Bekeringsweg of denksysteem

Ds. C. Harinck / geen reacties

27-02-2020, 15:41

Vraag

Een vraag aan ds. C. Harinck. In de prediking wordt regelmatig een bevinding van Gods volk verteld bij een tekst die gaat over Gods bekeringsweg met zondaren. Maar ook wordt dit verteld bij teksten waar Gods weg niet beschreven wordt. Vooral bij dit laatste groeit bij mij de vraag hoe dit gefundeerd is in de Bijbel.

Ik twijfel niet aan de bevinding, maar ik zou toch graag willen weten waar in Gods Woord die weg beschreven wordt. En hoe komen we als gereformeerden aan het denksysteem dat God eerst bekeert door wedergeboorte en dat de Heere vervolgens leidt naar de rechtvaardigmaking, waar Pasen naartoe wijst. En dat we daarna de Heilige Geest leren kennen, waar Pinksteren op wijst.

Antwoord

Beste vraagsteller, 

Ik heb dit soort vragen al eens beantwoord. U zou voor een uitvoeriger antwoord daar kunnen kijken. Hiermee zou ik kunnen volstaan, maar dan zou ik u teleurstellen, denk ik. Ik wil in het kort dit er nog over zeggen: de bekeringsweg die gepredikt wordt moet in overeenstemming zijn met de Bijbel. Je zult dan als prediker moeten honoreren dat God verschillende wegen met mensen gaat en vooral dat iedere weg niet gelijk is aan jouw weg. Er zijn in grote lijnen overeenkomsten die in onze Heidelbergse Catechismus de drie stukken worden genoemd die een christen kent.  

Het is belangrijk dat de prediker zich daaraan houdt. Gods kinderen zoeken in de Bijbel en onder de prediking naar bevestiging van hun geloof en ervaringen. Zij worden getroost wanneer zij van de daken horen verkondigen wat in de binnenkamer is geschied. Zij worden in verwarring gebracht wanneer daar allerlei door mensen verzonnen zaken aan worden verbonden. De prediker moet zich daarom aan de Schrift houden om Gods kinderen in het goede spoor te leiden en de hypocrieten en naamchristenen te ontdekken. Hoe gewichtig ook wordt gezegd, “Zo beleven Gods kinderen het.” Indien het niet door de Schrift gestaafd wordt, is het niet uit God.

Het is verwoestend voor een kerk wanneer de Bijbel verdrongen wordt door menselijke systemen over de bekering en de beleving van Gods heil. De dingen die je opnoemt staan niet allen zo in de Bijbel. Je kunt wel vinden dat het eerste wat een mens nodig heeft de wedergeboorte is. Je kunt ook vinden dat het ware geloof in Christus ons rechtvaardigt voor God. Maar om daar een beleving van Pasen en allerlei andere zaken aan te verbinden is niet juist. Je moet je dominee kunnen vragen: waar staat dit in de Bijbel? En de dominee  moet je dan uit de Schrift kunnen laten zien dat God op die wijze in de bekering met mensen handelt.
  
Ik hoop dat dit je wat duidelijkheid geeft. Mijn advies is tenslotte: Lees naast de Bijbel goede boeken, die over deze zaken handelen. Ik denk dan voor u aan W. Guthry, “Des christens groot interest.”
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

bekeringswegheilsfeiten beleven
geen reacties

Terug in de tijd

Mag je belijdenis doen als je depressief bent/of geweest? Het geestelijke leven ligt voor mijn gevoel en belevenis zo do...
geen reacties
27-02-2008
Geachte dominee W. Harinck. U preekte in onze gemeente over de maanzieke knaap. "Breng hem tot Mij", zei de Heere Jezus....
geen reacties
27-02-2007
Eerlijk gezegd ben ik geschokt door de stelling dat een christen, als je al een crematie bijwoont, je ten alle tijde lie...
geen reacties
27-02-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering