Hele oude menselijke fossielen

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

23-07-2004, 00:00

Vraag

Als de wereld ongeveer 6000 jaar oud is. Hoe kan het dan dat er menselijke fossielen gevonden worden die 50.000 jaar oud zijn? Was er voor deze wereld dan nog een andere wereld?

Antwoord

In een eerdere vraag wordt terloops iets gezegd over een mogelijke ouderdom van de aarde. Wanneer we alle leeftijden in de geslachtsregisters in de Bijbel bij elkaar optellen, komen we op ongeveer 6000 jaar. Er zijn echter steeds meer bijbeluitleggers die aannemen dat de lijsten in Genesis 5 en 11 niet compleet zijn. (Ook het geslachtsregister van de Heere Jezus in Matt. 1 is niet volledig). In dat geval kan de aarde nog wel iets ouder zijn. Hierover heb ik uitvoeriger geschreven in Excurs 1, “Chronologie” in M. J. Paul, G. v. d. Brink en J. C. Bette (red.), Bijbelcommentaar Genesis-Exodus. Studiebijbel Oude Testament, deel 1 (Veenendaal, 2004).

Veel creationisten (wetenschappers die uitgaan van creatio, schepping, en de evolutietheorie afwijzen) denken dat de aarde mogelijk 10.000 tot 20.000 jaar oud is. De evolutietheorie noemt echter miljoenen jaren en die twee opvattingen zijn niet met elkaar te verenigen.

De vraag rijst hoe men de ouderdom van fossielen berekent. In veel gevallen gebeurt dit met behulp van de radiokoolstofdatering en vanuit de gedachte van een bepaalde ontwikkeling van de fossielen. Hierbij spelen vooronderstellingen een grote rol en deze dateringen kunnen niet bewezen worden.

Voor meer informatie is het goed om contact op te nemen met een creationistische instelling, bijv. stichting Creaton te Amersfoort (www.creaton.nl). Een goed boek over deze zaken en dat ook in het Nederlands is verschenen, is: Ariel Roth, Oorsprong: Bijbel en wetenschap verenigd. Uitg. Groen te Heerenveen, 2003.

Ds. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

creationismeevolutietheorie
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vriendin en ik zijn bina 3 jaar samen en houden zielsveel van elkaar. Wij zijn beiden christenen, gaan naar de kerk...
4 reacties
24-07-2019
Ik las onlangs in het boek(je) “Het leerzaam huisraad” van Jan Luiken het gedicht over De Tafel. Halverwege kwam ik de z...
geen reacties
23-07-2014
In Mattheüs 28:18 zegt Jezus: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde.” De Vader heeft macht aan Jezus gegeve...
1 reactie
25-07-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering