Huwelijk verbroken

Ds. D. Breure / 10 reacties

09-05-2012, 11:11

Vraag

Mijn man heeft mij en de kinderen alleen gelaten (meerdere malen overspel) voor een andere vrouw en is uiteindelijk met haar getrouwd. Ik heb trouw beloofd tot de dood ons zou scheiden... en diep weg is er nog steeds liefde voor mijn ex-man en verdriet over de scheiding en jaloezie t.o.v zijn nieuwe vrouw. Doe ik nu ook overspel/zonde? Wanneer is voor de HEERE een huwelijk verbroken? Alleen na overspel mag je scheiden en hertrouwen, maar was dat niet omdat de ander dan vroeger (die overspel deed) gestenigd zou worden en dus de dood de uiteindelijk echte scheiding was? Mijn ex-man zegt dat het Gods wil is dat hij nu met haar (andere vrouw) getrouwd is. Ik, maar ook de kinderen hebben daar zoveel verdriet van. Wanneer ga je je eigen weg en wanneer is het Gods weg? Dit is toch tegen Zijn eigen woord in? Dat kan de Heere toch nooit willen? Gods weg is toch gelijk aan wat de Bijbel zegt? De Heere maakt toch geen uitzonderingen tegen zijn eigen Woord in? Mijn ex-man heeft wel een persoonlijkheidsstoornis die waarschijnlijk meewerkt in het denken/handelen/geloof enz. Hoe kan het nu ooit Gods wil zijn dat je allebei gelooft in Hem, allebei denkt een kind van Hem te mogen zijn en dat de één dan denkt dat God vraagt om verzoening/herstel van het huwelijk -zeker ook met oog op de kinderen- en de ander denkt dat God hem een andere, nieuwe vrouw geeft en dat dit Gods wil en weg is in zijn leven? Ik heb het hier erg moeilijk mee en twijfel dan soms ook of ik wel een kind van Hem ben en de Bijbel misschien verkeerd begrijp omdat mijn eigen wens, het herstel, bovenaan staat. En toch staat het voor mijn gevoel niet bovenaan, maar is mijn vraag juist. Wat is Zijn wil in dit alles?

Antwoord

Afgaande op wat in de vraag staat is er mi. maar één conclusie mogelijk. Door overspel (niet pas door de steniging) wordt het huwelijk gebroken, al kan een vraag zijn voor de achterblijvende: in hoeverre heb ik het overspel in de hand gewerkt? Dat is niet bedoeld om het overspel te rechtvaardigen, maar puur in de persoonlijke verhouding naar de HEERE toe. Daar kan, in dit geval de man, geen enkele rechtvaardiging uit de Schrift voor aanvoeren.

Het is bijzonder als ondanks overspel de wens naar herstel en dus de bereidheid om de man weer te aanvaarden er nog steeds is. Maar als de ander inmiddels hertrouwd is, is dat geen optie meer. Na overspel is de ander vrij om te hertrouwen, zeker nadat dat overspel is ‘omgezet’ in een huwelijk. Dat je daar pijn van hebt is niet meer dan logisch en in de goede zin van het woord menselijk. Het lijkt mij, ik formuleer voorzichtig, dat je wel om overgave kunt vragen aan de HEERE aan het gegeven dat de HEERE het zo heeft toegelaten (is niet hetzelfde als goedgekeurd!) en dat je daarin, hoe moeilijk ook, Zijn weg te gaan hebt, zonder de man van wie je toch nog steeds houdt. Dat is een zwaar kruis.  Daarom is Gods kracht nodig om dat te kunnen dragen. Want dat betekent dat je liefste wens, herstel, niet wordt vervuld. Die wens is zeker niet verkeerd, maar de HEERE is een andere weg gegaan.

Mocht ik dingen niet goed begrepen hebben, dan verneem ik dat graag! 

Ds. D. Breure

Ds. D. Breure

Ds. D. Breure

 • Geboortedatum:
  30-08-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Kockengen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

echtscheidinghertrouwenoverspel
10 reacties
Roozemond
09-05-2012 / 12:03
Als je elkaar trouw beloofd, voor Gods aangezicht, je bent dus samen getrouwd, vervolgens ga je weg bij je vrouw en zie je het als Gods wil om met een andere vrouw te trouwen. Ben ik nu gek of? Dat kan toch nooit Gods wil zijn? De bijbel is hier heel duidelijk over.

Heel veel sterkte in deze intens moeilijke en verdrietige omstandigheden.
tamara72
09-05-2012 / 12:26
mooi antwoord veel sterkte in deze zo moeilijke periode.
Daniel
09-05-2012 / 13:21
@ Roozemond..... Ds. Breure denkt er anders over...

'Daarom is Gods kracht nodig om dat te kunnen dragen. Want dat betekent dat je liefste wens, herstel, niet wordt vervuld. Die wens is zeker niet verkeerd, maar de HEERE is een andere weg gegaan'.

Soms, vaak, begrijp ik de HEERE niet.

Met vraagstelster leef ik intens mee.

Ik heb zeker geen beter antwoord als Ds. Breure.
Roozemond
09-05-2012 / 13:46
@Daniel, nee hoor, lees nog maar eens goed. Er staat toch niet in dat de ds. het eens is met de weg van die man???? Inderdaad is de weg anders gelopen voor beiden dan ze waarschijnlijk aanvankelijk gedacht hebben, maar 't gaat mij even om Gods wil.

Voor mij gaat dit mijn verstand ook te boven.

Maar het complete verhaal weten we niet van bovenstaande vraagstelster.
Daarom dienen we voorzichtig te handelen.
Daniel
09-05-2012 / 13:52
@Roozemond, ik ben het met je eens, de ds. is het niet eens met de weg van die man, maar er hij schrijft wel:

'Daarom is Gods kracht nodig om dat te kunnen dragen. Want dat betekent dat je liefste wens, herstel, niet wordt vervuld. Die wens is zeker niet verkeerd, maar de HEERE is een andere weg gegaan'.

Is de wil van God dan een andere dan van de HEERE?

En al zou ik het complete verhaal weten van vraagstelster, wie ben ik dan om te oordelen.
43843
09-05-2012 / 14:19
Natuurlijk is dat niet de wil van God, dit gaat lijnrecht in tegen Zijn eigen Woord. Ik heb dan ook moeite met de zin: 'Maar de Heere is een andere weg gegaan'. Haar man is een andere weg gegaan, niet de Heere. Haar man gaat in tegen de weg van God ons in Zijn Woord geopen- baard.
De Heere heeft het wel toegelaten. Maar de bittere gevolgen zal deze man dan toch moeten dragen. Want wie heeft Gods wil wederstaan en vrede gehad?
Roozemond
09-05-2012 / 14:33
@Daniël, dank voor je reactie. Ik heb niet gemeend met mijn reactie om te oordelen over personen zelf wel over daden. Die 2 dingen wil ik graag scheiden.

Wat de ds schrijft, wat jij aanhaalt, dat is juist, want die weg is op deze manier idd. dicht, al staat Gods niets in de weg om wonderen te werken, maar menselijk gezien zijn de wegen toegesloten.

Nee, ik bedoel met God hetzelfde als Heere hoor.

Verder ben ik het gewoon met je eens;-)
plderoos
09-05-2012 / 20:18
De ds. heeft volkomen gelijk: door het overspel van de man is het huwelijk verbroken. De vrouw is niet meer aan hem verbonden. Dat zegt niet dat de man de weg des Heeren heeft bewandelt maar dat bedoelt de ds. zeker niet. Hij bedoelt vast dat het onder toelating van God gedaan is. De man heeft, zoals dat heet, de verlokking van zijn eigen vlees, gevolgd.

Maar je huwelijk bestaat dus niet meer. Als jij je belofte van trouw wél vol wilt houden dan siert je dat maar je huwelijk is verbroken, het bestaat niet meer, je bent niet meer gebonden. Ik persoonlijk zou nooit, bij leven, iemand twee keer trouw tot de dood kunnen beloven dus ik denk dat je daarin gelijk hebt, maar de bijbel is duidelijk: overspel beëindigd een huwelijk.

Jezus zegt in één zin heel veel: indien u uw vrouw wegzend om een andere reden dan overspel, dan maakt u dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt.
Hij zegt dus dat als je (je is in dit geval de man) je vrouw wegstuurt terwijl ze geen overspel gepleegt hebt, dat jij (de man) er de oorzaak van bent dat iemand (je naaste) echtbreuk met je vrouw pleegt.
Ook zegt Hij dat overspel dus wél een wettige reden is om je echtgenoot weg te sturen. (hoewel Paulus duidelijk maakt dat verzoening dan op zijn plaats zou zijn)
Maar Hij zegt ook dat een huwelijk nog helemaal niet beëindigd is zolang er geen overspel gepleegd is, tot die tijd is het huwelijk voor God nog steeds gewoon rechtsgeldig.
En andersom geldt het natuurlijk ook: een huwelijk wordt beëindigd (door de dood) of door overspel.
Gereformeerde kerken hebben daarom ook altijd gezegd dat verlating door overspel, de zogenoemde "kwaadwillige verlating" de mogelijkheid tot hertrouwen opent. Maar nogmaals, ik voor mij kan maar één keer iemand trouw beloven tot de dood ons scheidt.
shaba1
11-05-2012 / 10:09
mevr , wat kan ik mij goed inleven in uw situatie ,
ook mijn huwelijk is voor de wet ontbonden,
maar niet voor de Heere . zo zien wij dat ook samen.
bij ons is er geen andere tussen gekomen maar door een samen loop van vele dingen.
is ons huwelijk wel ontbonden.

al is het erg moeilijk , blijf wel praten met je man, al is het over je kinderen.
je mag gerust je man laten weten dat je nog steeds van hem houd.

schaam je niet voor deze gevoelens , deze liefde is echt.

gisteren hoorde ik een lied , na vergeving is herstel mogelijk.

( pldroos , ik zou wel mijn man voor de tweede keer trouw kunnen beloven , en dan echt tot de dood ons scheid.
ik heb mijn man kunnen vergeven wat er gebeurt is tussen ons ,
en ik kan alleen maar bidden dat hij mij ook kan vergeven en dat de liefde terug mag komen tussen ons).

het is zo erg dat als je gescheiden bent , dat je dan niet meer liefde vol over je man / vrouw mag praten.
er wordt van je verwacht dat je of kwaad spreekt of zwijgt.

ga met al je zorgen en verdriet , naar de Heere .
alleen Hij begrijpt ons , en geeft ons kracht

en weet : voor de Heere is niets onmogelijk.

ik wens je heel veel sterkte toe in deze zware en onbegrepen moeilijk tijd van je leven.
plderoos
11-05-2012 / 16:48
@shaba1, Mooi dat je je man nog een keer trouw zou kunnen beloven, en dat is welgemeend! Maar het hoeft niet! je bent al trouw, dus stel dat je nog een keer zou trouwen met dezelfde man dan is je antwoord niet "ja", maar, "dat had ik toch al gezegd" :) Natuurlijk, dat is niet helemaal sociaal gewenst, dus zeg maar gewoon ja, maar principieel gezien zou dat niet hoeven.

Je zegt, ik heb mijn man kunnen vergeven. Maar dat is ook precies de bedoeling! als echt alles mis gelopen is, zo zegt Paulus, dan moeten zij zich met elkaar verzoenen. Jij stelt je daar voor open, goedzo! Ik hoop dan ook van ganser harte dat je man ook nog eens zo ver komt.

Terug in de tijd

Zojuist lees ik in het Reformatorisch Dagblad een verslag van een lezing over opwekkingsmuziek. Ik lees dat er moeite is...
geen reacties
09-05-2019
Ik geloof en wil het juiste pad volgen wat God voor mij heeft uitgestippeld en mij keren tot Hem. Op verschillende vlakk...
geen reacties
09-05-2011
Hoe komt het dat er tegenwoordig sprake is van zoveel geestelijke armoede in Nederland (ontkerstening)?
geen reacties
09-05-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering