Gedachte-stemmetjes en zonde tegen de Heilige Geest

Ds. B.M. Meuleman / geen reacties

24-02-2020, 10:09

Vraag

Wat als je stemmen in je hoofd heb? Geen gewone stemmen, maar strijdlustige. Stemmen die zeggen dat dingen niet waar zijn! Geen echte stem, maar gedachte-stemmetjes. Mijn vriend en ik hebben kort geleden een preek gehoord. Een nogal belangrijke. Alle preken zijn belangrijk, maar deze was echt op ons hart gedrukt. Het ging over de zonde tegen de Heilige Geest. Mijn vriend is er onder de indruk van geraakt.

Maar hij kreeg vervolgens stemmen in z’n hoofd. Stemmen die zeggen dat het niet waar is dat er een Drieëenheid is. Een stem die zegt dat de Heilige Geest niet bestaat en dergelijke. En stemmen die constant vloeken (de ergste vloek). Een stem die wil dat hij dit hardop uitspreekt. Hij vecht er enorm tegen. Maar we weten niet hoe we dit moeten aanpakken. Hebben jullie tips?

Antwoord

Beste vraagstelster,

Het is niet zo gemakkelijk om op afstand het juiste advies te geven wat betreft deze ernstige en zorgelijke kwestie. Het is ongetwijfeld een moeilijke en benauwende situatie voor je vriend, maar ook voor jezelf. Je staat aan de zijlijn en voelt je misschien wel hulpeloos. Het is goed dat je hulp vraagt en dat jullie niet proberen er alleen uit te komen.

Mijn eerste vraag is of de stemmen die je vriend hoort te maken hebben met een klinische achtergrond. Daarvoor zouden jullie professionele christelijke geestelijke gezondheidszorg in moeten schakelen. Ik denk dat dit wel de eerste weg is die jullie moeten gaan om uit te sluiten dat er geen psychisch ziektebeeld achter schuil gaat. 

Tegelijk kan een medisch-klinische achtergrond natuurlijk grote invloed hebben op het geloofsleven van je vriend, zodanig dat zijn geloofsleven en geloofsbeleving er door wordt verstoord. Daarom is het ook zeker raadzaam om in gesprek te gaan met een predikant of andere ambtsdrager om samen te zoeken naar de oorzaken van deze geestelijke nood en te zien naar een weg van bevrijding. Lichaam, geest en ziel vormen immers één geheel en beïnvloeden elkaar. Wanneer iemand bijvoorbeeld last heeft van depressies is het zeer waarschijnlijk dat dit zijn weerslag heeft op zijn geloofsleven. Omgekeerd is ook het geval; wanneer iemand in zijn geloofsleven niet komt tot de bevrijdende ervaring van Gods genade in Jezus Christus en hij heeft veel last van zijn zonde en schuld, beïnvloedt dit zijn psychisch welzijn. 

Er bestaat zeker de mogelijkheid dat de gedachte-stemmen die je vriend hoort in de eerste plaats een geestelijke oorzaak hebben zonder dat er van een psychisch ziektebeeld sprake is, juist omdat ze  komen nadat hij een belangrijke preek over de zonde tegen de Heilige Geest hoorde. Ik denk aan “Christen” in Bunyans “Christenreis”. Bunyan beschrijft dat hij zijn eigen stem niet meer kende omdat een duivel hem zachtjes achterna kwam en hem zeer behendig allerlei lasteringen in het oor fluisterde, waarvan hij niet beter wist dan dat ze uit zijn eigen gemoed voortkwamen. Maar dan merkt “Christen” dat hij niet alleen staat in deze aanvechtingen, omdat hij een andere aangevochten christen hoort zeggen: “Al ging ik in het dal van de schaduw des doods, zo vrees ik niet, want Gij zijt met mij”, Ps. 23:4.

Het kan ook zijn dat er, meer in het algemeen, sprake is van een occulte belasting. Het kan zijn dat de satan een ingang in zijn leven heeft gevonden en nu het werk van Gods Geest in zijn hart uit alle macht wil tegenstaan. Om daar achter te komen zou je in gesprek moeten gaan met een professionele christelijke hulpverlener. Vragen die daarbij aan de orde kunnen komen, zijn: Worden de stemmen sterker wanneer jullie de Bijbel openen, samen bidden en wanneer de Naam van Jezus genoemd wordt? Weet je of je vriend of jullie samen op plekken zijn geweest of zaken hebben ondernomen die jullie in contact hebben gebracht met de machten van de duisternis? Bijvoorbeeld glaasje draaien, alternatieve geneeswijzen (niet dat iedere alternatieve geneeswijze occult belastend is), boeken, muziek en andere media die te maken hebben met occultisme? Is het mogelijk dat jullie bewust of onbewust in aanraking met de geestenwereld zijn gekomen? Ga op dat punt de wegen eens na die je vriend of jullie samen zijn gegaan. 

In elk geval lijkt het me goed om samen, als het kan met meerderen, in gebed te gaan om de Heere te smeken of Hij elke boze kracht en macht wil wegnemen en de macht van de boze wil breken. Het is goed om bewuste en onbewuste zonden, openbare en verborgen zonden, te belijden en te smeken om de krachtige toepassing van het bloed van Christus en de krachtige doorwerking van Gods Heilige Geest in het hart. Onderzoek Gods Woord om een helder en Bijbels zicht te krijgen op begrippen als zonde en genade, wet en Evangelie, leven uit het geloof, wedergeboorte en bekering, maar bovenal op de Persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. Onderzoek ook eens wat de Bijbel zegt over de zonde tegen de Heilige Geest, een problematiek waar veel mensen, ook Gods kinderen mee worstelen. Ook op Refoweb kun je daar veel over vinden. Let er wel op of je vriend dit allemaal aan kan of dat dit de spanning en angst juist vermeerdert.

Onthoud in ieder geval dat de beste weg die je vriend kan gaan, en dat geldt voor ieder mens, is het zien op Christus, het komen tot Hem, de overgave aan Hem. Laat je vriend zich vastklemmen aan Christus en Zijn Woord. Hij laat geen bidder staan en wijst niemand af die in nood en aanvechting tot Hem komt!

Gode bevolen,
Ds. B. M. Meuleman

Ds. B.M. Meuleman

Ds. B.M. Meuleman

 • Geboortedatum:
  20-05-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Vledderveen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

zonde tegen Heilige Geest
geen reacties

Terug in de tijd

1. Is menstruatiepijn (ongeveer) leeftijdgebonden? Ikzelf ben een vrouw van begin dertig en heb de ene keer meer dan de ...
geen reacties
24-02-2012
Ik heb sinds een paar weken verkering. Nu hebben wij een totaal verschillende kerkelijke achtergrond. Hij voelt zich bij...
5 reacties
24-02-2011
Is het onze tijd nog wel verantwoord dat het gros van de predikanten niet universitair geschoold is in de theologie, zoa...
3 reacties
24-02-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering