder door te geven en om dit zuiver te doen. Ik kan goed begrijpen dat je het leuk vind om in je vrije tijd films of series te kijken. Maar wat ik sterk zou willen aanbevelen is om eerst tijd te nemen om jezelf toe te rusten met een stevig bijbels fundament, zodat je gewapend ben tegen alle misleidingen die er zijn en er misschien nog komen zullen, via films en series of op wat voor manier dan ook. Ik zou willen aanraden tijd te nemen, zoveel als nodig is, om de hele Bijbel door te lezen. Begin bij Genesis en lees door tot het einde van Openbaring. Lees aandachtig en probeer te begrijpen wat er wordt gezegd en probeer het dan te verwoorden of samen te vatten in je eigen woorden. Probeer ook de grote lijnen te zien. Besef dat God ons iets te zeggen heeft. En als je dingen niet begrijpt laat die dan rustig liggen voor later.

Gebruik de eerste keer dat je de Bijbel doorleest nog geen andere boeken ernaast die je een bepaalde kant opsturen, behalve misschien iets uit studiebijbel of iets dergelijks dat een beetje vertelt waar een Bijbelboek globaal over gaat, en misschien iets van de achtergronden ervan vertelt. Maar probeer het verder gewoon onbevangen te lezen en te begrijpen wat er staat. Leg eventueel wel meerdere vertalingen naast elkaar om beter te begrijpen wat er staat. Als je dan de Bijbel dan voor een tweede keer of een derde keer doorleest, of als afzonderlijke Bijbelboeken, dan kan je er ook verklaringen en commentatoren of andere boeken bij nemen, maar de eerste keer zou ik daar nog niet teveel op leunen, zodat je eerst zelf een beeld kan proberen te vormen. Ik ben er zeker van dat dat de beste investering is die je maken kan. Daar zal je later heel veel plezier en heel veel nut van hebben. Bid God om Zijn Geest en Zijn  zegen hierbij. Lees Spreuken 1 tot 3 voor wat voor een beloften daarin liggen opgeslagen. 

Dan zal je ook beter in staat zijn zelf te kunnen beoordelen welke films en welke series er geschikt zijn om te kijken en welke niet. En dan kun je ook veel beter onderscheiden wanneer iets afwijkt van de Bijbelse lijn of niet. Maak deze investering. Films en series kijken is erg vluchtig. Maar deze investering heeft eeuwigheidswaarde. Pas op bij het kijken van series en films wat voor een denkbeelden die in je planten. En wapen jezelf daartegen vooraf en niet pas achteraf. En doe alles uit geloof, dat wil zeggen in de geloofs- en vertrouwensrelatie met God, door de Heere Jezus. 

Ik hoop dat dit antwoord je helpt.

Een hartelijke groet,
Gerard Slurink

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

films
1 reactie
Gtn
23-04-2020 / 19:29
Wij hebben nu in deze corona tijd bewust gekozen voor een maand abbonement op NFN. Onze dochters van 11 en 13 hebben met veel thuis zitten wel behoefte om soms een film te kijken. Een tv hebben wij niet.

Ik zeg bewust. Ik heb liever dat ze een film zien die over God, geloof of Jezus gaat, waarin er op sommige punten wellicht wat anders tegen het geloof aangekeken wordt maar waarin wél positief over God en Jezus en geloven gesproken wordt. Het alternatief is namelijk dat ze op YouTube op zoek gaan, we hebben dat een paar keer gedaan en het kwam toch vaak voor dat we het dan uiteindelijk toch moesten wegklikken door de manier van omgaan met elkaar, seks gerelateerde dingen en inderdaad vloeken. En ze hebben nu de leeftijd dat pluk, otje enz niet meer voldoet. Zo heb ik bijvoorbeeld ook de DVD serie van WWJD aangeschaft.
Wij moeten ons ook realiseren dat er méér is dan wij gewend zijn binnen onze reformatorische zuil.

Ik denk dat vooral nodig is om ook bewust met je tijd om te gaan. Een avond ontspanning met een film is prima, maar laat het niet al je tijd opslokken.

Wel in de wereld, niet van de wereld kan in mijn ogen prima vorm krijgen op deze manier.

Dus, bewust mee omgaan is belangrijk. En dan kan NFN een prima keuze zijn.

Terug in de tijd

Ik heb een vraag hoe het komt en wat ik eraan kan doen om weer meer Zijn stem te horen. Het lijkt nu wel of alles qua Bi...
2 reacties
22-04-2011
Moet je perse een persoonlijke openbaring hebben voor je mag geloven dat Christus ook voor jou gestorven is? In de Bijbe...
geen reacties
22-04-2005
Heb een vraag over als je een mooie naakte vrouw in bijvoorbeeld een mannenblad ziet. Ik zie dat als een bewijs dat God ...
geen reacties
22-04-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering