Depressies en psychoses

Ds. P.C. van Keulen / geen reacties

17-10-2019, 09:16

Vraag

Ik wantrouw het goede, ben achterdochtig en mijn vertrouwen in de mensen kwijtgeraakt. Mijn familie vertrouw ik nog, sommige van mijn werk ook, maar de wereld is onveilig geworden. Zelf denk ik dat ik naar de hel ga. Ik heb alle voortekenen al gezien. Ik heb depressies en psychoses gehad. Dit zijn klassieke voortekenen dat de duivel mij in zijn macht heeft en ik niet uit zijn greep kom. Kunt u voor mij de verbinding herstellen? Ook ervaar ik bij alles eeuwige strijd en ik las laatst dat strijd het werk is van de duivel. Die maakt alles kapot wat God opbouwt.

Ik ben erg bang voor de toekomst. Ik droomde laatst levendig over de toekomst, dat alles over 100 jaar zo’n chaos zal zijn. Alles kapot en alles doelloos en niemand vertrouwt elkaar meer, zelfs het basisvertrouwen is weg. Iedereen is ziek, lelijk en besmet elkaar. We zullen beesten worden. Hoe moet het verder met mij?

Antwoord

Beste vragensteller,

In alles wat jij weergeeft klinkt de angst door met betrekking tot het heden en de toekomst: de wereld is onveilig geworden, je denkt dat je naar de hel gaat, de duivel heeft je in zijn macht en je komt niet uit zijn greep, je bent bang voor de toekomst en dan die vreselijke droom. Wat een vreselijke gedachten die je ondervindt en weergeeft, dat maakt het leven heel erg zwaar voor jou. Met betrekking tot het verleden geef je weer dat je depressies en psychoses hebt gehad en zo ligt er ook al een zware, heftige strijd achter je. Hoe moet het verder? Dat is ook de vraag die jij stelt.

Je hebt een gids nodig die jou verder leidt; dat is aan de ene kant in zware psychische omstandigheden de hulpverlening, soms is dat echt nodig en raadzaam, omdat je er zelf niet uitkomt. Ik weet niet of je in het verleden een hulpverlener gehad hebt vanwege de depressies en psychoses en of je nog altijd in de hulpverlening bent, maar anders is het verstandig om via jouw huisarts een verwijzing te vragen om je aan te kunnen melden bij een (christelijke) instelling voor jouw problematiek; schroom daar niet voor. 

Aan de andere kant, en zeker niet in de laatste plaats, laat je leiden door dé Gids, het Woord van God, waarin God Zich ook voorstelt als de Leidsman, Die machtiger is dan de duivel en verlossen kan en wil uit zijn macht, Die verlost van de hel, van het verderf, Die te vertrouwen is voor de volle 100 procent, Die de vrees voor de toekomst kan en wil wegnemen. Welk een rijke en heerlijke Gids is het Woord van God, waarin de Heere Jezus jou wordt voorgesteld als de Weg, de Waarheid en het Leven, Die van het verderf jouw leven wil verschonen, Die de satan de kop heeft vermorzeld, waardoor Paulus kon uitroepen: “Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.”

Het is zeker waar, er zal strijd zijn, zelfs tot het einde toe, want hij zal altijd proberen het werk van God te niet te doen, maar als God werkt, wie zal het dan keren? ‘t Werk van God is niet te keren, omdat Hij erover waakt! En zo zegt Paulus ook: Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere. In Jezus Christus is de verbinding te herstellen, de breuk tussen God en mens te helen. De duivel kan niet kapot maken wat God opbouwt, want God zal het werk dat Hij begonnen is voltooien tot op de dag van Jezus Christus (Fil. 1:6).

Laat dé Gids je tot steun en bemoediging zijn in het strijdperk van dit leven. Aan bovengenoemde woorden en teksten zou nog veel toe te voegen zijn, maar dat voert hier nu te ver, daarom lees maar veel te midden van alles in het Woord van God, waarin Hij jou wil onderwijzen en leren van de weg die jij verder te gaan hebt en mag gaan, Hij wil raad geven, Zijn oog is ook op jou, dat het Woord ook voor jou een lamp voor je voet is en een licht op jouw pad en het verder kan ook als de donkerte je omringt.

Misschien is het ook mogelijk om contact te zoeken met iemand van jouw kerkelijke gemeente (de predikant, een ouderling?) om daar eens je nood en zorg te delen, dat kan zo tot steun zijn, want als het goed is is hij, zijn zij, als Judas en Silas, die ook zelf profeten waren, en de broeders bemoedigden met veel woorden en hen sterkten (Hand. 15:32).

Ik wens je van harte Gods zegen en nabijheid toe,
Ds. P. C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

 • Geboortedatum:
  17-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

angst
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit met een soort van probleem. Ik woonde tot mijn dertiende in Rotterdam en ben gereformeerd opgevoed. Mijn ouders z...
geen reacties
17-10-2012
Waarom wordt het toegestaan dat meiden korte rokjes en zo aan hebben op school? Ik kan er echt niet tegen. Wat kan ik hi...
geen reacties
17-10-2006
Graag zou ik wel willen weten hoe christenen verklaren hoe het heelal ontstaan is.
geen reacties
17-10-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering