Bedelen via Instagram

Ds. J.J. Tigchelaar / 4 reacties

02-08-2018, 15:47

Vraag

Via Instagram deel ik plaatjes met bijbelteksten en christelijke quotes om zo mensen in contact te brengen met het christelijk geloof. Via de chat is er een jongen met mij gaan praten uit Gambia. Hij zegt dat hij en de mensen die bij hem wonen geen geld hebben voor eten etc. Nu vraagt hij mij om geld op te sturen via Western Union. Hij gebruikt bijbelteksten om mij over te halen om geld op te sturen, bijvoorbeeld over het zorgen voor arme mensen. En ik heb in de Bijbel het gedeelte uit Mattheus 25 vanaf vers 31 gelezen, waarin toch ook duidelijk staat dat wij onze naasten moeten helpen. Maar ik twijfel er aan of het verstandig is om dit zomaar te doen. Is er misschien iemand die hier ervaring mee heeft of die me kan vertellen wat ik moet doen? 

Groeten een jonge vrouw.

Antwoord

1. Ik vermoed dat ik deze vraag toegezonden krijg omdat ik een twaalftal jaren in Afrika heb gewerkt en dus enige ervaring in dit soort situaties heb. Het verhaal in de vraag komt mij zeer herkenbaar voor. Ook ik krijg van mensen die ik vijfentwintig jaar geleden voor het laatst ontmoette, nog verzoeken als de vraagstelster nu.

2. Hulp verlenen aan armen en zieken, weduwen en wezen is een christelijke deugd. Het is ook naar het tweede gebod van Christus. Tevens is het een getuigenis in een wereld vol hebzucht, egoïsme en corruptie. De vraagstelster is daardoor geraakt, maar zoekt er gepast vorm aan te geven. Ik hoop dat zij één van de velen is in de kerk van Christus.

3. Het probleem is dat we dikwijls niet weten wie onze hulp werkelijk het meest nodig heeft. Christelijk geven zoekt een verantwoord kanaal. We zijn niet als mensen die geld of pepernoten in de massa werpen, waarbij de armen en de zwakken met lege handen blijven staan vanwege het geweld van de sterken en de gewieksten. Dat geldt in het bijzonder wanneer de hulpvrager ver weg is en zijn of haar omstandigheid moeilijk te beoordelen is. Ik zou een boek kunnen schrijven over allerlei verzoeken, met vele argumenten, waarbij de werkelijkheid er toch anders uitziet. Ik kreeg eens een brief van een onbekende, die begon met de zin: “Laten wij bidden, dat de Heer het hart van de ontvanger bereid maakt mij ruimhartig te geven.” Dan wil je minstens weten aan hoeveel mensen een soortgelijke brief is gezonden. Zoals ook de vraagstelster niet weet aan hoeveel mensen de jongen uit Gambia een verzoek om geld heeft gestuurd (en met welk resultaat?). De rijke man uit de gelijkenis van Jezus (Lukas 16: 20) had de arme Lazarus op de stoep voor zijn huis en kon dus weten van zijn armoede en ellende. Maar hoe is de jonge man uit Gambia er aan toe?

4. En in bijna alle verzoeken wordt honger als argument gebruikt. Dat hangt samen met de Afrikaanse traditie. Voorheen verbouwde elk gezin op zijn akkertje het eigen voedsel. Geld was alleen voor belasting, kleding, schoolgeld en luxe artikelen: bijv. een horloge, radio, mobieltje, etc. Het eventueel verdiende geld werd en wordt daaraan besteed. Eten kopen is niet de eerste prioriteit. Nu niet ieder  meer een eigen lapje grond heeft en zo voor zijn eigen voedsel kan zorgen gaat men vragen om eten.

5. Mijn advies is om te zien te weten te komen of de verzoeker lid van een kerk of organisatie is. Probeer uit te vinden wat zijn achtergrond en situatie is. Via een adres en Google Earth kom je iets verder. Een andere weg is om contact te zoeken met een zendings- of hulporganisatie die in Gambia werkt. Die kun je via internet of eventueel de ambassade wel vinden. Een ander bewijs van de oprechtheid van de jongeman uit Gambia is zijn reactie als hij niet direct geld van je krijgt. Is hij dan wel of niet langer geïnteresseerd in contact met je? Reageer niet op zijn verzoek om geld, ook niet negatief en weigerend. Wat gaat hij dan doen?

6. Ook help ik altijd liever een kerk of gemeenschap dan individuele personen die om geld vragen. Uiteraard zijn die vaak de brutalen en niet de echte armen. Het diaconaat is taak van de kerk. Een plaatselijke kerk weet beter wie echt geholpen moet worden. Dan gaan we er van uit dat de kerkleiding eerlijk en niet corrupt is. Helaas is dat niet altijd het geval. Niet elke predikant is in staat weerstand te bieden aan druk van familie en vrienden. Maar deze weg is in elk geval beter dan een toevallige vrager geld te zenden. Bovendien is een gift via een zendings- of hulporganisatie voor de belasting aftrekbaar. Je kunt dan meer schenken.

7. Kun je geen verantwoord kanaal vinden voor hulp aan Gambia, dan is voor jou die deur dicht. Je kunt dan via de zending van je eigen gemeente of kerk elders steun verlenen. Soms kun je ergens geen open deur vinden, maar zijn er mogelijkheden op andere plaatse of in andere landen.

Ds. J. J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

Tags in dit artikel:

gift
4 reacties
coby6
02-08-2018 / 16:17
Pas maar op. Er zitten allemaal scammers. Ik was Facebook vrienden met een meisje uit India of zo. Allemaal foto's van een weeshuis. Ze was via zo'n christelijke groep binnengekomen. Ik wilde geld sturen via Western Union. Ja stuur het geld maar naar m'n broer. Hmmmm vreemd. Ik zocht het op op internet en het was gewoon een oplichter.
QuadCoreInside
02-08-2018 / 19:00
100 punten dat dit een oplichter is. Trap er niet in.
Lekkerbek
03-08-2018 / 14:37
Ik ben in Gambia op vakantie geweest. Wat mij opviel is dat de arme christenen niet om geld vroegen maar intens blij waren als we wel wat gaven. Er is werkelijk niemand geweest die om spullen of geld gevraagd heeft.
Wel liepen er op verschillende plaatsen kinderen te bedelen waarvan de ouders wat verder op de uitkijk stonden. Ook wel volwassenen die aan het bedelen waren. Maar hier werd voor gewaarschuwd door de reisorganisatie. Mensen stonden te bedelen bij de bus, liepen met krukken bv, de volgende bus stopte, krukken werden opgetild, renden naar de volgende bus en liepen daar ineens weer zeer moeilijk met krukken en gingen vervolgens daar bedelen.

Er is wel heel veel armoede, ik voelde me niet prettig daar, de rijke westerling uithangen, zo voelde ik het. Dus ik kan niet met 100 procent zekerheid zeggen dat dit verhaal niet waar is maar ik heb de mensen daar wel anders leren kennen. Bovendien worden christenen door verschillende organisaties geholpen, dan zijn het vaak de organisaties die aan de bel trekken en niet de persoon zelf.
Justinus
06-08-2018 / 23:25
Wat voor Gambia geldt, geldt ook voor diverse andere landen.

Ik ben het roerend met ds. Tigchelaar eens. Ik gaf aan een Stichting in Gambia, nadat ik via onderzoek wist dat het correct is. Maar nog beter lijkt het mij om via de eigen landelijke kerk giften te geven: zij hebben ongetwijfeld goede contacten met plaatselijke kerken in Gambia enz.

Ik geef niet (meer) aan particulieren, heb leergeld gegeven. In het begin antwoordde ik via mail om contact op te nemen met plaatselijke kerk. Bleek in 8 van 10 gevallen dat het email-adres niet bestond... heb 1 genoemde bankrekening gecontroleerd door toen nog f 1 over te maken... was vreemde instelling en geen particulier...

Er zullen 'goeden' tussen zitten, ik speel nu op safe!

Terug in de tijd

Ik heb geweten een kind van God te mogen zijn. Op dit moment geloof ik dat nog wel, maar ik leef er absoluut niet naar. ...
geen reacties
31-07-2005
Stel er is een jongen die van je houdt. Je bent op een bijzondere manier op elkaars weg terecht gekomen. Het klikt. Maar...
geen reacties
31-07-2004
Hoe kan ik echt verzoend worden met God? Of hoe kan ik God nou echt vinden?
2 reacties
31-07-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering