Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde

Ds. A.J. Schalkoort / 1 reactie

25-07-2019, 08:09

Vraag

In Mattheüs 28:18 zegt Jezus: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde.” De Vader heeft macht aan Jezus gegeven, zoals ook blijkt uit Psalm 2 waar de Messias (=Jezus) de erfenis mag opeisen bij de Vader. Waarom zegt Jezus na Zijn opstanding (rond 33 n.Chr): “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde”, terwijl uit Johannes 17 vers 5 blijkt dat Jezus al de heerlijkheid bezat vóórdat Hij opgestaan was. Is de heerlijkheid waar Jezus het in Johannes 17:5 over heeft een andere heerlijkheid dan de koninklijke heerlijkheid die Hem gegeven wordt waarover Jezus spreekt in Mattheüs 28?

Antwoord

In het Hogepriesterlijk gebed horen we Jezus bidden alsof Hij al verheerlijkt is. Dat kan Hij doen omdat Hij weet dat Hij Zijn werk door de Vader Hem opgedragen, zal volbrengen.  Hij is een volkomen Zaligmaker en ondanks alle tegenstand hier op aarde wist Hij dat Hij straks zal uit oproepen op het kruis: “Het is volbracht.” Daarom schrijft Paulus in zijn brief aan de Hebreeën: “Ziende op de overste Leidsman en Voleinder van het geloof, Jezus Christus Dewelke voor de vreugde die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God”, Hebr. 12: 2. En daarom vraagt Jezus Zijn Vader Hem te verheerlijken met de heerlijkheid die Hij had voordat de wereld was geschapen (zie Johannes 1:1 en 17:24).

De heerlijkheid die Jezus krijgt na Zijn volbrachte werk op aarde is niet anders dan die Hij had voor de schepping. Wij kunnen als mensen dit daaruit leren: “dat een gebed om verheerlijking het best komt van hen die het werk doen, dat God hun te doen geeft” (volgens verklaring van J. C. Ryle over het Johannes Evangelie).  Het leert ons dus dat wie in Christus Jezus is door het geloof, een Zaligmaker heeft die het werk dat Hij eenmaal begon ook voltooien zal. “Hij zal het voor mij volenden”, zingen we in een van de psalmen.

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus-predikant
1 reactie
Veendam
12-08-2019 / 11:27
God gaat anders met tijd om dan wij doen. God verklaard het einde al vanaf het begin. Alles wat God besloten heeft is al bepaald wat betreft het Heilsplan en de manier waarop het Heil tot de mens kan komen.

Het was geen noodgreep om Jezus dan maar te zenden, nee het was al besloten bij het " laat ons mensen maken".

Toen was het besluit al gevallen dat de mens de mogelijkheid had om de relatie met God te kunnen verbreken en zei Jezus al van ik los dat wel op als ze dat doen.

Daarom is het Jezus, het Lam voor ons geslacht van voor de grondlegging der wereld.

Terug in de tijd

Wie is de schrijver van de Hebreënbrief?
geen reacties
23-07-2004
Ik ben een achttienjarige meid en heb sinds ruim een jaar verkering met een hele lieve jongen. Onze verkering begon heel...
geen reacties
23-07-2012
Ik zit voor mijn gevoel met een heel groot probleem waar ik niet goed raad mee weet. Ik weet ook niet goed waar ik heen ...
5 reacties
23-07-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering