Joke Buis en Kinga Ban

G. Slurink / geen reacties

02-08-2019, 14:17

Vraag

Ik merk dat het in de reformatorische wereld niet gebruikelijk is om te luisteren naar liederen van bijvoorbeeld Joke Buis of Kinga Ban. Ik vraag mezelf af waarom dat is. Ikzelf ben nog jong en luister vaak liederen van deze mensen. Ik vind ze prachtig en ze raken me diep. Zelf ga ik nog met mijn ouders naar de HHK en ik denk dat het niet geaccepteerd word als ik deze liederen luister.

Antwoord

Beste jongere,

Dank je voor je eerlijke vraag. Ik kan uiteraard niet voor de hele reformatorische wereld spreken; daar wordt niet overal precies hetzelfde over gedacht. Maar wat je -denk ik- wel kan zeggen is dat mensen die bezwaren hebben tegen dergelijke liederen, dat hebben omdat ze dicht willen blijven bij wat God zegt in de Bijbel en ze van mening zijn dat met name de inhoud van dergelijke liederen, of soms ook wel de manier waarop het wordt uitgevoerd, daar nog wel eens mee ‘schuurt’. Dat geldt uiteraard niet voor alle liederen, maar zeker wel voor een aantal ervan.

Er wordt vaak wel verschil gemaakt tussen wat er in de kerkdienst wordt gezongen en wat er thuis of op de vereniging gezongen (of geluisterd) kan worden, ook wel door dominees uit de HHK. In de kerken waar jij het denk ik over hebt, geeft men meestal de voorkeur aan het zingen van psalmen tijdens de kerkdienst. Maar over het algemeen wordt er naar mijn weten niet zoveel tegen bezwaar gemaakt om thuis of op de vereniging ook andere christelijke liederen te zingen of te luisteren, mits deze bijbelgetrouw zijn.

Dit punt, dat liederen bijbelgetrouw moeten zijn, is belangrijk, maar dat is ook nu juist wat het zo lastig maakt. Want bij deze liederen kom je van alles tegen. Daar zitten heel mooie (oude) kerkliederen bij met een prachtige en rijke Bijbelse inhoud. Maar er zijn ook liederen bij waarvan je moet denken: dat gaat toch echt voorbij aan wat de Bijbel verder nog zegt. Vandaar dat sommigen het liever houden bij de psalmen, alleen terwijl anderen naast de psalmen ook wel andere liederen zingen of luisteren maar wel kritisch kijken en selectief zijn op welke liederen wel en welke niet.

De reden dat de liederen bijbelgetrouw moeten zijn is omdat deze liederen wat zeggen over God. En wat er gezongen wordt over God moet in overeenstemming zijn met wat de Bijbel zegt over God. Want als dit niet het geval is, dan lopen we het gevaar een verkeerd beeld van God te krijgen, met alle gevolgen van dien. Dan verandert de inhoud van ons geloof, dan krijgen we misschien de verkeerde verwachtingen en missen we (veel van) wat God ons werkelijk te zeggen heeft. Er zijn liederen die mensen tot een grote steun geweest zijn doordat ze de Bijbelse waarheden goed hebben verwoord of hebben geholpen deze vast te houden. Maar tegelijkertijd zijn er ook liederen die voor velen tot een oorzaak van dwaling zijn geworden.

Het criterium is niet dat ze mooi moeten zijn en je raken. Ik heb zelf heel lang in de popmuziek gezeten en daar was veel muziek die ik heel mooi vond en dat me diep raakte. Maar het spiegelde me een droombeeld voor, een illusie. Het was niet de werkelijkheid. Wat ik nodig heb is waarheid, waarheid die afkomstig is van God omdat ik daar werkelijk houvast vindt. Niet woorden van mensen over God, maar de woorden van God zelf, de beloften die Hij zelf heeft gegeven door de Heere Jezus en de (geringe) voorwaarden die Hij daaraan verbonden heeft. Het gaat om het kennen van Hem in waarheid. Niet om een idee van mensen over God, maar de woorden van God zelf vertolkt in een lied, zodat deze me een houvast geven en ik weten kan wat ik geloven mag en waarom. Mijn geloof is op God gericht, door de Heere Jezus, en niet op wat mensen zeggen over God. En dat is denk ik in de kern, in ieder geval wat mij betreft, waarom mensen voorzichtig willen zijn met dergelijke liederen.

Ik hoop dat dit je vraag beantwoordt.

Een hartelijke groet,
Gerard Slurink

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

gospel
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb sinds een tijdje psychologische hulp. Bij de start daarvan werd mij verteld dat ik tussendoor mag insturen wat mi...
geen reacties
05-08-2016
Ik ben verslaafd aan muziek. Ik weet niet of ik het echt zo moet noemen, maar ik uit al mijn gevoelens d.m.v. muziek lui...
geen reacties
02-08-2006
Ongeveer 1,5 jaar geleden ben ik getrouwd met mijn man. Hij is onchristelijk opgevoed en heeft zelf op latere leeftijd h...
geen reacties
03-08-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering