Verschil gereformeerde kerk en migrantenkerk

P. Speelman / geen reacties

14-04-2020, 08:02

Vraag

Wat zijn de verschillen tussen een gereformeerde kerk en een migrantenkerk?

Antwoord

Beste...,

Hartelijk dank voor je vraag, daar is best wel iets over te zeggen. Je vraagt naar de verschillen tussen een gereformeerde kerk en een migrantenkerk. Voordat ik poog daar een antwoord op te geven eerst twee opmerkingen.

1. Er zijn talloze migrantenkerken, alleen in Amsterdam tellen we er al ruim 65. Hetzelfde geldt voor gereformeerde kerken. Ook daar zijn er vele van, in alle soorten en maten.

2.  We gaan uit van christelijke kerken, dat wil zeggen kerken die belijden dat Christus Heer’ is. Het is dus niet mogelijk om te spreken van dé gereformeerde kerk en dé migrantenkerk

De tweede opmerking geeft dus al aan dat het om uiterlijke verschillen gaat. Beide kerkformaties belijden: Christus en Die gekruisigd, wat meer is, Hij is opgestaan en heeft de dood en de zonde overwonnen, wie in Hem gelooft zal niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben (Joh. 3:16).  

Zoals gezegd, er zijn honderden migrantenkerken in Nederland. Er wonen hier bijna anderhalf miljoen christenmigranten. Zij vormen talloze verschillende geloofsgemeenschappen en onderling zijn er grote culturele verschillen, maar gemeenschappelijk belijden ze dat Jezus Heer’ is.

Datzelfde belijden vinden we ook terug in de gereformeerde kerken.  Het onderscheid is dus veel meer historisch dan belijdend. Laten we daarom kort in de geschiedenis duiken van de gereformeerde kerken.

De naam zegt het al. Deze kerken zijn opnieuw ‘geformeerd’. Hetzelfde kun je zeggen van de hervormde kerk. Die is op een gegeven moment opnieuw ‘gevormd. Oorspronkelijk komen onze kerken voort uit de Rooms Katholieke Kerk. Tijdens de Re-formatie ontstonden dus de reformatorische kerken, die later allemaal verschillende namen kregen, bijvoorbeeld Gereformeerd Vrijgemaakt, Christelijk Gereformeerd en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Toch hebben al deze gereformeerde kerken een gezamenlijke grondslag namelijk, De drie formulieren van Enigheid, bestaande uit: de Heidelbergse Catechismus (1563), de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) en de Dordtse Leerregels (1618-1619).

Migrantenkerken zijn over het algemeen evangelisch getint, hoewel er in Amsterdam en Rotterdam Engelse en Schotse kerken zijn met een gereformeerde structuur.

Evangelisch wil vaak zeggen dat er geen (historische) belijdenisgeschriften zijn. Men spreekt elkaar aan op het Woord van God, de Bijbel. Daarnaast zijn de diensten vaak anders ingericht, minder liturgisch. In de gereformeerde kerken speelt het orgel, letterlijk en figuurlijk, een grote rol terwijl in evangelische (migranten)kerken de muziek meestal wordt verzorgd door een band. In beide kerkgemeenschappen staat de preek centraal. Er wordt verschillend gedacht over de doop. In de gereformeerde kerken doopt men kinderen op op het verbond cq geloof van de ouders; in evangelische kerken doopt men op het geloof van de dopeling. Voor beide dopen zijn (steekhoudende) argumenten in de Bijbel te vinden. In het kader van jouw vraag gaat het nu te ver om daar verder op in te gaan.

Hoewel er natuurlijk diverse interpretaties m.b.t. de leer zijn, is het opvallend dat juist in migrantenkerken daar relatief weinig discussies over zijn. Binnen de gereformeerde kerken zijn er vaak discussies over leer en leven. 

Migrantenkerken hebben het niet altijd gemakkelijk. Geloofsvervolging vindt ook plaats in Nederland. Ook in Amsterdam zijn er christenen die te maken hebben met vervolging op grond van hun geloof. Vaak zijn leden ex-moslims die zich bekeerden tot het christendom. Uit angst voor vervolging door moslims (bijvoorbeeld familie) bestaan er zelfs ondergrondse migrantenkerken in Nederland. Somalische christenen komen bijvoorbeeld in het geheim samen uit angst voor vervolging door Somalische moslims.

Voor beide kerkgenootschappen, om ze maar in één adem te noemen, geldt overigens dat er vaak een hartelijke samenwerking is. Soms wordt een kerkgebouw verhuurd aan een migrantengemeenschap. In de evangelische kerk waartoe ik behoor is een grote Farsi sprekende gemeenschap die deel uitmaakt van de gemeente. In de ochtenddienst komt een groot deel van de Farsi sprekende leden in de dienst. En eens per maand is er een Farsidienst waar veel Farsi sprekende mensen uit de provincie naar toe komen.

Er is nog veel meer over migrantenkerken te vertellen, eveneens trouwens over gereformeerde kerken, maar daarover is veel te lezen op internet.

Ik hoop je iets meer duidelijkheid te hebben gegeven en anders hoor ik het graag. 

Ik wens je Gods rijke zegen toe in je zoektocht.

Piet Speelman

P. Speelman

P. Speelman

 • Geboortedatum:
  12-04-1950
 • Kerkelijke gezindte:
  Evangelische Gemeente
 • Woon/standplaats:
  Folsgare
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelische Gemeenschap Sneek

geen reacties

Terug in de tijd

Een tijdje geleden is bij ons een ouderling afgetreden (i.v.m. gezondheidstoestand). Hoe 'verloopt' zo'n proces van aftr...
geen reacties
13-04-2005
Arjan, ik weet dat God mij stilgezet heeft, en dat ik jaren heb gezondigd tegen beter weten in. Maar elke keer liet God ...
geen reacties
13-04-2011
Mijn vriend en ik hebben een jaar verkering en hebben deze week een huis gekocht. We zijn beide lid van een Gereformeerd...
11 reacties
13-04-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering