Het recht Gods beleefd

Dr. C. A. van der Sluijs / 7 reacties

17-04-2020, 14:06

Vraag

Ik hoorde tijdens de Paaspreek van onze predikant dat Johannes bij het graf van de Heere Jezus, na Zijn opstanding, het recht Gods heeft beleefd? Klopt dit en is dit ook ergens terug te vinden in de Bijbel?


Antwoord

Je noemt de tekst niet waarover uw predikant preekte met Pasen. Als ik terugzoek in de Bijbel dan kom ik bij Joh. 20:8 (“Toen ging ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het, en geloofde”). Zien en geloven horen hier bij elkaar. En geloven volgt hier op zien. Of dit de reden is geweest, dat tot de betreffende uitspraak kwam dat Johannes hier bij het graf van Jezus “het recht Gods heeft beleefd”, weet ik uiteraard niet. Ik kan slechts gissen en vermoeden.

Het gaat er uiteraard wel om dat Christus hier aan het recht van God heeft voldaan op Goede Vrijdag en nu rust in vrede. Deze grafrust is veelbetekenend voor Gods Kerk. Want alles, alles is voldaan. Dit is een feit vanuit “Het is volbracht” (Joh. 19:30). Dit is heilsfeitelijk van grote en doorslaggevende betekenis. Ook in het geestelijke leven. Wat een rust, en wat een vrede vanuit de grafrust van Christus.

Helaas wordt dit veel te weinig verstaan en beleefd. Gevreesd moet worden dat men de diepte van deze vrede niet verstaat en daarom niet kent. Maar ze heeft alles van doen met de opstanding straks en de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest later. Ons geestelijk leven komt vaak veel te weinig op uit de heilsfeiten. Vandaar al die vaagheid en traagheid. Wat een rust in de verzoening door voldoening. Wat een vaak helaas ongekende vrede in de verzoening met God. Als we in het geloof betrokken worden bij de zaken waar het werkelijk om draait. En niet alleen maar kerkelijk.

Zo gezien kan ik uw predikant volgen. Alleen moeten we oppassen voor inlegkunde, vooral met bewoordingen en vaststaande uitdrukkingen die dan te pas en te onpas op de tekst worden losgelaten. Deze kunnen weer een eigen leven gaan leiden die het Woord in de weg staan. Daarom pleit ik voor een Woordbetrokken uitleg en dienovereenkomstige toepassing. Zo zal God “dwalenden leiden in het rechte spoor” en “het zacht gemoed  in het effen recht des HEEREN” (Ps. 25:4).

De diepe vrede, die hiervan uitgaat, is ongekend, mits gekend van Godswege. 

Sjalom!
Ds. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

 • Geboortedatum:
  14-09-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

7 reacties
Gtn
18-04-2020 / 10:01
Zonder de betreffende tekst is het inderdaad vrij lastig om er iets van te zeggen, en bestaat het gevaar dat we het te gemakkelijk afdoen als inlegkunde (want daar lijkt het helaas wel op).

Bij een opgestane Jezus past eerder verwondering en blijdschap, hoewel de discipelen lang niet alles recht verstonden. Ikzelf trouwens ook niet.

Overigens, al zou dit werkelijk de beleving van Johannes geweest zijn, dan zegt dat verder nog niet perse iets. God gaat met iedereen zijn eigen weg.

De weg van de discipelen is niet de weg van de kerk. Wel kunnen er wijze lessen in zitten. Sommigen kunnen het op dezelfde manier beleven, maar niet iedereen. Het is dus (gelukkig!) geen schema!

Hierover heeft ds. C. Harinck een mooi en eerlijk boek geschreven: de toeleidende weg naar Christus.
kip
18-04-2020 / 17:24
wat een fijn antwoord
Johan100
19-04-2020 / 02:56
@Gtn, waar lees je in de Bijbel over de toeleidende weg tot Christus? Ik lees wel dat Jezus Christus DE Weg is. Johannes 14:6.
Omega
19-04-2020 / 12:20
@Johan100 De volgorde van de toeleidende weg staat beschreven in Rom. 10. "Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?"
Gtn
19-04-2020 / 16:25
Jezus is ook DE weg. De enige weg tot zaligheid!

De toeleidende weg is ook niet in plaats van Jezus, maar de manier(en) hoe wij tot Jezus mogen gaan!

Het boek wat ik noemde, daar weerlegt ds Harinck de dwalingen die in de loop van vele jaren ontstaan zijn rondom dit thema. Hij schuwt niet om dingen die in zijn eigen kerkverband veelvuldig voorkomen te benoemen als onjuist. Daarom noem ik het ook een eerlijk boek.
RSTHG21
21-04-2020 / 00:26
@gtn
Dat is jouw mening. Mijn mening is dat dit niet in overeenstemming is met de leer van Gods Woord zoals ds Kersten dat op de grond van Gods Woord heeft proberen te schrijven in zijn dogmatiek en andere geschriften. Is ds. Kersten dan gaan schuiven of ds. Harinck? Ik wordt juist heel bang van dat soort boeken die jij aanraadt, maar dat is mijn mening ;).
Gtn
21-04-2020 / 07:08
Bang voor het onbekende? Lees het boek dan!

Ik denk dat ds Harinck juist terug wil naar hoe ds Kersten het ooit bedoeld heeft! Ds Kersten waarschuwde toendertijd ook al voor teveel invloed vanuit het gezelschap leven. De officiële leer van de GerGem laat níet de dwalingen zien die wij helaas in veel GerGem prediking wél horen.
Dus is dan ds Harinck gaan schuiven, of veel anderen? Ik denk juist dat er, hoe goedbedoeld ook, tegenwoordig afgehouden wordt van Christus, waar ds Kersten juist tot Christus wilde brengen. Lees ook maar eens in de Dordtse leerregels, hoe ruim het evangelie verkondigd moet worden, en welke dwalingen er weerlegd worden. Sommige van die dwalingen zijn tegenwoordig in de prediking van de GerGem aanwezig! En dan bedoel ik niet ter linkerzijde... Ik denk niet dat men dat doorheeft, vandaar mijn opmerking goedbedoeld. Wat als het oude, vertrouwde geluid wordt aangemerkt is helaas (vaak) verworden tot een dode letter. Als jij dit niet herkent, kan het zijn dat je het niet doorhebt, of dat het in jouw gemeente niet gebeurd. Als het laatste het geval is, wees er dan dankbaar voor want dat is een grote zegen! Je merkt dat ik niet alles over 1 kam kan scheren. Sterker nog, ik heb ook wel eens enorme troost mogen ontvangen door een preek van een rechtse GerGem dominee, en ook wel eens wijze lessen. Doordat wij als gemeente vacant zijn hoor ik diverse GerGem predikanten. Maar het doet mij oprecht verdriet dat er in de prediking vaak zo weinig evangelie zit, en zo weinig voedsel. En als het erin zit, dat het dan zo bedekt is, onder andere door wollig taalgebruik waardoor het niet verstaan wordt. Uiteraard ligt dat niet alléén aan de prediking, maar het is wel een enorm zorgelijke ontwikkeling. Want het is niet altijd zo geweest. Al denk ik wel dat het al heel lang speelt, want we zijn het al gewoon gaan vinden. En er is er één die lacht... Maar gelukkig is er ook Één die sterker is en tot Wie wij mogen gaan, namelijk Jezus Christus! Alleen door Hem is er nog genade voor ons!

Terug in de tijd

Aan iemand van de Ger. Gem. Bij de behandeling van het gedeelte van de Catechismus over het gebed wordt er vaak veel nadruk gelegd op de structuur van het gebed. Daarbij wordt gezegd dat ons persoonli...
Geen reacties
16-04-2015
Over een paar maanden ga ik (22) trouwen. We hebben op lichamelijk gebied onszelf goede grenzen gesteld en zijn hier ook binnen gebleven. Voor mij was dit niet moeilijk, maar ik ben nu bang dat ik bin...
Geen reacties
16-04-2007
Wat vinden jullie van Maasbach? Veel mensen zeggen dat het een sekte is, maar ik kom er om meer van Jezus te leren kennen. Het gaat mij niet om de familie Maasbach.
Geen reacties
16-04-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering