Man liegt alles bij elkaar

W.E. (Wilbert) Weerd / 3 reacties

08-11-2019, 16:30

Vraag

Mijn man en ik hebben samen een kind. Tijdens ons huwelijk kwam ik erachter dat hij zware pornoproblemen heeft en alles bij elkaar liegt. Het maakt niet uit waar het over gaat. Voordat we getrouwd waren heeft hij me al veel voorgelogen en met andere vrouwen contact gehad. Of er tussen hen wat gebeurd is weet ik niet. Ik vecht al drie jaar voor onze relatie, maar ik zie het niet meer zitten. Ruzies worden alleen maar erger. Hij kan de waarheid niet aan. Het gaat er dan hardhandig aan toe en we vechten met elkaar.

Hij zegt therapie te willen, maar als er afspraken staan dan vergeet hij ze. Zelf wil ik scheiden, omdat ik alles al geprobeerd heb. Zijn leugens maken me gek de de ruzies maken me moe. Ik wil genieten van mijn leven en de kleine. Ik word nu alleen maar verdrietig en boos van alles en mijn gevoel voor hem is weg. Hebben jullie advies?

Antwoord

Dag vragenstelster,

Wat ontzettend rot en vervelend om er tijdens je huwelijk achter de komen dat de ander een dubbelleven heeft. En de valse voorwendselen waarin je hebt gelooft terwijl als je de waarheid had geweten je waarschijnlijk niet in dit huwelijk was gestapt. Als je dan ook nog een eenzijdig vecht voor je relatie en huwelijk raakt het een keer op. Dan raak je uitgeput en moedeloos. Gefrustreerd en hopeloos. 

Als er geen eerlijkheid is maar leugen tast dat vertrouwen en veiligheid aan. Vertrouwen en veiligheid vormen de basis voor een relatie en voor verbinding. Als over het liegen ook gelogen wordt en er geen verantwoordelijkheid genomen wordt, ligt moedeloosheid, hopeloosheid en machteloosheid voor de hand. De onmacht kan radeloos maken, wat je ook zegt of doet, niets dringt werkelijk door en leidt tot eerlijkheid. Hoe kan je dan verder komen?

We kunnen het beste eerst even stil staan waarom mensen liegen. Of mannen in dit geval. Ik geef een algemeen beeld wat ik vaak in de praktijk tegen kom. De meest voorkomende reden waarom mannen liegen is uit angst. De angst voor afwijzing, conflicten, straf of afkeuring. Dat voelt voor veel vrouwen paradoxaal omdat juist het liegen veroorzaakt wat ze graag willen voorkomen. Want juist omdat je liegt wordt je afgewezen, afgekeurd en geminacht. Echter als mensen in paniek zijn worden ze irrationeel. De angst leidt tot een irrationele reactie en de man kiest voor een korte termijn oplossing, namelijk om zijn gedrag of gedachtes te bedekken en te ontkennen om zo de afwijzing of het conflict te voorkomen. Vaak mist deze persoon de vaardigheid en of handigheid om een conflict op te lossen of mist die persoon de vaardigheid met de angst voor afwijzing om te gaan. De angst neemt het over en kiest voor zelfbehoud op de korte termijn en ‘vergeet’ de lange termijn gevolgen.

Deze manier van omgaan met de angst, namelijk aangepast en ‘gewenst’ gedrag (wat dus eigenlijk ongewenst gedrag is) komt bijna altijd voort uit traumatische ervaringen. Bijvoorbeeld een trauma van een actieve of passieve vorm van afwijzing in de kindertijd. De verwonding is het verlies van de relatie met een van de ouders bij een misstap, fout of bij het teleurstellen van de ouder. Dit kan ver gaan, bijvoorbeeld weken genegeerd worden. Dit is zo overweldigend pijnlijk dan vanaf dat moment het kind de eigen identiteit opgeeft om de relatie te behouden. Of dit bij je man het geval is, is de vraag natuurlijk, maar het zou kunnen.

Eigenlijk is een gelijkwaardige, open en eerlijke relatie een onbegrijpelijk en nog niet ervaren concept voor de liegende persoon. Nu voelt een man ook nog eens extra druk zijn vrouw niet teleur te willen stellen en zal hij meer denken aan wat jij wilt horen dan wat hij zelf wel of niet wil. Hij is eigenlijk voortdurend vanuit stress aan het reageren. Precies wat hij vreest overkomt hem (Spreuken 10:24). 

Een benadering van zo een iemand in een vorm van dreiging, verwijt, eis, dwingend vragen of een verzoek om dit te veranderen, werkt doorgaans averechts. Die persoon is dan gewend daarop te reageren met gewenst gedrag of een fight/flight response om de acute stress te verminderen. Een andere manier kent hij niet dan vluchten en vermijden. Hij weet dat hij afwijzing verdient, maar probeert dat te voorkomen door zichzelf te verdedigen, te liegen en te draaien. Je hebt eigenlijk geen relatie, maar wat je hebt probeer je niet te verliezen. 

Hiermee tracht ik geenszins het gedrag te rechtvaardigen. Immers de leugen komt niet uit God. Jezus zegt tegen de farizeeërs: “U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen”, Johannes 8:44. Liegen maakt anderen, jezelf en relaties kapot. Het sloopt en verwoest. Daarom is het niet uit God. 

Wat is dan de tip? Probeer liefdevol en genadig uit te vinden wat de achtergrond van het liegen is. Welke ervaringen gaan hierachter schuil? Het is liefde die angst verdrijft.

Echter gaat daar nog iets aan vooraf en dat is je eigen gevoelens van verlies en pijn onder ogen komen, aanvaarden, verwoorden en delen met één of twee vriendinnen. Je raakt verwond door getrouwd te zijn met een leugenaar en overspelige. Je raakt je dromen kwijt, je waardigheid, de verbinding met de ander, je maatje, je hoop, je zelfvertrouwen, enz. Je verandert in iemand waarin jij jezelf niet meer herkent. Je kunt pas aansluiten bij de emoties van de ander als je die van jezelf onder ogen komt en bent gekomen. Laat dan de ander en je huwelijk los. Hij is een afhankelijkheidsrelatie met je aangegaan en de gelijkwaardigheid is zoek. Aanvaard de ander zelfs met de leugen. Want bekering van de leugen komt niet omdat je vrouw zegt dat dat moet, maar door het horen van het goede nieuws dat er genade is en een mogelijkheid op een ander leven. Niet meer uit angst leven en zelfbehoud maar dat Jezus hem vasthoudt. Dan kan hij zijn leven verliezen en zal hij het vinden. Liegen is altijd gericht op het behouden van jezelf ten koste van de ander. Als hij dat niet meer hoeft te doen omdat Christus zijn behouder is kan hij, terwijl hij soms misschien nog angstig is, toch de waarheid blijven spreken. Dan kan hij ook echte verbinding aangaan. Achter een pornoverslaving zit een onvermogen met het leven, jezelf en relaties om te gaan. Achter zijn vechten een onvermogen om met pijn en eenzaamheid om te gaan. Als je leert van de Goede Herder hoe het ook anders kan, is er een weg uit de greep van de wolven en roofdieren die je leven stelen naar Iemand die juist het leven geeft.
 
In Jakobus 4 stelt Jakobus de vraag vanwaaruit het strijden en vechten voorkomt. Waaruit die zinloze pornobehoefte ook voortkomt. Hij schrijft dit: “Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen,” Jakobus 4:1-3 (HSV).

Het kernprobleem hier is hartstochten, eigen begeerte, vertrouwen en hopen op de wereld als bron van troost, verlossing en soelaas. De repeterende ellende van verlangen maar niet krijgen, is de kwelling van de zondige mens. Het advies is: nader tot God. Nader zoals je echt bent. Wordt eerlijk, erken je echte staat. Misschien dat je daardoor mag en kan bidden. 

Over scheiden kan ik geen advies geven. Wel blijf je bij een eventuele scheiding ouders van jullie kind en zal er wat betreft de onderlinge spanning en conflicten weinig veranderen. 

Dan is er nog jouw reactie op de zware pornoproblemen en het liegen hierover. Zo te lezen probeer je tot hem door te dringen maar laat hij het achterste van zijn tong niet zien. Over porno en de oorzaken en gevolgen is genoeg te vinden op Refoweb, dus daar wil ik nu verder niet iets over schrijven. Je hebt alles geprobeerd: vechten, therapieafspraken maken en ruzie. Het wordt een dagelijkse worsteling om te overleven en aan leven en genieten kom je niet meer toe. Deze verhalen maken me verdrietig. Hij lijkt niet bereid te zijn te willen veranderen. Nu laat niemand zich dwingen tot verandering. In deze gevallen is de strijd opgeven het beste, omdat drie jaar strijd je niets heeft opgeleverd. Hoezeer ook bijna iedere lezer begrijpt hoe sterk die neiging is om te proberen te vechten om een verandering tot stand te brengen. Maar daarmee krijgt zijn duisternis ook vat op jou, terwijl je dat niet wilt en voel je je nog meer genoodzaakt te proberen tot hem door te dringen. Je stapt in een patroon van hem willen veranderen en hij weigert. Je komt geen stap verder. Je verandert in iemand waarin je jezelf niet meer herkent.

Wat als je de inspanning om hem te veranderen los zou laten? Wat dan? Wat betekent dat voor jou? Dat je de porno, leugens en vreemdgaan dan maar moet slikken? Woest worden om het onrecht wat je is aangedaan? Boosheid omdat jij hier geen enkele keuze in hebt gehad en nog steeds niet hebt? Schaamte dat je huwelijk niet is gelukt? Angst voor de toekomst? Wil je er alles aan gedaan hebben? Ik roep maar wat, maar ook dat zal meespelen in de reden waarom jij de strijd aanbindt. Als je toe kan laten wat dat voor jou betekent en over jou zegt, kan je stoppen met vechten, want vechten doe je alleen tegen de persoon waarvan je je afhankelijk voelt.

Wat als je dan stopt met vechten? Weglopen en scheiden? Ik denk dat er nog een andere optie te proberen valt. En dat is kwetsbaarheid. Niet perse je hart voor hem openen en kwetsbaar zijn, want hij zal zo over je kwetsbaarheid heen kunnen lopen. Maar wel een kwetsbaarheid naar jezelf toe en een voorzichtige openheid naar hem. Want wil hij dit echt, zoals het nu gaat? Waarschijnlijk niet, maar als hij zich aangevallen en veroordeelt voelt en voelt dat hij anders moet zijn terwijl hij dat niet kan, zal hij toch kiezen voor de zekerheid van de verdediging. Verdediging bestaat bij de gratie van de aanval. Als de aanval stopt is de verdediging zinloos. Hier is meer over te zeggen en ik probeer je een richting te wijzen. Het gevaar daarvan is dat het snel kan lijken dat ik de verantwoordelijkheid wéér bij jou legt terwijl je al uitgeput bent. Daar heb jij ook hulp en steun bij nodig. Vraag die gerust aan een hulpverlener of een goede vriendin. Maar dit zijn de tips die mogelijk nog iets wat richting geven om dit slopende patroon te doorbreken waar jij zelf nooit voor hebt gekozen om in terecht te komen. Je kunt zelf kiezen boos te blijven of de pijn onder de boosheid te gaan voelen. In welke verzoeking we ook terecht komen, wat de omstandigheden ook zijn, als we bereid zijn Gods Woord te gehoorzamen kunnen we zelfs in het grootste onrecht leren in het licht te blijven wandelen en zal de duisternis ons niet overnemen, zoals Jezus dat voorbeeld gaf. Hij vocht niet terug maar gaf het oordeel over aan de Vader. Hij kwam niet om te vechten maar om te redden. 

Wilbert Weerd

W.E. (Wilbert) Weerd

W.E. (Wilbert) Weerd

 • Geboortedatum:
  01-10-1985
 • Kerkelijke gezindte:
  Evangelische Gemeente
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie:  Psychosociaal therapeut
  Website: www.dichterbijherstel.nl

Tags in dit artikel:

pornorelatieproblemen
3 reacties
drj
09-11-2019 / 10:59
Weer een fantastisch antwoord van Wilbert Weerd.

Wat ik nog wilde benadrukken:
Misschien mist hij de vaardigheid en handigheid, maar misschien maakt het hem gewoon niks uit met zijn verharde hart en is liegen een makkelijke manier om te krijgen wat hij hebben wil zonder rekening te moeten met anderen.

Eigenlijk zou het mogelijk moeten zijn een huwelijk te annuleren, als het onder valse voorwendselen tot stand gekomen is.

Veel wijsheid en sterkte toegewenst.
DEQ
11-11-2019 / 11:46
Vooropgesteld, het is verschrikkelijk dat dit jou overkomt! Je staat - naar de mens gesproken - ook nog eens feitelijk alleen en ik begrijp ook dat er geweld aan te pas komt, je schrijft namelijk: "Het gaat er dan hardhandig aan toe en we vechten met elkaar!". Ik zou je dan ook willen aanraden een veilig heenkomen te zoeken voor jouzelf en voor jouw kind.

Ik ken jouw verdere situatie niet maar wellicht dat het nu ook tijd is om een deskundige hulp in te schakelen! Je hebt geprobeerd therapie te bewerkstelligen maar als jouw man daar niet aan wil meewerken en verstrikt blijft in de leugens dan is er nog maar een remedie om hem ertoe te dwingen hulp te zoeken en daadwerkelijk aan zijn gedrag te werken door tijdelijk uit elkaar te gaan.

Dat hoeft nog geen formele scheiding van tafel en bed te zijn, althans dat dit wordt aangevraagd bij de rechter, maar je zou mogelijk tijdelijk bij je ouders kunnen intrekken of bij andere familieleden of goede vrienden.

Hoe dan ook, geweld kan en mag absoluut niet! Als jouw man zich niet kan beheersen dan is er geen basis meer voor een gesprek. Zie het als een wapenstilstand, maar de bedoeling is dat de vrede terugkeert in huis, in jullie huwelijk.

Ik wens je Gods nabijheid toe en alle wijsheid, maar zoek ook hulp van deskundigen!
AHHK76
11-11-2019 / 22:59
Vraagstelster, sterkte en wijsheid om de juiste weg te gaan... Kijk ook eens op www.kostbaarvaatwerk.nl

Terug in de tijd

Aan ds. J. D. Heikamp. Een vraag over de woorden: door geloof, uit geloof en in geloof. Deze woorden kom ik wel eens teg...
geen reacties
08-11-2010
Ds. Heikamp, u vroeg gistermorgen in Oldebroek of we wisten hoe God eruit zag. Daarop kon ik geen ja zeggen. Nu mijn vra...
geen reacties
08-11-2006
Ik ben al drie jaar zwaar depressief. Tijdens mijn opleiding ben ik een meisje tegengekomen. Zij is nu mijn vriendin en ...
geen reacties
08-11-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering