Bijbelstudievragen

Ds. H. van der Ham / geen reacties

30-03-2020, 07:59

Vraag

Hooglied 5:1-10. In Hooglied is sprake van de liefde tussen de Bruidegom en de bruid. Waarin komt de liefde openbaar? Wat is de plaats van de omgang met Christus in het leven van een christen? Liefde heeft alles te maken met ons hart. Wij verlangen dat wat wij liefhebben. Hoe kunnen wij de liefde tot Christus ervaren? Hoe zou het verlangen naar de gemeenschap met God door de Heilige Geest aangewakkerd kunnen worden?

1 Thessalonicensen 5:23-28. Vers 23 zegt: En de Gods des vredes Zelf heilige u geheel en al. Hoe is de heiliging van het leven verbonden aan het offer van de Heere Jezus op Golgotha eenmaal gebracht? In vers 24 staat: Hij, die u roept is getrouw, Die het ook doen zal. Paulus bedoelt hier de roeping van God tot een heilig leven. Wat is de troost in dit vers?

Antwoord

Beste jongere,

Bedankt voor je vraag.

Hooglied 2:2-10 is een liefdesdroom (in een visionaire stemming). De bruid hoort het kloppen van de Bruidegom. De Bruidegom is vriendelijk; Hij spreekt de taal van de liefde: “Mijn liefste, Mijn duive, Mijn volmaakte.” Maar... de bruid is niet direct bereid om haar Geliefde binnen te laten. Ze vindt het teveel moeite om de deur voor Hem open te doen. Ze ligt al op bed, na zich de voeten gewassen te hebben (men liep blootsvoets of op sandalen). Haar antwoord ontmoedigt de Bruidegom niet. Hij steekt Zijn hand door de opening van de deur. Dit gebaar doet haar weerstand wegsmelten (vers 5). De bruid staat op en wil toch opendoen. Maar haar Geliefde is al weg. Had ze maar sneller open gedaan! Ze verlangt zeker naar haar Bruidegom. Haar hart gaat toch naar Hem uit.

De Heere Jezus Christus doet nog net als die Bruidegom. Als Gods kind niet luistert naar Zijn Woord, dan houdt de Heere Jezus Zich terug. Dan wordt het donker. De bruid houdt toch zielsveel van haar Geliefde.

Je vraagt: Waarin komt de liefde openbaar? De Heere Jezus Christus komt met Zijn Woord. Hij is lieflijk. Hij geeft Zichzelf. En de bruid? Zij heeft gebreken. Ze ziet tegen de moeite op. Dat is niet goed. Maar... de liefde wint het!

Hoe kunnen wij de liefde tot Christus ervaren? Het Woord van God gaat (door de kracht van de Heilige Geest) een zondaar richten op Christus. Zodat je gaat zien hoe Christus het waard is om lief te hebben. Je gaat dierbaarheid zien in Christus. In de woorden die Hij spreekt, in de namen die Hij draagt. In het werk dat Hij gedaan heeft door te lijden en te sterven en op te staan uit de dood. Als het evangelie open gaat, zie je, dat al wat aan Hem is, gans begeerlijk is. Dan gaat je hart naar Hem verlangen. En je voelt dat Hij de enige is Die jou redden kan. Je krijgt een betrekking op Hem. Je krijgt Hem lief.

Hoe is de heiliging (van het leven) verbonden aan het offer van de Heere Jezus Christus? De Zaligmaker zegt: “Die Mij liefheeft, die zal Mijn Woord bewaren”, Joh. 14:23. Dan gaan we anders leven! Dan gaan we meer bij het Woord leven. Dan gaan we anders bidden. Dan gaan we bidden om Gods genade. Dan gaan we bidden met ernst, met drang, met een verbroken hart. Dan gaan we zoeken naar de wegen van de Heere, om die te bewandelen. Daar komt iets van uit in onze levensstijl. In onze handel en wandel. In ons gedrag. In alle dingen. Er komt een teer leven. Hadden we daar maar meer van. Bij de Heere is alles te verkrijgen. Dat is de troost van deze verzen.

Hartelijke groet,
Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

 • Geboortedatum:
  25-05-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Schipperspredikant

Tags in dit artikel:

Hooglied
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben in verwarring gebracht door een dienst die ik éénmalig bijwoonde van de Ger. Gem. in Ned. De preek ging over de l...
geen reacties
28-03-2006
Wij hebben een zoon van 15 jaar. Hij heeft sinds een maand of vijf een vriendinnetje. Wij zijn PKN en zij zijn GGiN. Nu ...
4 reacties
28-03-2012
Aan iemand van de Ger. Gem. Ik word steeds nageroepen door jongens. Ze roepen dan “chickie” bijvoorbeeld. Ik vond het in...
4 reacties
28-03-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering