Tips om te getuigen in je omgeving

J.W.N. van Dooijeweert / 2 reacties

03-04-2020, 15:55

Vraag

Ik vind het ontzettend moeilijk om van Gods werk in mijn leven te getuigen. Hoe dat komt weet ik niet goed. Er wordt nooit naar gevraagd en ik ben niet zo open. Toch weet ik dat God mij levend heeft gemaakt en ik door genade Zijn kind ben. Het is mijn verlangen dat meer mensen de rust en vrede en vergeving in Christus ontvangen. Ik ben bang voor belachelijke reacties als ik over geloven begin. Het is niet goed, maar uit ervaring weet ik dat ze komen. Jezus zegt: Neem je kruis op je. Als je je familie belangrijker vindt dan mij, ben je het niet waardig Mijn discipel te zijn. Deze tekst (weet even niet waar hij staat) raakt mij, want ik vind het oprecht heel moeilijk!

Welke tips hebben jullie om te getuigen in je omgeving? Moet dit met een goed verhaal? Wat zou ik uit mezelf kunnen delen? Hoe kun je omgaan met ongeïnteresseerde mensen? Doe je getuigen meer met woorden of daden? Hoe reageren jullie op moeilijke opmerkingen als: “Ben jij bekeerd? Dat moet je jezelf echt niet wijsmaken.” 

Een zoekende jongvolwassene.

ADVERTORIAL

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Twee jonge vrouwen lopen het barista-café in Gouda binnen om te praten over hun geliefde kerk: de Gereformeerde Gemeenten.

Lees het hele interview met Lisanne en Jenneke in het Nederlands Dagblad

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Antwoord

Lieve vraagsteller, 

Ik denk dat we vaak een beetje aan de verkeerde kant van Jezus woorden staan. Wat zegt de Heere Jezus? “Gij zult Mijn getuigen zijn.” Kijk maar mee: “Gij zijt het zout der aarde; als nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buitengeworpen, en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.”

Zie je dat hier helemaal geen opdrachten bij staan. Er staat niet: Jij MOET... jij moet het zout van de aarde zijn, of jij MOET het licht voor de wereld zijn. Er staat: Gij zijt... het zout. Gij zijt... licht. Zoals je je opstelt, te midden van de mensen waar je mee te maken hebt, als een christen, dan ben je zout, dan ben je licht.

Wat wordt hiermee bedoeld? Heel simpel. Als je zelf de Heere hebt leren kennen moet je dat niet onder de tafel stoppen, maar doen als er geschreven staat. Als je een kaars aansteekt om licht te hebben, dan zet je die toch niet onder een emmer, maar op een kandelaar! Dan schijnt het licht overal heen. Dan kun je het uit de verte al zien als een lokkend lichtpunt. Misschien maar een klein lichtje, maar je kunt het zien. Dat geldt zowel binnen de familiekring als erbuiten; in de wereld, op straat, op school, op de universiteit, in de kerk.

Dat licht uitstralen wil niet zeggen dat je met allerlei grote woorden en sterke verhalen de mensen onderhanden moet nemen en op de fouten wijzen. Ook geen grote verhalen van jezelf vertellen. Maar het wil zeggen dat je er moet zijn zoals je bent. Heb je de Heere Jezus lief gekregen? Wil je leven met de Heere? Doe dat dan! Gewoon spontaan. Niet opdringerig, niet zeurderig, niet betweterig. Maar wees gewoon wie je bent. Altijd dezelfde. Je ja is ja en je nee is nee. Trouw in alles. Leef zo dat je omgeving merkt dat je christen bent. Juist op die manier kun  je ongeïnteresseerde mensen iets meegeven.

Als iemand aan je vraagt: “Ben je bekeerd?”, kun je prachtig ontwijken,  maar je kunt ook een helder getuigenis geven. Zeg: “Ik wil met de Heere leven.” Niet weifelend, maar gewoon spontaan. Als het binnen familie of door mensen in de kerk gezegd wordt, gevraagd wordt, dan is het vaak een beetje smalend. Dan is het ook zo prachtig om datzelfde antwoord te geven: “Ik zoek de Heere”. Je kunt dan soms ook nog vragen: “Jij ook?”

Ik zou in dit verband liever niet spreken over “je kruis opnemen”, maar over “voor je mening en je leefwijze uitkomen.”

Ik hoop dat ik je wat geholpen heb en wens je Gods zegen toe en gepaste vrijmoedigheid.

Hartelijke groeten,
Evangelist Jan van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

getuigen
2 reacties
Samanthi
04-04-2020 / 11:15
Mooi antwoord,het haalt de kramp eruit, het is ook vooral je houding en levensstijl die zien dat je anders bent, dat zegt zoveel meer dan woorden.
Leg het maar bij de Heere neer, vraag of de Heilige Geest je wilt helper, maar wandel voorzichtig, wees liefdevol.
Gtn
06-04-2020 / 12:35
Ik herken dit persoonlijk ook. Ik vind het zelfs moeilijk om te delen wat er in mij omgaat. Mij helpt het om het van me af te schrijven. Dan laat ik het lezen. Dan heb je niet telkens van die ad-hoc vragen tussendoor. Misschien is dat voor jou ook een manier om het te delen.

Terug in de tijd

Aan ds. M. J. Paul. Ik heb een vraag over Godservaring. In de gereformeerde gezindte wordt veel aandacht geschonken aan ...
geen reacties
03-04-2009
Voor ds. P. D. J. Buijs. Bij ons is in de gemeente een zuster aan het avondmaal gegaan die jaren geen lid is geweest daa...
1 reactie
07-04-2015
De Heere Jezus zegt aan het kruis: “Het is volbracht”. Maar als Hij opstaat uit de doden is het volledige werk van Chris...
geen reacties
03-04-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering