Op zondag soep opwarmen

Ds. L.W.Ch. Ruijgrok / geen reacties

14-09-2005, 00:00

Vraag

Mag ik op zondag soep opwarmen? Ik heb er nooit bij stilgestaan totdat ik Exodus 35:3 las: “Gij zult geen vuur aansteken in enige uwer woning op den sabbatdag."

Antwoord

1. Als we lezen in welk verband de hier bedoelde woorden staan, blijken ze te staan in het kader van het verbod om op de sabbat enig ‘werk’ te doen. Het verbod om ‘vuur’ aan te steken op de sabbat ziet met name hierop. Het is de Israëlieten verboden om met het oog op te verrichten beroepswerkzaamheden op de sabbat vuur te ontsteken (denk aan een smid, een lasser, een loodgieter enz.). Dat geldt ook voor de werkzaamheden met het oog op de bouw van de tabernakel waar het vervolg van dit hoofdstuk van spreekt.

2. Overigens zijn er rabbijnen die dit verbod om vuur te ontsteken op de sabbat ook betrekken op het vuur dat nodig is voor koken en bakken. Daarbij verwijzen ze naar Exodus 16:23 waar staat: “Wat gij bakken zoudt, bakt dat en kookt, wat gij koken zoudt”. Het gaat hier over het manna. Op de zesde dag moeten de Israëlieten niet slechts voor één maar voor twee dagen manna inzamelen. Bovendien, zij moeten het niet alleen inzamelen, maar ook voor twee dagen toebereiden. Zodat op de zevende dag, de rustdag, alles gekookt en gebakken, toebereid en klaar is. De les die er in ligt, is deze: de rustdag dient werkelijk een rustdag te zijn. Op deze dag moeten we zelfs niet in de weer zijn met het inzamelen en verwerken van het voedsel dat God ons geeft. We mogen rusten. Genieten van de rust die God ons schenkt. Genieten ook van het voedsel dat Hij ons toedeelt.

3. Dit alles behoort heel duidelijk tot de oudtestamentische sabbatsviering. We kunnen er niet de conclusie uit trekken dat er op zondag geen eten gekookt mag worden. Denk alleen maar aan de discipelen die op de sabbat aren plukken. Als ze daarover worden lastig gevallen door de Farizeeën die dat schending van de sabbat vinden, zegt de Heere Jezus: “De sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de sabbat” (Markus 2:27). Het leert ons wel: laat er wat eten en drinken betreft op de zondag soberheid zijn. Dat het bereiden ervan niet ten koste gaat van de rust, laat staan van het bijwonen van de eredienst. Diners, uitgebreide maaltijden, grote overdaad... Het brengt allereerst de zondagsrust in het gedrang, zeker voor hen die het eten bereiden moeten. Bovendien, met een volle maag is het slechts luisteren. En vooral: laat niet de spijs die vergaat op deze dag centraal staan, maar de spijs die niet vergaat en die blijft tot in het eeuwige leven. Christus zegt: “Mijn vlees is waarlijk spijs en Mijn bloed is waarlijk drank”. Wie daar iets van mag smaken en proeven, ontvangt een overvloed waar de beste aardse maaltijd totaal bij in het niet valt.
 
4. Ik besluit met een praktisch citaat van Matthew Henry op Ex. 16:23: “De wet was zeer strikt dat zij op de dag tevoren, en niet op de sabbatdag, moesten bakken en zieden (=koken). Dit maakt het voor ons thans niet ongeoorloofd om op de dag des Heeren onze spijzen te bereiden, maar het is wel een aanduiding om onze huiselijke aangelegenheden zo te regelen dat zij ons zo min mogelijk belemmeren in ons werk voor de sabbat. Werken van noodzakelijkheid mogen ongetwijfeld op die dag gedaan worden, maar het is wenselijk om zo weinig mogelijk te doen van de dingen die noodzakelijk zijn voor het tegenwoordige leven, ten einde ons meer toe te leggen op het ene nodige.” 

Ds. L. W. Ch. Ruijgrok

Ds. L.W.Ch. Ruijgrok

Ds. L.W.Ch. Ruijgrok

 • Geboortedatum:
  16-12-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Monster
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

exoduszondag
geen reacties

Terug in de tijd

Waarom gaat het bijna nooit goed als men een pleegkind aanneemt in een bestaand en hecht gezin?
3 reacties
15-09-2015
Hoe moeten we de piramiden van Bosnië zien in Bijbels licht? Er zijn veel theorieën die erg neigen naar esoterie en soor...
geen reacties
16-09-2019
Sinds corona zijn veel diensten thuis en dan dragen wij geen hoedje. Dit ben ik wel gewend, ik ga naar de Gereformeerde ...
geen reacties
15-09-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering