Lidmaatschap emerituspredikant

M.M. van Winkelen / geen reacties

06-08-2019, 08:10

Vraag

Zijn emerituspredikanten van de Gereformeerde Gemeenten altijd ergens lid? Bijvoorbeeld in de plaats waar ze wonen of omgeving.

Antwoord

Beste vragensteller,

Een emerituspredikant is inderdaad altijd lid van een plaatselijke kerkelijke gemeente, net zoals als andere ambtsdragers (ouderlingen en diakenen). Als ‘persoon’ is een emerituspredikant net zoals andere gemeenteleden lid van een kerkelijke gemeente, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Als een emerituspredikant verhuist, heeft hij dus ook een attestatie nodig om zich aan te kunnen sluiten bij een andere gemeente van het kerkverband.

Een bijzonderheid is wel de ambtelijke status van een emerituspredikant. Volgens artikel 13 van de Dordtse kerkorde houdt een emerituspredikant zijn leven lang “de eer en naam van een dienaar van het Woord.” Deze ambtelijke status ontleent een predikant aan de gemeente waar hij als laatste gediend heeft. Ds. K. de Gier merkt daarover op: “Voorts is belangrijk dat een emerituspredikant, ook al verhuist hij naar een andere plaats om daar lid te worden van een andere plaatselijke gemeente, emeritus-predikant blijft van de gemeente die hem emeriteerde. In die andere woonplaats is hij dan gewoon lid van de gemeente (…).” Wat betreft zijn ambt houdt een emerituspredikant dus altijd een band met de gemeente die hij als laatst gediend heeft. 

M. M. van Winkelen

M.M. van Winkelen

M.M. van Winkelen

 • Geboortedatum:
  18-07-1981
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Den Haag
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Ouderling in Ger. Gem.

Tags in dit artikel:

emeritaat
geen reacties

Terug in de tijd

Ik wil in God geloven. Hoe moet dat?
geen reacties
03-08-2007
Regelmatig kom ik christenen tegen die zich met hand en tand verzetten tegen de wetenschap. Ze laten zich leiden door me...
33 reacties
03-08-2012
Toen ik een jaar of twaalf was ben ik misbruikt door mijn broer. Ondanks het maar een keer gebeurde, heb ik er tot vanda...
1 reactie
04-08-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering