Hypnotherapie

dr. J. van der Wal / geen reacties

11-03-2019, 09:12

Vraag

Ik heb al enkele maanden last van irreële angsten en onrust, paniek en nervositeit na een doorgemaakt trauma. De huisarts kan mij hier verder niet mee helpen, behalve het aanbieden van kalmeringsmiddelen en antidepressiva (die ik tot nog toe heb geweigerd omdat ik mijn angsten graag aan wil pakken en niet weg wil stoppen).

Nu ben ik in contact gekomen met een psychotherapeut die ook hypnotherapie geeft. Ik voel daar zeker voor: ik weet dat mijn angsten irreële angsten zijn, maar ik krijg het niet uit mijn hoofd. Door middel van de hypnotherapie zouden mijn angsten weggenomen kunnen worden. Nu wil ik echter absoluut niets te maken hebben met occulte zaken, dus ben ik mij aan het verdiepen in deze therapie.

Mijns inziens heeft het absoluut niets met geesten en dergelijke te maken, maar hoe denkt u daarover? De therapeut waar ik naar toe zou willen gaan heb ik met zorg uitgezocht, is zelf een actief christen en ik heb mijn bezwaren en zorgen met hem besproken: hij weet hoe belangrijk het geloof voor mij is. Natuurlijk heb ik dit ook in het gebed gebracht.

Antwoord

Zo te lezen ben je al een eind op weg om een besluit te nemen en zie je eigenlijk geen redenen om geen gebruik te maken van hypnotherapie. Ik ben het met je eens dat hypnotherapie niet noodzakelijk te maken heeft met bijgeloof of dat het daarbij gaat om een onbijbels beroep op occulte krachten. Daar zie ik dan ook geen bezwaar als het gaat om de vraag of hypnotherapie in jouw geval de juiste aanpak kan zijn. 

Ik zie wel andere bezwaren, maar die zijn meer van wetenschappelijke aard. Voordat ik die noem, wil ik graag opmerken dat wetenschappelijke inzichten over de werkzaamheid van therapieën hun beperkingen hebben. Op dit terrein spelen de overtuigingen van behandelaars en de beïnvloedbaarheid van cliënten een grote rol. Niet voor niets wordt in dit verband vaak het placebo-effect genoemd. Kort gezegd komt het er op neer dat een middel wordt toegepast zonder een werkzame inhoud, terwijl de aanbieder zeer overtuigend en hoopgevend is en de gebruiker verwachtingsvol is. Je ziet dan niet zelden resultaat. Overigens gaat het dan in verreweg de meeste gevallen om psychische en psychosomatische klachten.

In jouw geval spreek je van angsten na een doorgemaakt trauma. Ik ga er van uit dat er niet lang geleden een duidelijk aanwijsbare heftige gebeurtenis is geweest die je als oorzaak ziet. Daar ligt meteen al een punt dat mogelijk nadere aandacht verdient. Soms is het zo dat een gebeurtenis iets losmaakt dat eerder verborgen lag en nog niet verwerkt was. Ook de persoonlijkheid en eventuele kwetsbaarheid spelen een rol. Dat vraagt dus nader onderzoek. Als ik dan van de oorzaak naar de klachten ga die je noemt, gaat het over angstklachten. Er zijn heel verschillende soorten angstklachten en ook dat vraagt nader onderzoek. 

Als het gaat om trauma en angst, is er veel wetenschappelijk onderzoek bekend over werkzame therapieën. Helaas hoort hypnotherapie daar niet bij. Ik kan je dat dan ook niet aanbevelen. In geval van trauma wordt vaak gewekt met EMDR. Ook kan medicatie worden ingezet, of vormen van cognitieve therapie of ontspanningstechnieken aanleren. Het wordt te technisch om dat hier uit de doeken te doen. Ik lees dat je huisarts je niet verder kan helpen. Bedoel je daarmee dat hij geen middel heeft tegen de kwaal of ook dat hij niet weet waarheen je te verwijzen? Dat laatste zou niet mogen, want dat hoort een huisarts te weten. Je zou ook nog aan je zorgverzekeraar een advies kunnen vragen. Dan weet je meteen of de zorg ook vergoed wordt. Zoek een goed GGZ behandelcentrum, waar ze om te beginnen onderzoek kunnen doen en vervolgens een verantwoord behandeladvies kunnen geven. 

Dr. J. van der Wal

dr. J. van der Wal

 • Geboortedatum:
  31-01-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Voormalig directeur Eleos en divisiemanager De Hoop.

Tags in dit artikel:

EMDRhypnose
geen reacties

Terug in de tijd

Is het op grond van de Heilige Schrift mogelijk dat een kind van God -een waar gelovige, een wedergeborene, een bekeerde...
geen reacties
13-03-2017
In de brief van Paulus aan de Galaten lees ik dat mensen veroordeeld worden die allerlei regels vanuit het jodendom in d...
geen reacties
11-03-2006
1 Korinthe 15:29, “Anders, wat zullen zij doen, die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewek...
1 reactie
11-03-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering