Bang van dominee

Ds. A. Simons / geen reacties

20-08-2019, 12:58

Vraag

Onlangs heb ik een dienst bijgewoond waarin een dominee voor ging waar ik letterlijk bang van geworden ben. En begrijp me niet verkeerd: je mag soms best eens bang worden als je geen nieuw hart hebt, maar een dominee moet dit met liefde preken ben ik van mening. Zo werden uitspraken gedaan als: “Je moet echt niet denken dat je zomaar bekeerd bent. Dat moet je echt niet denken hoor.” En: “Er zullen maar weinig mensen bekeerd worden. De meesten zullen verloren gaan en een paar gaan naar de hemel.” Ook werden er dingen gezegd als: “De leden van de PKN zijn het dichtst bij de wereld” en nog meer ‘absurde’ uitspraken. “Ik zag eens iemand die Gods Woord stond te verkondigen met een spijkerbroek aan en oorbellen in.” De beste dominee deed er onderhand lacherig over en liet duidelijk weten dat deze mensen geen kind van God kunnen zijn.

Ik ben sindsdien zo verdrietig hierover. Ik denk er constant aan. De mensen die dit gehoord hebben zullen dit toch hopelijk niet allemaal geloven? Ook al ben je een dominee, je mag geen mensen oordelen. Daar is God voor. En waarom moet je mensen zo inprenten dat je niet zomaar bekeerd bent? En dan niet liefdevol, maar met een bangmakende stem. Verkondig Gods Evangelie!

Er dwarrelen gedachten door mijn hoofd zoals: “Als God echt is zoals deze man verkondigt, wil ik niets met deze God te maken hebben.” Dat zijn harde uitspraken, maar ik kan simpelweg niet geloven dat God zo is. Ik geloof dat God ons behoud op het oog heeft en dat in iedere kerk, en overal ter wereld, mensen Gods kind kunnen zijn wat ze ook aan kleding dragen (ik zie het mezelf schrijven, waar gaat het eigenlijk over?!)!

Antwoord

Dank voor je open brief. Je eindigt het schrijven met de vraag: “Waar gaat het eigenlijk over?!” Tijdens het lezen dacht ik, wat moet ik hierop antwoorden? De manier hoe deze dominee op dingen reageert is niet mijn manier. Vroeger wel, maar nu niet meer.

In de tweede plaats is de toonzetting in de waarschuwingen volgens mij niet de toon van de Schrift. Waarschijnlijk reageert deze dominee uit reactie. Hopelijk niet uit arrogantie. Heel duidelijk blijkt uit zijn uitspraken dat hij dingen ziet en hoort waar hij heel bezorgd over is. Maar waar is hij bezorgd over? Dat mensen buiten Christus verloren gaan met allerlei rechtse of linkse vrome praatjes? Of dat mensen zich bedriegen voor de eeuwigheid? Mensen die het zomaar aannemen en denken dat ze kinderen van God zijn en in zijn ogen er niet naar leven?  Zoals de Heere Jezus zegt dat er straks zullen zijn die zeggen; doe mij open en Hij zal zeggen: Ik ken u niet gij werkers van ongerechtigheid (Lukas 13:26).

Zo kan ik nog even door gaan maar dat doen we nu niet. Anders gaan wij ook uit reactie dingen zeggen en slaan we ook door naar een andere kant. Of ons bootje links water schept of rechts... maar zinken doet het.

Je schrijft dat een dominee niet mag oordelen, misschien is dit ook niet helemaal naar het Woord. De prediking hoort wel een woord te zijn om jezelf te beproeven (Gal. 6:4/2 Kor. 13:5). Om je te toetsen aan het Woord. Niet een dominee oordeelt, maar het Woord beproeft en oordeelt.

In de derde plaats schrijf je iets over de kerk. Waarschijnlijk zit deze dominee naar zijn mening in een ‘betere’ kerk. Het is, waar de kerk is ver van het spoor. Er gebeuren heel veel dingen die naar mijn overtuiging niet naar het Woord zijn. Ik hoop dat deze dominee ook lijdt aan de kerk die mede door ons zo ziek is. Hij heeft gelijk, het is een onvolmaakte kerk. Misschien denk hij dat zijn kerk een betere kerk is. Het is nog maar de vraag of het Woord zo over de kerk spreekt. Volgens mij is er maar één Kerk en die is volmaakt in Christus. Een Kerk zonder vlek of rimpel. Eeuwig wonder dat onder alle oordelen die over de wereld gaan, God zelf zorgt voor Zijn Kerk.

Laat ook jou vraag zijn: bij welke Kerk hoor ik? Het Woord leert dat er allerlei meelopers zijn. Naamchristenen, zwaar of licht, degelijk of vrijzinnig, licht of zwaar. Huichelaars, dwaze maagden. Goede en kwade vissen in het net (Matth. 13:48).

Mijn vriend of vriendin, laat al de uitspraken die je gehoord hebt achter aan Zijn voeten. Breng ze daar en bidt in Christus om een oprecht hart om voor God in een diepe afhankelijkheid in die slechtste kerk te wandelen opdat andere gewonnen mogen worden voor Christus. Kom laten we ons verootmoedigen, want we hebben gezondigd als kerk. Ik en jij! We waren egoïstisch, zelfingenomen, strijdvaardig over allerlei dingen, maar we hebben vergeten dat het ging om Gods eer in de kerk. Zijn naam moet immers alle eer ontvangen en niemand heeft recht in en buiten de kerk om zonder Christus te leven. God heeft recht op Zijn schepsel. Kom laat je leven Christus zijn, opdat de huichelaar ontmaskerd mag worden door onze wandel in Christus. Dierbare Heere Jezus, uw bloed reinigt van alle zonden. 

Een hartelijk groet,
Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Valburg
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

predikant
geen reacties

Terug in de tijd

PDS

De huisarts heeft enige tijd geleden gezegd dat ik PDS heb. Nu heb ik echter de laatste tijd een beetje last van wat pla...
1 reactie
20-08-2012
Gelukkig mag ik weten dat ik vrijgekocht ben door het bloed van mijn Zaligmaker. Toch twijfel ik er wel eens/geregeld aa...
1 reactie
20-08-2010
Het leven is voor mij heel erg moeilijk. Ik heb heel veel moeilijke dingen meegemaakt en probeer nu het leven weer op te...
7 reacties
20-08-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering