Twijfels over nieuwe gemeente Serooskerke

Ds. C. Harinck / geen reacties

06-06-2019, 14:37

Vraag

Hoewel dat niet gebruikelijk is, wil ik deze vraag stellen aan twee predikanten, namelijk ds. C. Harinck én ds. P. van der Kraan. In Serooskerke (Walcheren) is er een Gereformeerde Bondsgemeente gestart, omdat zij in hun omgeving merken dat er “een behoefte is aan samenkomsten vanuit het Gereformeerde belijden met een Bijbels evenwichtige boodschap”, zoals ze zelf schrijven op de website. Die behoefte is natuurlijk heel erg goed. Daar wil ik verder ook niet aankomen. Maar waarom moet je daar een nieuwe gemeente voor starten? Er bestaat al een behoudende Bondsgemeente in Arnemuiden. Verder is er ook nog één in Middelburg, waar een grote nieuwe kerk gebouwd zal worden binnenkort. En daarnaast heeft bijna elk Walchers dorp wel een Gereformeerde Gemeente (in zeer verschillende bandbreedtes).

En daarmee kom ik ook tot de kern van mijn vraag. Ik weet ook dat er bij de oprichting van de Bondsgemeente in Serooskerke mensen betrokken zijn die in de Gereformeerde Gemeenten op Walcheren aan de sacramenten deelnamen. Mijn vraag aan ds. Van der Kraan is of er bij de PKN ook gevraagd wordt wat de reden is van overkomst en of er niet nog gesprekken gevoerd worden met de kerkenraden van de Gereformeerde Gemeenten waar deze mensen lid waren. Immers, de Gereformeerde Gemeenten zijn toch ook een Bijbelgetrouw kerkverband en op Walcheren is dit kerkverband toch in de gehele bandbreedte vertegenwoordigd? Daarnaast hoor je je kerkverband, waarin God je een plaats gaf (als Avondmaalsganger en dus als kind des Heeren) niet zomaar te verlaten?

Mijn vraag aan ds. C. Harinck is, hoe wij als Gereformeerde Gemeenten in het algemeen met deze ‘aantrekkingskracht’ om moeten gaan wanneer mensen zonder geldige redenen (dat is in mijn ogen alleen als er een onschriftuurlijke prediking wordt gebracht in de eredienst) hun kerkverband verlaten, puur en alleen vanwege uiterlijke zaken (zoals vertaling, wel of geen gezangen, HSV en dergelijke)?

Ik wil als laatste nog opmerken dat ik van harte geloof dat er in beide kerkverbanden kinderen des HEEREN zijn en dat de HEERE in beide kerkverbanden doorgaat met Zijn werk. Dat doet echter niets af aan de vragen die ik hierover heb. Ik vind het heel moeilijk dat je (als kind van God) je kerkverband zomaar (en ogenschijnlijk heel makkelijk) kunt verlaten, als er nog overeenkomstig Gods Woord en de drie formulieren van Enigheid elke zondag gepreekt wordt (en/of preken worden gelezen). Het is vanuit deze nood dat ik deze vragen stel.

Antwoord

Antwoord 1: Ik heb enige tijd over de vraag nagedacht, maar heb besloten er niet op in te gaan via een publiek forum als Refoweb omdat de vraag aan te specifieke en herkenbare situaties is gerelateerd. Ik zou ook voor anderen moeten antwoorden en dat lijkt me niet juist. Wil de vragensteller antwoord hebben op mijn betrokkenheid bij Serooskerke, dan kan hij persoonlijk contact met mij opnemen. Het lijkt me niet juist dat de vragensteller achter de schermen blijft en dat de mensen die het betreft zich moeten blootgeven. Dat kan alleen via een open en eerlijk gesprek.

Met vriendelijke groet,
P. van der Kraan

 

Antwoord 2: Beste vraagsteller,

Ik kan begrijpen dat u het starten van een bondsgemeente midden in Walcheren niet kan plaatsen. Te meer omdat er gesteld wordt, dat dit gebeurt omdat “er behoefte is aan samenkomsten vanuit het gereformeerd belijden met een Bijbels evenwichtige boodschap.” Nu is Serooskerke omringd door verschillende Gereformeerde Gemeenten en  ook Middelburg is niet ver van Serooskerke verwijderd. Die gemeenten krijgen dus allen het zegel opgeplakt dat ze niet behoren tot gemeenten die vanuit het gereformeerde belijden kerk willen zijn.

Ik weet dat het gereformeerd belijden in de Gereformeerde Gemeenten soms gebrekkig functioneert.  De Gereformeerde Gemeenten zijn een moeder met veel gebreken. Maar het was van de meesten van hen die nu een nieuwe kerk in Serooskerke stichten wel hun moeder en wie God zijn Vader noemt, noemt de kerk zijn moeder. Die moeder mag je pas verlaten als ze een ontaarde moeder is geworden, zoals de Rooms Katholieke kerk  in de tijd van de Reformatie was, die haar kinderen vervolgde en verslond. Daarom mocht men haar verlaten. Zo oordeelde Calvijn, de man van het gereformeerd belijden. En indien men zoveel bezwaren had tegen  het functioneren van het gereformeerd belijden in de Gereformeerde Gemeenten op Walcheren, waarom heeft men de weg niet bewandeld die daarvoor openstaat en deze zorgen  langs de kerkelijke weg aan de orde gesteld? Nu riekt het naar scheurmakerij en kerkje spelen. 

Ik vrees dat hier iets anders aan de hand is. Men is vervreemd van de Gereformeerde Gemeenten; men wil wat anders.  En wat dat gereformeerd belijden betreft,  men wil een gereformeerd belijden zonder de leer van de onmacht ten goede, de noodzaak van de wedergeboorte en het geloof als een genadegave van God.

Ik weet dat men in de  bondsgemeenten van Middelburg en Arnemuiden ook niet onverdeeld gelukkig is met deze ontwikkeling. Er zijn gesprekken geweest met kerkenraden enz.  Maar zij kunnen dit ook niet tegenhouden. De toekomst zal leren of het gereformeerd belijden bij hen veiliger is dan bij de Gereformeerde Gemeenten. Je verlaat nu je moeder, die je vanaf je doop gevoed en onderwezen heeft. De noodzaak van een persoonlijke bekering  en  een waar geloof in Christus is je van kindsaf geleerd. Of je dit mee zal nemen naar je nieuwe kerk betwijfel ik. Ik vrees dat je iets anders mee zult nemen. Een drang naar iets anders. Naar een gemakkelijker weg en ruimer leven. 

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over de plaats van de gaven van de Geest binnen de reformatorische kerken. Paulus noemt in de eerste Ko...
geen reacties
05-06-2004
In Genesis 49:7 profeteert Jakob over zijn zonen. Hij lijkt hierin te suggereren dat de stammen van Simeon en Levi geen ...
geen reacties
05-06-2006
Ik slik de pil al een aantal jaren vanwege mijn huidprobleem. Ik slik altijd twee strips achter elkaar en las dan een st...
geen reacties
06-06-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering