Jezus voor mijn zonden gestorven

Ds. M.W. Muilwijk / 6 reacties

07-02-2020, 15:01

Vraag

Als ik hoor dat Jezus voor mijn zonden gestorven is dan denk ik:

1. Ja, voor tot nu toe gedane zonden wel, maar voor toekomstige zonden? Net alsof je dan alles kunt doen wat je wilt.

2. Tja, lekker gemakkelijk, je bent toch zelf verantwoordelijk voor je daden? Of heb ik het mis of denk ik te rationeel? Of probeert het kwaad je constant aan het twijfelen te brengen?

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Je stelt in je vraag eigenlijk twee vragen. De eerste vraag is: hoe zit het met mijn eigen verantwoordelijkheid als een ander de straf in mijn plaats kan dragen? De tweede vraag is: hoe zit het met de vergeving van de zonden: geldt dat ook voor zonden die ik nog zal doen?
 
Ik zou je eerst een wedervraag willen stellen: voel je jezelf werkelijk verantwoordelijk voor wat je aan zonden gedaan hebt en wat je aan zonden nog doen zal? De Heere Jezus noemt in Mattheüs 18 het voorbeeld van een man die een schuld heeft van omgerekend zo’n tien keer het Nederlandse Bruto Nationaal Product. Het is onmiddellijk duidelijk dat deze man die onmogelijk kan terug betalen. Het is ook duidelijk dat de baas van deze man terugbetaling eist. De Heere Jezus noemt dit als voorbeeld van jouw schuld die je hebt tegenover de Heere: heb je dat al beseft? Dan valt alle redeneren weg: dan wordt zonde werkelijk zonde.
 
En vanuit dat besef wordt het lijden en sterven van de Heere Jezus ook heel anders. Ik zou overigens nooit zeggen: “Jezus is voor uw zonden gestorven.” We moeten wel zeggen dat ieder de Gekruisigde Christus wordt aangeboden als de enige weg om de torenhoge schuld met God verzoend te krijgen. Waar zonde werkelijk zonde wordt, schuld werkelijk schuld wordt, wordt de Heere Jezus als de enige weg tot God ook onmisbaar: juist omdat ik mij verantwoordelijk weet voor wat ik gedaan heb en nog doen zal, krijg ik de Heere Jezus lief als de enige manier om weer voor God te kunnen bestaan en met God te leven hier op aarde.
 
En inderdaad, door het geloof in Hem is de schuld die ik gemaakt heb en nog maken zal verzoend. Maar dat leidt nooit tot een gemakzuchtig leven, alsof ik kan doen waar ik zin in heb. Het leven in het besef wat mij vergeven is, leidt tot een zeer nauwkeurig leven om nooit meer zo’n schuld als mij vergeven is, te maken.
 
Ik hoop dat je vraag zo afdoende beantwoord is, maar vooral dat je de Heere Jezus hebt of zult leren kennen als de enige weg, waardoor de verdiende straf kan worden ontgaan en we hier op aarde weer met en voor God kunnen leven.
 
Hartelijke groet,
Ds. M. W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

 • Geboortedatum:
  23-12-1980
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Aalst
 • Status:
  Actief
6 reacties
jewannes
07-02-2020 / 20:30
Als de Heere Jezus voor je zonden gestorven is, heb je zondermeer al een heleboel onderwijs van God de Heilige Geest achter de rug, anders kan je dat onmogelijk weten! Als je van iemand hebt horen zeggen dat Jezus voor jouw zonden gestorven is, zou je er wel eens heel erg bedrogen mee uit kunnen komen! Niet heel de wereld wordt zalig hoor! Nee, alleen een bepaalde groep. Misschien best wel gemakkelijk te herkennen. Nee, ik bedoel niet uit bepaalde kerkverbanden of evangelische richtingen of zo, maar de Heere Jezus heeft ze Zelf luid en duidelijk genoemd in de Bergrede. Weet je voor wie de Heere Jezus gestorven is? Lees maar mee in Matheus 5:
Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.
Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.
Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.
Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.
Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.
Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn.

Ieder weet voor zichzelf wel of hij/zij van deze kenmerken iets bezit. Dan is het niet meer zo, “alsof je dan alles kunt doen wat je wilt”.
En zoals ds. Muilwijk het zo mooi verwoordde,
“We moeten wel zeggen dat ieder de Gekruisigde Christus wordt aangeboden als de enige weg om de torenhoge schuld met God verzoend te krijgen. Waar zonde werkelijk zonde wordt, en waar schuld werkelijk schuld wordt, wordt de Heere Jezus als de enige weg tot God ook onmisbaar”.
Ik denk ook niet dat het kwaad (de duivel), je aan het twijfelen brengt aan een valse genadestaat, maar je juist een valse genade aan wilt praten waar de kenmerken die de Heere Jezus genoemd heeft, helemaal niet gekend worden! Ja, het was wel de Heere Jezus Zelf hé, die deze woorden uitsprak!
WillemB
07-02-2020 / 22:24
@Jewammes, ik ben bang dat je in je eerste regel al direct de rechtvaardigmaking en heiligmaking vermengd. Als een zondaar tot leven komt, heeft het niet “al heel veel achter de rug”. Het leven begint dan net, er ligt juist nog heel veel te leren vóór Hem. Door dit soort stellingen, ga je voorwaarden en drempels creëren, die Gods Woord niet kent. Doden zullen horen, en niet die al heel veel geleerd hebben zullen horen.
jewannes
08-02-2020 / 12:25
WillemB, de vraagsteller heeft gehoord dat zijn zonden vergeven zijn! Als een zondaar tot leven komt, heeft hij wat het genadeleven aangaat, inderdaad niet, “al heel veel achter de rug”. Dan noemt Bunyan het in zijn Christenreis, met een (zonden)pak op je rug, de stad Verderf verlaten. Dan wordt hij arm van geest en gaat aan de lijve ondervinden wat treuren is. Er ontstaat een droefheid naar God. (2 Kor. 7 vers 9-10). Dáár begint het. Ik creëer geen drempels, ik noem de “drempels” die de Heere Jezus in de Bergrede noemde! Er staat in de Bergrede niét: ”zalig zijn degene die Mij met een gelovig hart aangenomen hebben”. Want het geloof om Hem aan te mogen nemen is een gave van God. Dan zal de Heere door het werk en toepassing van de Heilige Geest zo’n mens al heel veel onderwijs gegeven hebben. Er zijn niet zoveel moordenaars aan het kruis tot God bekeerd, om even een afwijkende weg te noemen. Als je gehoord/gelezen heb dat je zonden vergeven zijn, is dat niet zomaar en zondermeer het werk van de Heilige Geest! Onderzoekt het nog maar eens, van wie je dat hoorde en wáár dat staat geschreven! “En doden zullen horen”, jazeker, maar dan heb je jezelf ook als een dode, onwillige zondaar voor God leren kennen. Dat is een zelfde soort kenmerk als in de Bergrede. En aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus (Ef. 1-1), schrijft Paulus, En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; (Ef. 2-1). Dus dáár begint het inderdaad mee. Dan heb je inderdaad ook nog niet veel geleerd. Maar als je op bijbelse gronden mag weten dat je zonden vergeven zijn, is dat niet zomaar eventjes tussen neus en lippen gebeurd. Dan ga je beseffen wat het Christus gekost heeft. Dan besef je ook dat je niet zomaar een belofte opeisen kunt omdat je zoveel geloof meent te bezitten. Nee, je leert wel “verslagen van geest” te zijn. Dat is een leerschool. Je hebt in die weg ook zomaar geen diploma’s op zak!
Kijk maar eens naar Jacob en naar David en Asaf, om er zo maar eens een paar te noemen.
Gtn
08-02-2020 / 16:57
De duivel zal het sowieso bestrijden. En twijfel zaaien. Want hij probeert je bij God vandaan te halen zodat je niet dichtbij God gaat leven. Vertrouwen is beter dan prakkezeren. Al lukt mij dat ook niet altijd.

Verder denk ik dat de dominee je een heel mooi antwoord gegeven heeft.
Samanthi
09-02-2020 / 19:57
Als je zonden vergeven zijn, weet je hoeveel dat gekost heeft en dan wil je de Heere Jezus geen verdriet doen. Omdat het Hem zoveel gekost heeft, dan word je niet makkelijk maar juist voorzichtig uit liefde, lees Romeinen 7 va vers 13
Samanthi
15-02-2020 / 22:03
@jewannes, ik denk dat de vragensteller bedoeld als ik hoor (dat iemand zegt) Jezus is voor mijn zonden gestorven.

Terug in de tijd

Regelmatig wordt er door mensen gezegd dat het grote gebod, gegeven door Jezus, luidt: “Heb de Heere uw God lief boven a...
6 reacties
07-02-2017
Graag een reactie van iemand van de Gereformeerde Gemeenten. Ik ben een meisje van 17 jaar. Mijn vader heeft een heel go...
geen reacties
07-02-2019
Mijn partner heeft in m'n Facebook gezien dat ik iemand heb toegevoegd in messenger. Echter, dat heb ik niet! Ze blijft ...
7 reacties
07-02-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering