Wezenlijke, belangrijke en bijkomende zaken in een kerk

Ds. G.A. van den Brink / 8 reacties

02-04-2020, 14:57

Vraag

Ik voel me niet meer thuis in onze HHK-gemeente. Dingen veranderen en regels verslappen. Bijvoorbeeld steeds meer vrouwen komen zonder hoed naar de kerk en het zingen gaat heel vlug. Veel mensen gebruiken in de kerk ook een nieuwe vertaling. Ook heb ik geen aansluiting in de gemeente met jongeren omdat zij anders denken dan ik. Niet dat ik me beter voel.

In andere dorpen vlakbij mij gaat het er heel anders aan toe in de Hersteld Hervormde Kerk. Veel meer eerbied en eenheid. Dan vraag ik me toch af, waarom niet bij ons? Ik heb er zoveel verdriet van. Moet ik overstappen of blijven? Ik ben getrouwd en mijn man is hier opgegroeid in de gemeente. Hij is het ook met veel dingen niet eens, maar weglopen ziet hij als verliezen. Verliezen van iets waar hij mee geholpen heeft het op te bouwen. Veel worstelingen en geen antwoorden!

Antwoord

Beste lezeres,

Er zijn vorig jaar een tweetal boeken verschenen bij Geloofstoerusting. Het ene heet “Wat is een gezonde gemeente?” en het tweede “Wat is een gezond gemeentelid?” Ik raad je beide boeken van harte aan.

Wat beide boeken duidelijk maken, is dat het essentieel is om onderscheid te maken tussen wezenlijke, belangrijke en bijkomende zaken. 

a. Als de wezenlijke zaken van gemeente-zijn en van kerk-zijn ontbreken, dan mag je niet alleen weggaan maar dan moet je er weggaan. 

b. Er zijn vervolgens ook belangrijke zaken. Die zijn het waard om zo nodig voor op de bres te staan. Maar in dat geval is de loyaliteit aan de gemeente ook heel belangrijk. Weggaan uit de gemeente waarvan je deel uitmaakt, moet in zo’n geval niet zomaar gebeuren. 

c. En dan zijn er in de derde plaats ook bijkomende zaken. Als het bijkomende zaken zijn die het jou lastig maken in je gemeente, dan mag je er niet om weggaan. Paulus wijst erop in Romeinen 14 dat er diversiteit en verschil in de gemeente aanwezig mag zijn. Wie dergelijke variëteit niet accepteert, miskent de betekenis van de christelijke vrijheid (Galaten 5:1).

Aan jou de taak om te gaan onderzoeken in welke groep de door jou geconstateerde verschilpunten vallen. Gaat het om wezenlijke, belangrijke of om bijkomende zaken? Het heeft niet veel zin als ik zeg hoe ik dat vind, want dat is jouw eigen taak en verantwoordelijkheid als gezond gemeentelid. Vandaar heb ik ook dat tweede boek genoemd. Niemand kan deel uitmaken van een gezonde gemeente die niet bereid is om zelf als gezond gemeentelid daaraan bij te dragen. Sterkte, wijsheid en genade toegewenst!

Met hartelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant. Sinds september 2020 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de TUA.

Tags in dit artikel:

kerkkeuze
8 reacties
Haddon
02-04-2020 / 20:11
https://www.youtube.com/watch?v=6Lr9yYPG7QU
NorahLinde
02-04-2020 / 22:05
Wat een helder eerlijk goed antwoord. Vraagstelster, ik hoop dat je in alle eerlijkheid de teruggestelde vragen aan jouzelf durft te beantwoorden. 'Wat voor zaken zijn het nou eigenlijk'?
Samanthi
03-04-2020 / 09:57
Helder antwoord.
Ellenoor
03-04-2020 / 14:34
@NorahLinde
Het mooie aan het antwoord vind ik juist dat de dominee het op geen enkele manier gaat invullen voor de vraagsteller. Dat doe jij wel een beetje, in ieder geval met de toon van je laatste zin.
Zonder een antwoord voor te kauwen geeft het panellid een paar nuttige tips die de vraagsteller kunnen helpen om zelf een eigen antwoord te zoeken. Zo mogen vragen in deze rubriek vaker beantwoord worden, wat mij betreft.
Justinus
04-04-2020 / 12:32
@Ellenoor
Ben het in tegenstelling met u roerend eens met @NorahLinde, en dan met name haar laatste zin/vraag.
Ben het wel met u eens dat het panellid een paar nuttige tips geeft, of die vragenstelster veel/daadwerkelijk helpen vraag ik me af.
Samanthi
04-04-2020 / 13:43
@justinus
Wat zou dan volgens jou wel helpen?
RSTHG21
04-04-2020 / 19:16
Ik hoor de vragensteller niet over de leer die verkondigd wordt, als die niet meer zuiver is, dan zou het voor mij druppel zijn die de emmer doet laten overlopen. Ik herken de worsteling, zelf heb ik ook in dit schuitje gezeten. Ik ben uiteindelijk biddend de kerk verlaten en naar een andere kerk gegaan waar ik van geloofde dat het daar de zuivere leer was, de Heere gaf er toen ook Zijn goedkeuring over door Zijn Woord en Geest. Daar vielen die zaken die jij noemt ook geheel weg, dat gaf ook weer een rust, maar de ware rust ligt alleen in Hem.
Justinus
04-04-2020 / 22:11
@Samanthi
Als ik mijn volledige mening hier neer zet wordt dat denk ik niet gewaardeerd door sommigen of nodigt uit tot een andere discussie. Daar heeft vraagstelster niets aan.
Wat ik wel belangrijk vind: als zij het niet eens is met de leer, dan zou ik me kunnen voorstellen dat ze naar een andere gemeente gaat. Andere zaken zijn voor mij bijzaken. Ik vind het antwoord van ds van den Brink in zijn punt c duidelijk!

Terug in de tijd

Wat is precies het verschil tussen de kerken Chr. ger. en Ger. gem in Ned? Mijn zus is lid geworden bij de Chr. Ger. Nu ...
geen reacties
02-04-2003
Mag je, als je gaat trouwen, je ook door een andere dominee laten trouwen dan diegene die bij de man of vrouw voorgaat? ...
geen reacties
02-04-2003
Wat is de betekenis van “een ban in het leger” (Jozua 7) ? Wanneer kan/moet ook vandaag gezegd worden dat iets of iemand...
geen reacties
02-04-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering