Nooit goed genoeg

Ds. A.K. Wallet / 1 reactie

09-04-2020, 13:41

Vraag

Hoe weet ik nou of ik het ooit eens goed doe in mijn leven? Bijbel lezen, bidden, boeken ernaast... Soms kan ik wel uitschreeuwen of huilen van verdriet dat ik nog steeds dezelfde zondaar bent, dat het me niet lukt, dat ik met m’n verstand moet bidden, dat ik niet zonder de zonde kan. Je moet op God vertrouwen, dat Hij gestorven is voor jou... alleen hoe kan ik dat nou doen? Als ik elke keer weer in de zonde valt, elke keer vallen mijn gebeden in het niet, ik kan er gewoon niks van. Ik voel me een hopeloze vrouw die niets heeft in deze lege wereld. Ja, m’n familie enzovoorts, maar die niet echt -zoals de dominee- op God kan vertrouwen.

En bedrieg ik me zelf niet? Bijvoorbeeld: als de kinderen eindelijk buiten aan spelen zijn en ik heb tijd om al hun speelgoed op te ruimen, dat dan in m’n gedachten opkomt: je kan nu ook even in de Bijbel lezen. Denk ik dat nu zelf of zegt de Heilige Geest dat? En als ik dan toch door ga, dan voel ik me schuldig en ga dan even lezen. Maar dan 5 minuten later komen de kids gelijk weer binnen. En dan zucht ik weer diep. Thuis had ik ook nooit een eigen plekje; mijn kamer moest ik delen. Ik zat dan gerust in de badkamer op m’n knieën, of Bijbel te lezen omdat er anders altijd iemand binnenkwam in m’n kamer of m’n zusje er bij was.

Kan het zijn dat ik teveel zonde doe dat God me niet wil antwoorden? Of dat ik niet op Hem vertrouw? En ja, ik geef toe dat ik ook momenten heb, dat ik denk: nee, nee, ik wil het helemaal niet. Maar dan wil ik toch op m’n knieën gaan en zeggen: ik wil het helemaal niet, maar... Kon ik maar de zonde haten. En voor God leven zoals Hij het van ons vraagt, maar het lukt me niet!! Hoe moet het ooit goed komen met mij?

Antwoord

Beste mevrouw,

Als ik zo lees dan bidt u heel wat af. Wel vraag ik me af: hoe bidt u eigenlijk? Ik mag u een bijbelse raad geven. Elk gebed moet op een belofte gegrond zijn. Als we zomaar bidden zonder een belofte dan zal dat helaas weinig verhoring geven.

We kunnen in het gebed veel zeggen, klagen bij de Heere vanuit de nood van het leven. Maar als we niet meer doen en als we de middelen niet gebruiken die de Heere voor het gebed gegeven heeft, dan is ons gebed  onvast. De Heere belooft in Zijn Woord: “Roep Mij aan in de dag der  benauwdheid; Ik zal u er uithelpen en gij zult mij eren” (Ps. 50:15). Dat lijkt me net een tekst voor u. Wat doet u? U roept de Heere aan in uw benauwdheid. Dat is zelfs een bevel van de Heere. U mag dan bidden: “Heere, U zegt in Uw woord dat ik U mag aanroepen. U hebt het Zelf gezegd  tot mij en daarom durf ik tot U te komen. U geeft mij in deze tekst vrijmoedigheid.”

In Ps. 27 zegt de Heere: “Zoek Mijn aangezicht.” En wat doet de dichter dan? “Heere, ik zoek Uw aangezicht.” Hij gaat tot de Heere op grond van Zijn eigen Woord. Dat is altijd een gebed dat de Heere verhoren wil.

Wat zegt de Heere er nog bij in Ps. 50: “Ik zal u er uit helpen.” Dat is een rijke belofte. Dan mag u zeggen tegen de Heere: “U hebt beloofd dat U mij zult uithelpen. Heere, ik kan mijzelf niet helpen, maar ik vertrouw op Uw Woord; U bent een waarmaker van Uw Woord. U bent geen Man dat u liegen zult.” Kijk, dat is gelovig bidden. Vertrouw op de Heere en Hij zal u geven wat u van Hem vraagt. De Heere wil niets liever dan dat u Hem vertrouwt. Nergens heeft de Heere gezegd in Zijn woord dat Hij niet zal helpen als we tot Hem roepen.

Dan staat er nog achter: “Gij zult Mij eren.” Dat verlangt u toch ook? God dienen en Hem eren. U mag bidden en gelooft dat u het hebt ontvangen. Hij doet het toch? U voelt zich zondig en schuldig. Er is niemand in de hele wereld die niet zondigt. Juist zij die de Heere het meest liefhebben weten zich een groot zondaar. Maar de Heere Jezus is juist voor zondaars gekomen. Hij weet hoe zwak van moed en klein wij zijn van krachten. Misschien hebt u last van een bepaalde zonde. Brengt deze bij de Heere. Er zal verlossing komen, Zijn goedheid is zeer groot. 

U moet niet overspannen gaan leven. U hoeft niet steeds in de Bijbel te gaan lezen. Houd er een vaste tijd voor. Dan kunt u altijd nog wat u gelezen hebt overdenken tijdens uw werk. Misschien hebt u het heel druk. Dat weet de Heere ook. Probeer wat te genieten van wat God u heeft gegeven. U hoeft niet steeds weer “te moeten”. Zie op Christus Die alles volbracht heeft. 

Ik geloof dat de Heere met u bezig is. Christus zegt ook tegen u: “Martha, Martha, u bekommert en verontrust u over veel dingen, maar een ding is nodig.” Zit aan Zijn voeten op die vaste tijden. Het komt best goed met u. 

Wat een voorrecht dat u kinderen hebt, maar ook wel een drukte, juist in deze tijd dat moeder zelf onderwijs moet geven aan de kinderen. Geniet er van en de Heere zal u kracht geven om uw werk te doen.

Hartelijke groeten en Gods nabijheid toegebeden,
Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

1 reactie
JW90
14-04-2020 / 00:53
Ik heb je vraag gelezen en hoop je te kunnen helpen met mijn reactie. Je geeft aan te worstelen met de zonde en met het tekortschieten naar God toe. Het is een feit dat elk mens van nature tekort schiet naar God toe en zondigt. Maar gelukkig heeft Hij de Heer Jezus gegeven om alle vijandschap te niet te doen en ons te verzoenen met Zichzelf en ons te maken tot Zijn kinderen en tot mede erfgenamen (Efeze 1:3-14 en Efeze 2:13-19). Wij mogen Hem dus aanspreken met Vader (Romeinen 8:15). Het gaat zelfs nog verder als we mogen beseffen dat we een koninklijk priesterdom zijn (1 Petrus 2:3-10). Zo innig is de gemeenschap die Hij met ons heeft als wij de Heer Jezus als onze Heiland en Zaligmaker hebben aangenomen. En weet je wat nou het mooie is? In al onze zwakheid en falen mogen we bij Hem komen. De weg naar de Vader is vrij en wij mogen in alle vrijmoedigheid en eenvoud met Hem praten (Hebreeën 10:19-22). Hoe bijzonder heerlijk is dit voor ons. De Vader ziet ons als geheiligd en rein aan (Hebreeën 10:8-18). Let in het bijzonder op vers 14 waar staat “Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden”. Voor altijd. Dus niet voor een tijdje of totdat wij weer in zonde vervallen, maar tot in eeuwigheid. Het geweldige is dat de Vader de Heer Jezus ziet als Hij dan naar ons kijkt. Dan ziet Hij geen zondig mens, maar het volbrachte werk en de volmaakte Persoon van de Heer Jezus. In de Heer Jezus ben je volkomen rein en aangenaam voor de Vader. Dan is niet alleen elke zonde vergeven, maar ook elke zonde vergeten. Gelukkig is dit grote werk niet afhankelijk van onze inspanningen en of wij het nu wel zo goed doen, maar van Zijn trouw (2 Timotheüs 2:13). En Hij is trouw, tot in eeuwigheid.

Zoals Ds. Wallet al schreef, vertrouw op Hem. We mogen op Hem zien Die alles volbracht heeft.

Terug in de tijd

Mijn man vindt dat je ook kan geloven zonder naar de kerk te gaan. Ik heb het daar nogal moeilijk mee. Ik vind dat je op...
3 reacties
09-04-2011
Als Gereformeerde Gemeenten hebben we kerken in Canada, etc. en we doen aan zending in Afrika en ga zo maar door. Nu wil...
geen reacties
09-04-2005
Waarom duren de preken in veel kerken drie kwartier, terwijl de concentratieboog bij mensen tijdens het luisteren vaak m...
11 reacties
09-04-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering