Seks bewaren is niet gelukt

Ds. G.J. Noordermeer / geen reacties

04-03-2019, 16:45

Vraag

Ik zit enorm ergens mee. Ik heb een vriend, nu bijna een jaar. Ik heb altijd seks willen bewaren voor het huwelijk, maar daar in deze relatie totaal niet naar gehandeld. Ik heb gezegd tegen mijn vriend dat ik seks wil toen hij er naar vroeg en gisteren is het gebeurd. Ik voel me nu echt verloren en weet niet wat ik moet doen. Bij hem blijven? Ik weet niet eens zeker of ik hem wel leuk vind en ben eigenlijk mijn hele relatie al onzeker. Uit Bijbelse grond heb ik nu het idee dat ik wel bij hem moet blijven, zodat hij de enige blijft met wie ik gemeenschap heb gehad.

Maar... hij heeft hiervoor al heel lang een relatie gehad en met haar gemeenschap gehad. Dus ook als ik bij hem blijf is het overspel? Is de enige oplossing nu dat ik alleen blijf? Dit lijkt me zo verschrikkelijk. Ik wil later zo graag trouwen, een maatje hebben, kinderen krijgen, leven tot eer van God en ik heb zo’n spijt dat ik daar in deze relatie niet naar geluisterd heb. Wat moet ik doen?

Antwoord

Beste vraagstelster,

Hoe gaat het nu met je? Ik kan me goed voorstellen dat het nu anders met je gaat dan toen je deze vraag aan Refoweb stelde. Je stelde deze vraag daags na het incident (om het zo maar te noemen) en waarschijnlijk vergezeld met de nodige emoties. Ik hoop dat alles in wat rustiger vaarwater is gekomen en dat je wat nuchterder naar dit alles kijkt.

Het is namelijk heel wat wat je schrijft. Je hebt altijd de seksuele gemeenschap willen bewaren voor het huwelijk, maar dit voornemen is mislukt. Jouw vriend heeft je blijkbaar op andere gedachten gebracht en met jouw eigen instemming hebben jullie  allebei als ongehuwden de gave voor gehuwden gebruikt. Met deze daad is er iets onherstelbaars opgetreden: je kunt allebei niet rein meer een huwelijk ingaan.

De inhoud van jouw relatie grijpt mij erg aan. Je hebt al bijna een jaar met deze vriend een relatie, maar je weet niet of je hem wel leuk vindt en dat jouw hele relatie al onzeker is. Als je hier al die tijd mee zit, waarom heb je dan ingewilligd om seksuele gemeenschap met hem te hebben? Waarom ben je überhaupt met hem een relatie aangegaan? Wat trok je naar hem toe? Wist je toen ook al van die lange relatie met een ander en wat daar toen geschied is?

Ik stel je deze vragen bewust. Toen Adam en Eva in het paradijs het beeld van God verwoest hadden, kregen ze grote schaamte. Zo erg dat ze zich verstopten in de bosjes voor hun Maker. De HEERE riep ze echter tevoorschijn en ze moesten verantwoording aan Hem afleggen. In de weg van schuldbelijdenis moest de waarheid boven water komen.

In jouw geval is dat ook van toepassing. Samen schuldbelijdenis doen voor de HEERE en daarmee ook voor elkaar. Genesis 3 leert dat in die weg de HEERE ook de weg van herstel baant. Ook voor zonden met betrekking tot het zevende gebod heeft Hij Zijn Zoon willen geven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderve maar het eeuwige leven hebbe.

Jouw vraag is dan: hoe verder? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Een huwelijk komt tot stand bij de burgerlijke overheid. Dat is bij jullie niet van toepassing, maar wanneer is er sprake van een huwelijk dat voor God is afgesloten? Is dat in de poort van de stad of is dat bij de seksuele gemeenschap tussen een man en vrouw?

Ik denk dat je niet moet denken in termen van ‘moeten’, maar ‘willen’. Niet ons zondige willen, maar het goddelijke willen. Door Gods voorzienigheid zijn jullie samen gebracht en zelfs binnen deze voorzienigheid hebben jullie beiden deze zondige daad gedaan. In de Bijbel zien we regelmatig dat de HEERE zondige daden van mensen wil gebruiken ten goede (denk aan de geboorte van Salomo uit David en Bathseba). Dat kan de HEERE dus ook in jullie relatie doen.

Mijn advies aan jullie beiden: 

1. Belijd beiden schuld voor de Heere en voor elkaar.
2. Waak en bidt opdat je niet opnieuw in verzoeking komt. 
3. Investeer in elkaar zodat je hem wél leuk gaat vinden. Je bent door de HEERE op elkaars levenspad gebracht en je hebt hem al iets kostbaars van jezelf gegeven.  

Lukt het niet? Dan zul je ook de consequenties moeten dragen. Zoals een litteken een oude wond aangeeft, zo geldt dit voor jullie beiden ook. Mocht je een andere man op je pad tegenkomen is het zaak deze gebeurtenis snel op te biechten. Het is dan aan hem of hij voor Gods aangezicht jou als zijn toekomstige vrouw mag en wil aanvaarden.

Met vriendelijke groet en Gods zegen,
Ds. G. J. Noordermeer

Ds. G.J. Noordermeer

Ds. G.J. Noordermeer

 • Geboortedatum:
  08-06-1984
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

seksualiteit voor het huwelijk
geen reacties

Terug in de tijd

Als ouders hebben wij een vraag over het bidden aan tafel. Recent heeft één van onze getrouwde kinderen aangekondigd aan...
12 reacties
04-03-2010
Moet je je ouders vertellen dat je contact hebt met iemand waarmee je misschien een vaste relatie krijgt, of mag je dat ...
1 reactie
05-03-2016
Hoe moeten we als christenen omgaan met iriscopie? Wat is hiervan waar? Heeft het per definitie met occultisme te maken?
geen reacties
04-03-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering