Weer nieuwsgierig naar geloof

J.W.N. van Dooijeweert / 4 reacties

17-12-2019, 09:57

Vraag

Van mijn kinderjaren kan ik mij nog herinneren dat mijn ouders ons voorlazen uit de Bijbel en dat we samen gingen bidden of liedjes zongen. Helaas zijn mijn ouders al op jonge leeftijd overleden. Toen ik twaalf jaar was zijn mijn zus en ik daarom bij onze oom en tante gaan wonen. Onze oom en tante waren (en zijn) niet gelovig, waardoor mijn zus en ik ook ons geloof zijn ‘kwijtgeraakt’. Dit neem ik hen overigens totaal niet kwalijk, want we zijn ontzettend goed opgeven door deze lieve mensen.

Nu ik volwassen ben, merk ik dat ik weer nieuwsgierig ben naar geloof. Vooral ook omdat ik weet dat het geloof belangrijk was voor mijn ouders. Deze week kwam ik de trouwkaart van mijn ouders tegen met daarbij een briefje met de tekst: “Wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft liefgehad.” Zou u kunnen uitleggen wat met deze tekst bedoeld wordt? Ik denk namelijk dat deze tekst veel betekend heeft voor mijn ouders. Heeft u ook tips om als beginneling de Bijbel te gaan lezen?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik vind het wel heel apart om je te mogen helpen om een weg te vinden in de herinneringen uit het verleden. Het lijkt mij heel moeilijk om alles terug te vinden.

Wat geweldig trouwens dat jij en je zusje bij jullie oom en tante konden gaan wonen. Een huis en familie die bekend was en waar jullie met je verdriet terecht konden toen jullie ouders overleden. Ook zij hadden verdriet en pijn. Heel aangrijpend! Jammer is natuurlijk wel dat je zus en jij zelf het geloof zijn “kwijtgeraakt”. Je oom en tante wisten waarschijnlijk niet veel over het geloof van jullie ouders. Je kunt alleen maar dankbaar zijn dat ze zo goed voor jullie beiden  gezorgd hebben.

Dan komt één van de belangrijkste gedeelten van je vraag: “Nu ik volwassen ben, merk ik dat ik weer nieuwsgierig ben naar geloof.” Vind je dat ook zo bijzonder? Allerlei dingen hebben een sterk stempel op je leven gezet, maar het kleine beetje geloof dat je ouders je hebben kunnen meegeven blijkt nu toch wel behoorlijke waarde te hebben. Je wilt weten... Wat was het wat mijn ouders bezielde? Hoe hebben ze geleefd en hun geloof beleefd? Had het betekenis voor hen in de moeilijke tijd dat ze jong afscheid moesten nemen van het leven? Dat ze jullie moesten achter laten in andere handen, maar ik denk dat je er zeker van kunt zijn dat ze veel voor jullie gebeden hebben. Jullie hebben achtergelaten in Gods handen.

En dan vind je die trouwkaart van je ouders. Wat een wondere dingen allemaal! “Wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft liefgehad.” Dat is de kern van ons geloof. En dat kom je nu tegen. Vlak bij het Kerstfeest! En dat gaat daar helemaal over. Ik noem je zomaar een paar Bijbel teksten:
1 Johannes 4:10: “Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.”
1 Johannes 4:19: “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.”

Lees dit eens heel rustig en aandachtig door en overdenk dit. Dit kregen je ouders van de Heere God als trouwtekst mee het leven in. Heb je er al aan gedacht dat er niets toevallig gebeurt? Het is de Heere God Zelf die dit allemaal in je leven brengt. Je bent waarschijnlijk gedoopt als baby. Toen heeft God gesproken: “In de Naam van de Vader, in de Naam van de Zoon, in de Naam van de Heilige Geest.” Dat wil zeggen dat Hij over jou uit sprak: “Ik wil de Vader van dit kind zijn, Ik wil als Zoon van God dit kind zalig maken, Ik wil als de Geest van God in het hart van dit kind werken.” Nu schudt de Heere God een beetje aan je: Luister eens waar je ouders je in voor gingen. Denk er eens over na wat hen bezig hield. Waar ze mee geleefd hebben.

Uitleggen wat er met deze tekst bedoeld wordt. Dat is niet zo heel moeilijk. Kijk even naar de tekst hierboven: “Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad.” Je ouders hebben daar iets van beleefd, aangevoeld, ervaren... “God heeft ons lief”. Wat een wonder! Die heilige God heeft ons, kleine mensjes, lief. Zo lief dat Hij Zijn Zoon (Jezus) gegeven heeft tot een verzoening voor onze zonden. Dit heeft bij hen liefde tot God opgeroepen en aangewakkerd. De liefde van God heeft hun harten vervuld. Dat heeft hen ook doen opzien tot God. Dat zal ook hun troost geweest zijn in de grote zorgen van hun leven. En het zal hun troost geweest zijn om te kunnen sterven en jullie achter te laten onder Zijn hoede. Want juist dat Kind van Kerst is de enige hoop voor een mensenkind. Dat gegeven Kind. Gegeven door God de Vader.

Jezus Zelf heeft het als volgt gezegd: Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderft, maar het eeuwige leven heeft.” Het begin ligt altijd bij God. Bij de liefde van Zijn Vaderhart.

Tips om als beginneling de Bijbel te lezen. Als eerste in jouw geval Lukas 15:11-32. We noemen dat de gelijkenis van de verloren zoon. Maar beter is te zeggen, de gelijkenis van de goede vader. De Heere Jezus wil ons immers met deze gelijkenis een indruk geven van de grootheid van de liefde van God de Vader.

Verder is lezen in de Psalmen heel mooi. Lofliederen, gebeden, getuigenissen, verwonderingen. Maar begin ook eens aan een heel Evangelie. Het zou nu wel mooi zijn om te kiezen voor Lukas. Begin bij 1:1 en lees echt alles heel aandachtig door. Lees om te weten Wie Jezus nou precies is. Hoe dat allemaal gegaan is, toen Hij hier op aarde was. Verder wijs ik je op de mogelijkheid om mij met vragen over hetgeen je leest op te bellen of te schrijven. De mensen van Refoweb (vragen@refoweb.nl) kunnen je alle gegevens ter beschikking stellen.

Van harte Gods zegen. “Wie zoekt die vindt. Voor hem die klopt zal open gedaan worden.”

Groeten van evangelist Jan van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

4 reacties
K80
17-12-2019 / 10:42
Inderdaad erg fijn dat jullie zo liefdevol opgevoed zijn, door jullie oom en tante!
kip
18-12-2019 / 15:44
Vraag de Heere met alles wat je leest , Hij het gelezene wil toepassen in je hart...

het Boek der Boeken.
lees mij vrij zevenmaal
ja ,zeventig maal zeven.
Nog vat uw brein 't niet al,
Wat in mij is geschreven.
Hoe meer gij in mij zoekt,
Hoe meer gij in mij vindt.
Hoe meer gij in mij leest,
Hoe meer gij mij bemint.

dit gun ik u van harte
kejak
18-12-2019 / 16:18
Beste meneer van Dooijeweert,

Even los van de inhoud, wat fijn dat u weer een vraag beantwoord! Mag ik daaruit concluderen dat u beterschap geschonken is? Het stemt me dankbaar! De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Alle goeds en veel zegen, ook in de toekomst als panellid van deze site.
Gracious
20-12-2019 / 15:41
Beste,

Wat mooi om te lezen!
Zelf (ik ben bijna 20) lees ik ook veel uit de Bijbel én bid ik veel.
Als je het fijn vindt om samen eens Bijbelstudie te houden of iets dergelijks.. refoweb heeft mijn e-mailadres!

Groetjes

Terug in de tijd

Hoe moet ik er mee omgaan als er mensen zijn die niet willen dat ik de Herziene Statenvertaling lees?
13 reacties
17-12-2015
Vraag aan iemand van de Ger. Gem. Ik ben een jongere van 18 jaar die is opgegroeid in de Oud Ger. Gem. De afgelopen jare...
geen reacties
18-12-2017
Ik heb iets ergs gedaan toen ik jong was en vraag om raad. Ik weet de exacte data niet meer maar het was nog op de bas...
3 reacties
16-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering