Geloven soms zo moeilijk

Ds. A. Kot / 2 reacties

04-03-2020, 12:08

Vraag

Sinds een jaar ontdek ik steeds meer wie God voor mij is. Afgelopen zomer was dat een troost en ik wist dat Hij mijn Redder was. Nu is dat hele gevoel weg. Ik kan het wel ‘weten’, maar het voelt onbevredigend om er geen vreugde uit te halen. Ik bid nu zes weken niet meer en lees zelden de Bijbel meer. Ik voel me geen kind van God. Dat maakt me onrustig, maar soms ook niet.

En nu maakt het me bang dat ik Jezus verloochen, verwerp en haat. Af en toe ben ik geraakt door een Woord van God, maar al gauw ben ik het kwijt. Ik schaam me hiervoor, omdat ik geloofsbelijdenis heb gedaan. Ook wil ik graag avondmaal vieren, maar nu voel ik me er te schijnheilig voor! Geloven vind ik soms zo moeilijk! Hoe kan ik weer op het ‘goede pad’ terecht komen? 

Een jongedame van 20.

Antwoord

Beste vragenstelster,

De Bijbel leert ons dat wij door het geloof in Jezus Christus vergeving van zonden en eeuwig leven ontvangen. Dit geloof is het vertrouwend rusten van het door schuldbesef verslagen hart op het volbrachte werk van Hem. Zo zal de rechtvaardige (de rechtvaardig verklaarde om Jezus’ wil) door of uit het geloof leven. 

Het ware geloof heeft dus niets in zichzelf maar alles in Christus. Daarom moet een zondaar die naar zichzelf kijkt wel alle moed verliezen. Want in hem (of haar) is niets te vinden dat voor God kan bestaan. Wie naar zichzelf kijkt moet zichzelf wel tegenvallen. Vandaar dat Luther tot aan zijn sterven een bedelaar bleef. Vandaar dat Paulus zei: ik ellendig mens... Maar wanneer wij buiten onszelf op Christus zien dan zien wij in Hem onze zaligheid, gerechtigheid en heiligheid. Wanneer wij zo door het geloof op Christus zien dan hebben wij in Hem alles. Ja, dan zijn we volkomen rein en heilig in Hem. 

Dit geloof wordt nu door de Heilige Geest gewerkt in het hart van ieder die Hij zalig maakt. Tot dit geloof mag worden opgeroepen en aangespoord in de prediking. Dit geloof heeft niets in zichzelf maar alles in Christus. Vreugde, hoop, verwachting, uitzicht zal er daarom ook alleen maar zijn als wij van onszelf afzien en door het geloof zien op Christus. 

Wat zie ik dus als ik naar mijzelf kijk? Zonde en schuld, verlorenheid en ellende. Wat gevoel ik dan? Dat ik midden in de dood lig en niets heb om voor God te kunnen bestaan. Dat zelfs mijn beste werken met zonde bevlekt zijn en verzoening behoeven. Maar daar middenin staat het evangelie van Gods genade: wie op Christus ziet door het geloof zal behouden worden. Wie in Hem gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Dat geloof gaat dikwijls tegen ons gevoel in. Het gaat ook dikwijls in tegen alles wat voor ogen is. De weg van God door de zee en Zijn pad door grote wateren. Ik kan er niet bij. Ik begrijp het niet. Alle omstandigheden tegen... Nochtans: God houdt getrouw Zijn Woord. Zijn beloften falen niet. En daar klampt het geloof zich aan vast: op hoop tegen hoop. En het zegt: al zou Hij mij doden, nochtans zou ik hopen. En ja, dan komt God (op Zijn tijd en wijze) door Zijn Geest en Woord over in de ziel. Dan doet Hij gevoelen dat Hij nooit meer op mij toornen en schelden zal. Dan getuigt de Geest met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Dan is er gevoelige verzekering en bekrachtiging. Dan is er geloof én gevoel. 

Maar je moet de weg reizen door het geloof! Laat het gevoel aan God over. Hij zal er op Zijn tijd en wijze voor zorgen. Wat is de beste weg tot de gevoelige verzekering dat het tussen God en mijn ziel in orde is? Dat is het leven door het geloof. Dat is het putten met de lege hand van de bedelaar uit de Fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dat is tot Jezus gaan. Hem benodigen. Hem vertrouwen. Hem volgen. Zien op Hem. Wachten op Hem. Welzalig HEER’ die op U bouwt en zich geheel aan U betrouwt.

Ik wens je deze weg toe. Want ik vertrouw erop dat de Heere je daarin de vreugde en troost zal geven die je verlangt.

Je ds. A. Kot

Ds. A. Kot

Ds. A. Kot

 • Geboortedatum:
  25-12-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Huizen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Predikant Vrije Hervormde Gemeente van Huizen

Tags in dit artikel:

geloofstwijfel
2 reacties
hvdijk66
05-03-2020 / 09:43
Hoi,

Goed dat je met je vragen naar Refoweb bent gegaan. Ik herken sommige dingen die je schrijft en je verhaal raakt me. Weet dat God jou niet loslaat. Hij kent jou, je gedachten en je situatie. Ik heb voor je gebeden en zal proberen dat te blijven doen. Neem gerust via de redactie contact met mij op als je dat wilt.
Gods zegen voor jou.
emaildfj1atgmailpuntcom
02-04-2020 / 10:20
Hoi,

Ik had de ervaring dat ik de wereld nog liefhad. Ik wilde met 1 been in de wereld staan en met mijn andere been bij God. Ik verschillende teksten, onder andere:
1 Joh. 2: 15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 17 En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Ik zag dat dat niet kan. Je zou er eens over na kunnen denken of er nog dingen in je leven zijn die je vasthoudt en liefhebt, die God niet behagen.

Als je alles loslaat en God zoekt, dan wil hij je ook helpen.

Wat denk je over deze teksten?:
Lukas 14: 33 Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.

Johannes 12: 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. 26 Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.
Als je wilt reageren: emaildfj1@gmail.com

Terug in de tijd

Als ik het nieuws zo een beetje volg, bekruipt mij regelmatig een gevoel van onrust. Daarin zal ik ongetwijfeld niet all...
geen reacties
05-03-2015
Een vraag die onlangs bij ons opkwam betreft het volgende. Op mijn werk kwam een rouwkaart binnen met de aanhef: "Heden ...
geen reacties
04-03-2004
Aan ds. C. den Boer. Bedankt voor uw antwoord op onze vraag. Wij ervaren het echt als een zegen om in Christus verbonden...
geen reacties
04-03-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering