Kerkelijke bevestiging van het huwelijk

Ds. H. Peet / geen reacties

31-10-2005, 00:00

Vraag

Waarom is kerkelijke bevestiging van het huwelijk nodig? Officieel ben je toch al in het gemeente- of stadhuis getrouwd?

Antwoord

Het is juist dat je officieel getrouwd bent, wanneer op het gemeente- of stadhuis je huwelijk is gesloten. We spreken daarom ook niet van een huwelijkssluiting als het gaat over de plechtigheid in de kerk, maar van een kerkelijke bevestiging van het huwelijk.

Is dit dan niet wat dubbel op? Beslist niet. De belofte die in de kerk wordt gedaan is niet zonder meer een herhaling van de belofte op het stadhuis. In de kerk beloof je elkaar samen te willen leven als man en vrouw naar uitwijzen van het heilig evangelie. Je belooft elkaar trouw in het licht van het evangelie! Je geeft er blijk van samen een christelijk huwelijksleven te willen leiden!
 
Dit kun je echter nooit in eigen kracht. Daarom kom je ook naar de kerk om samen de zegen van de Heere over je huwelijk af te smeken, om te bidden om Zijn hulp en leiding op de levensweg die je nu gezamenlijk mag vervolgen. Door naar de kerk te komen belijdt je je afhankelijkheid van God. Je zegt: we hebben als man en vrouw aan elkaar niet genoeg, we hebben U zo nodig. Wij zijn twee zondige en kwetsbare mensen. Alleen U kunt ons huwelijk doen beantwoorden aan de bedoeling die U ermee hebt. Alleen U kunt de redding van ons huwelijk zijn, zodat het wordt wat U ermee bedoeld hebt. Vandaar dat je op je trouwdag de gang naar de kerk beslist niet kunt overslaan. Wie zich van God afhankelijk weet, zal dat op een zo belangrijke dag in zijn/haar leven ook niet willen!

Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

 • Geboortedatum:
  15-01-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht (Eben-Haëzer)
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Nog niet zolang geleden heb ik lang gepraat met een vriendin over of je zelf kan geloven en in het Boek des levens kan k...
geen reacties
01-11-2018
Aan ds. Van der Sluijs. In het dorp Opheusden is huis-aan-huis het boekje "Ben ik wel uitverkoren?" verspreid. Zie ook: ...
29 reacties
31-10-2012
Ik heb zes jaar te maken gehad met incest met mijn vijf jaar oudere broer. Hij heeft mij nooit gedwongen of iets dergeli...
geen reacties
31-10-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering