Huichelaar

Ds. A. Simons / geen reacties

19-03-2020, 13:48

Vraag

Ik zit met een pijnlijk iets waar ik niet goed mee kan om kan gaan. De weg die ik eerst ging was zonder God, zonder bidden, zonder Bijbel. Wel met de kerk, maar dat was het dan wel. Tot dat ik inzag dat het niet zo langer kon met mij en ik begon heel ander leven te leiden door onder andere te breken met zonden. Ik weet dat ik daar niet zalig mee kan worden, maar toch moet je ook breken met je zonden.

Alleen...ik blijf hangen in seksuele zonden. Ik vraag me echt af waarom? Ik probeer op dit gebied niets meer te doen met mijn vriend, maar het lijkt alleen maar erger te worden. Alleen maar meer verlangens en erger dan voorheen. Het is logisch als je na twee jaar wil breken met die zonde, dat het moeilijk is. Maar het is gewoon onmogelijk om vol te houden. Steeds vallen we we weer terug. Hoe langer we het volgehouden hebben, hoe moeilijker het wordt.

We moeten nog paar maanden wachten om te trouwen. Dan zou ik nog liever al eerder trouwen dan die geplande dag en later het feest, alleen is dat eigenlijk een beetje raar. Dus dat is ook een lastige beslissing. Maar dan is het in elk geval geen zonde meer, of kan ik dat zo niet zien?

En waarom zit ik de ene dag vol lust om te bidden en te lezen en de andere dag is het weg? Voel ik niks! Wil ik God niet zoeken. Ik vind het zo moeilijk om hier mee om te gaan! Ik ben enorm jaloers op mijn vader die Hem mag dienen! Je moet bidden, maar oprecht kan ik het niet doen, want ik ben gewoon een huichelaar die het de volgende dag gewoon weer doet. Je moet God zoeken, maar niemand doet dat uit zichzelf. Je moet de geboden houden, maar niemand kan dat. Je moet God dienen, maar niemand wil dat  en kan dat uit zichzelf. En de Bijbel moet je biddend lezen, maar hoe kan ik dat uit eigen krachten?

Kortom, je heb God nodig bij alles. Alleen worstel hier ik heel erg mee, want ik weet niet hoe je dan op Hem kan vertrouwen en jezelf aan Hem geven? Ik begrijp het echt niet. En vooral als ik dan in de put zit en niet eens wil Bijbel lezen, word ik zo moedeloos. Hoort God mijn nood wel?

Antwoord

Ik ga met Gods hulp proberen je vragen te beantwoorden. Ik begin maar om te zeggen “lieve vraagstelster”, zo noem ik je. Al lezend ga je misschien twijfelen aan mijn liefde tot jouw behoud. Vandaar dat ik zo nadrukkelijk je heel liefdevol aanspreek. Mijn antwoord lijkt niet liefdevol, maar is het wel. 

‘k Val maar met de deur in huis; de weg die je nu bewandelt, daarmee bereik je nooit de eindstreep. Hooguit zet je een paar stappen op die weg, maar volhouden lukt gewoon niet! Het spijt me, maar het eindigt in de eeuwige dood. Hooguit heb je een paar momenten dat het schijnt beter te gaan, maar telkens val je weer terug. Het is net een ladder waarmee je omhoog wil klimmen (Rom. 10:5-7). Met veel moeite heb je een paar treden van de trap beklommen. Maar je valt keihard naar beneden. Het doet nog zeer ook. Daar sta je weer bij af. Je begint namelijk aan de verkeerde kant. Het is dodelijk wat je doet.

Soms heeft het de schijn dat het lukt, maar het blijft schijn. Je lijkt soms een wat ‘vrome’ vrouw te worden. Het lijkt soms of er dingen zijn veranderd, maar het is maar buitenkant. “Godsdienst” noemt de Bijbel dit. Je hoopt en je ploetert, maar je wordt telkens teruggeworpen naar af. Je vordert niet en wordt soms moedeloos. Je zoekt naar wegen om de zonde te ontlopen. Zelfs versneld te willen trouwen om dan geoorloofd te kunnen zondigen. Ik vind je schijnheilig, je bent dubbelhartig en onoprecht.

Ik doe je pijn he? Ik moet je pijn doen. Je moet bidden, maar je doet het niet. Je moet oprecht zijn, maar je bent het niet. Je moet God zoeken, maar je zoekt liever de zonde. Zo slecht ben je! Zo verdorven, zo diep zit het kwaad bij jou. Je bent het kwaad zelf, je bent zonde. Je kan niet eens niet-zondigen. Je hebt nog niet eens controle over je begeerten. Je bent een slappeling.

Wat bedoel ik met het bovenstaande? Je denkt dat bekering is dat jij moet breken met de zonde en dat jij ‘beter’ moet gaat leven en dat jij God moet gaan zoeken. Lieve meid, een dode kan niet zoeken (Rom. 3:11). Een dode kan de zonde niet haten. Een dode kan niet lief hebben. Een levende zoekt God (Ps. 63), een levende haat de zonde (Rom. 7:19), een levende heeft lief (Ps. 116).

Wat bedoel ik met een levende? Dat is iemand die met Christus verenigd is (Joh. 5:21). Dat is een vrouw die door geloof en liefde met Hem één geworden is (Rom. 6:5). Iemand die met Hem verenigd is, die draagt vrucht (Joh. 15:5).  Vrucht? Ja, die haat de zonde, die heeft God in Christus lief, die zoekt gemeenschap met de dingen die boven zijn (Kol. 3). Dat zijn allemaal vruchten en geen voorwaarden.

Misschien vraag je wel, wat moet ik dan doen om zalig te worden? Weer denk je dat je wat doen moet, je wilt het misschien zo graag. Wat doen en dan loon krijgen? (Rom. 4:5). Nee, het is precies andersom. Die niet werkt, maar gelooft in Hem die de goddeloze rechtvaardigt, die krijgt loon (Rom. 4:5). Je zegt: dat is de omgekeerde wereld. Ja, dat is het ook. Die werken krijgen niets, maar die op Hem vertrouwen als een goddeloze die krijgen loon. Wat voor loon? Het eeuwige leven.

Ik wil je nog een ding meegeven. Weet je wat? Evangelie!!! Weet je wat evangelie is? Dat God in Christus aan een vrouw die hunkert naar de zonde, een overspeelster, Zijn genade aanbiedt. Sterker nog, Hij legt het in de schoot van je hart (Rom. 10:8/Luk. 8:12). In je vuile schoot legt Hij de Zoon van Zijn liefde en zegt: “Die in Mijn Zoon gelooft, die op Hem vertrouwt, die heeft het eeuwige leven” (Joh. 5:24). Wat? ... Ja, je leest het goed.

Luister, als het voor mij kan, dan kan het voor jou zeker. Kom, buig je hoofd in de schoot van Hem die de Vader aanbiedt in de belofte van het Evangelie ook aan jou (Rom. 10:8). Je zult een nieuw hart ontvangen, een hart wat aan Zijn lippen hangt, een hart wat Hem bemint, een hart wat buigt aan Zijn voeten. Een hart wat huilt over vergeven zonde (Lukas 7:47). Een hart wat Hem lief heeft omdat jou veel is vergeven.

Een hartelijke en welgemeende groet van mij,
je ds. A. Simons

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een bultje aan de binnenkant bij mijn lies. Het voelt als een soort spier. Aan de andere kant voel ik ook een spi...
1 reactie
18-03-2010
Een vraag voor de tandarts. Ik ben 24 jaar en heb verschrikkelijk veel vullingen. Heb je dan een grote kans dat je heel ...
geen reacties
18-03-2009
Wij lazen een stukje uit de Bijbel over de val van Adam en Eva in het paradijs en daar staat in Genesis 3 vers 21: God m...
geen reacties
18-03-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering