Hofni en Pinehas niet direct gedood

Redactie Refoweb / 4 reacties

23-05-2019, 10:58

Vraag

Waarom werden Hofni en Pinehas niet direct gedood toen ze de ark naar het leger brachten? Terwijl de man die de ark wilde tegenhouden gelijk dood ter aarde viel. Het motief van die man was goedbedoeld, Hofni en Pinehas waren goddeloos, zij konden de ark wel grijpen.

Antwoord

Hofni en Pinehas waren priesters. Die mochten de Ark aanraken, alle anderen niet (Numeri 4:15).

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

4 reacties
Gerard
23-05-2019 / 13:45
Ds Sproul zei eens: Uzza meende in feite dat zijn onreine handen minder erg waren dan de aardbodem.
Misschien menselijkerwijs gezien goedbedoeld maar een vreselijk gebrek aan besef van de heiligheid van God en van de eigen onreinheid.
Jesaja40
25-05-2019 / 16:04
Ook dit gedeelte heeft uitleg nodig waarom Hofni en Pinchas niet direct sterven. Hier zien wij de genade van de Eeuwige ten opzichte van het huis van Aaron. Na de dood van zijn voorganger kwam het hogepriesterschap toe aan Eli. Onbekend is op welke leeftijd hij dit hoge ambt heeft aanvaard. Hij is vader van Hofni en Pinchas.

Het gezichtsvermogen van Eli op latere leeftijd is een belemmering voor het werk in de tabernakel. Hij is blij dat zijn beide zonen hem assisteren in zijn werk. Door zijn afnemende gezichtsvermogen mist hij de controle op de zaken die te maken hebben met de offerdienst. Zijn beide zonen doen waar zij zelf zin in hebben. Zelfs een man van de Eeuwige spreekt Eli daarop aan 1 Samuël 2:27 op het gedrag van zijn zonen aan. En Eli? Hij kan zijn zonen niet ontslaan van de priesterdienst. Een van beide moet zijn functie overnemen. Daarmee degradeert Eli, door zijn softe optreden naar zijn beide zonen het ambt van hogepriesterschap. Er zijn nog meer zaken, die zeer kwalijk zijn in de ogen van de Eeuwige.

We zien dat de Eeuwige genadig is en een nieuwe lamp in Israël doet opkomen in Samuël. Hij is de toegevoegd als hulp van Eli om kleine dienste waar te nemen in de Tabernakel. Samuël is echter niet in de lijn van Aaron en zal ook niet de hogepriesterlijke taak op zich nemen. Die lijn komt uit Eli voort, maar hoe zal dat zijn? Het slordige gedrag van de hogepriester en geestelijke leider van Israël niet de aanleiding dat de Eeuwige Israël bezoekt?

Het is de straffende hand van de Eeuwige, die de Filistijnen toelaat Israël te tuchtigen. Een zeer afgodisch volk, wat na de dagen van Jozua nog niet was uitgeroeid. De Filistijnen binden de strijd aan met Israël. En wat doet Israël? Ineens beseffen zij dat er nog een Ark in Silo staat. In die ark liggen de twee stenen tafels die de Eeuwige zelf heeft beschreven. Ook de staf van Aaron, de eerste hogepriester en een kruikje manna. Zij willen de ark als een talisman inzetten om zo van de Filistijnen verlost te worden.

De Filistijnen hebben een beter collectief geheugen. Zij wisten welke krachten de Eeuwige had gedaan. En zij dachten: deze talisman is vast de G’d van Israël. Laten wij ons dubbel inzetten om die G’d in handen te krijgen. Zij leveren een dubbele inspanning en veroveren de ark.

De strijd wordt gevoerd en waar Israël haar hoop op had gevestigd wordt beschaamd. De Ark is geen talisman en leidt niet tot de overwinning. Wat wel tot de overwinning zal leiden is verdwenen uit het collectieve geheugen. Zo ver was het dus al gekomen. En Samuël dan? Wat was zijn rol hierin? Hij had nog niet de leeftijd bereikt voor het leiderschap. Maar laten wij terugkeren naar het slachtveld. De dode lichamen van de kinderen van Israël liggen op het veld. Het gejuich van de overwinning van de Filistijnen is te horen. Een bode bereikt Silo en brengt Eli het ontstellende bericht. Uw bede zonen zijn in de strijd gesneuveld en de Ark is krijgsbuit van de Filistijnen. Dit bericht doet de oude Eli van zijn stoel vallen en hij breekt zijn nek.

De hoogzwangere vrouw van Pinchas bevalt spontaan door dit bericht. Normaliter krijgt iedere zoon op de 8e dag zijn naam die past bij hem. Heel profetisch zijn de woorden van de vrouw van Pinchas: de eer is weggenomen van Israël אִיכָבוֹד. Wat bedoelt zij daar mee? Deze jonge weduwe verkondigt met die naamgeving: over 30 jaar zal אִיכָבוֹד de functie van hogepriester bekleden.

Dat is een grote smaad om tot die tijd geen verzoening te kunnen doen op Yom Kipoer bij de Eeuwige. Deze tijdelijke strafmaatregel is te wijten aan het niet corrigerende gedrag van Eli en zijn zonen. De zonde en overtreding van leiders wordt zwaarder aangerekend door de Eeuwige.

Ook leren wij hieruit de genade van de Eeuwige: even een pas op de plaats, waar uiteindelijk het gehele Huis van Israël mee heeft te maken: het is tijdelijk en duurt minstens een generatie.

Dat de Eeuwige genadig is zien wij dat Hij Hofni en Pinchas niet direct sterven aan hun G’ddeloze handelingen. Pure genade, voor ons als het Huis van Israël, die later ook ten deel zal vallen aan de volkeren.
Samanthi
26-05-2019 / 23:47
Het plaatje bij de vraag klopt zo ie zo al niet, ze mochten de ark nl ook niet zien, de ark werd ingepakt, dat was het werk van de hogepriester of zijn zonen, de ark werd daarbij niet aangeraakt.Numeri 4

6 En zij zullen een deksel van dassenvellen daarop leggen, en een geheel kleed van hemelsblauw daar bovenop uitspreiden; en zij zullen derzelver handbomen aanleggen. 5 In het optrekken des legers, zo zullen Aäron en zijn zonen komen, en den voorhang des deksels afnemen, en zullen daarmede de ark der getuigenis bedekken.
Numeri 4

15 Als nu Aäron en zijn zonen, het dekken van het heiligdom, en van alle gereedschap des heiligdoms, in het optrekken des legers, zullen voleind hebben, zo zullen daarna de zonen van Kahath komen om te dragen; maar zij zullen dat heilige niet aanroeren, dat zij niet sterven. Dit is de last der zonen van Kahath, in de tent der samenkomst. 19 Maar dit zult gij hun doen, opdat zij leven en niet sterven, als zij tot de heiligheid der heiligheden toetreden zullen: Aäron en zijn zonen zullen komen, en stellen hen een ieder over zijn dienst en aan zijn last.
Omega
27-05-2019 / 16:33
@Samanthi Dan ben ik erg benieuwd hoe de stenen tafelen, de kruik met manna en de staf van Aäron in de ark is beland ;-)

Terug in de tijd

Aan evangelist Van Dooijeweert. Als mensen de naam van iemand die je liefhebt misbruiken dan doet dat zeer. Nu geloof ik...
1 reactie
22-05-2013
Ik las het antwoord van ds. Hulsman op een vraag over het vierde gebod en andere spanningen in de GKV die tot een afsche...
geen reacties
22-05-2004
Als je in de Bijbel leest bijvoorbeeld dat God geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar dat deze zich bekeert. ...
geen reacties
22-05-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering