Bekering Joram van Klaveren tot de islam

Ds. H. Peet / geen reacties

04-03-2019, 12:21

Vraag

Hoe verklaart u de bekering van Joram van Klaveren tot de islam? Het klinkt heel oprecht. Zulke bekeringen zie je ook andersom naar het christendom.

 

Antwoord

Beste vraagsteller, 
 
Een dergelijke bekering tot de islam zie ik als een gevolg van de misleiding door de boze. Zolang de Heilige Geest niet in ons werkt, hebben we feitelijk geen enkel verweer tegen de verleidingen van de boze. Satan heeft altijd het ‘voordeel’ dat hij kan aansluiten bij wat er van nature in het hart van de mens leeft. Er hoeft dan niet zoiets overwonnen te worden als de aanstoot tegen het kruis van Christus. Paulus typeert het kruis als een ergernis voor de Joden en een dwaasheid voor de Grieken (1 Kor. 1:23). De Bijbelse boodschap strijkt de mens tegen de haren in. Daarin krijg je te horen dat je een zondaar bent die alleen gered kan worden door het verzoenend sterven van de Heere Jezus Christus. Je kunt nog geen grammetje toevoegen aan je eigen zaligheid. Dit is voor een mens maar heel moeilijk te verteren. 
 
Een mens moet daar echt voor ingewonnen worden. Menselijke overredingskracht is daarvoor niet toereikend. Daar moet de Heilige Geest aan te pas komen (Ef. 2:8). Dan leren we van genade leven en ons als een verloren mens in de armen van de Zaligmaker te werpen. God heeft er heel wat werk aan een mens te leren buigen voor dit Evangelie en hem daarbij te bewaren. Van huis uit zijn we namelijk allemaal geestelijke doe-het-zelvers. Een bekering tot het christendom is dan ook alleen te verklaren vanuit een ingrijpen van Boven. Het Evangelie ligt de mens niet (vgl. Gal. 1:11) en hij is er niet zomaar aan toe om anders te gaan liggen... Een bekering tot het christendom is dan ook met niets anders te vergelijken en echt niet op één hoop te gooien met een bekering tot de islam. Het is echt een Godsgeschenk. Een geschenk trouwens dat een ieder mag ontvangen in de weg van het gebed, omdat God op het gebed altijd Zijn Geest geeft (Luc. 11:13). 
 
Een bekering tot de islam heeft daarbij vergeleken veel minder om het lijf. Het sluit precies aan bij wat er in ons hart leeft, het is veel gemakkelijker te accepteren. God is alleen maar een God hoog boven ons, Hij is nooit afgedaald in deze aardse werkelijkheid. Iets wat je bij God toch ook niet zou verwachten. God is slechts één en niet een Drie-eenheid zoals in het christendom, iets wat voor ons menselijk verstand niet te doorgronden is. Je hoeft ook niet van genade te leven, je kunt zelf je redding verdienen. Door je te houden aan de vijf zuilen van de islam kun je als het ware bonuspunten verdienen voor het paradijs.

Ik verzin dit zelf niet, ooit tekende ik deze woorden op uit de mond van iemand die zelf overtuigd moslim is. Het komt vooral op je eigen doen aan. Je hebt je zaligheid vooral zelf in de hand. Het is vooral een systeem van wetten en regels. Als je goed oppast, kun je een heel eind komen. Vooral de moraal is belangrijk. Kortom, een heel overzichtelijke godsdienst. Het is dan ook tamelijk eenvoudig je hiermee te vereenzelvigen. Het strijkt niet zo tegen de haren in, het sluit juist naadloos aan bij wat we zelf graag willen: onze eigen redder zijn, op geestelijk terrein wat doe-het-zelven.

Geen wonder dat het satan in heel veel gevallen lukt om mensen zand in de ogen te strooien. Tel daarbij zijn niet te onderschatten listigheid op en je hebt genoeg reden om je hart vast te houden. Het is allemaal heel plausibel en verklaarbaar wat de islam zegt. We hadden het zelf kunnen bedenken. De islam is een godsdienst van beneden. Het bevestigt veel meer wat we altijd al dachten. Om mensen hiervoor in te winnen hoeft de boze dan ook niet door een oerwoud van ergernis en aanstoot heen te dringen. Het ligt veel dichter bij hetgeen waar we altijd al van overtuigd waren. 
 
O ja, je betaalt hiervoor ook een prijs: Allah is en blijft vooral een god op afstand. Hij is en blijft vooral de hoge en verhevene en wordt nooit echt de nabije. Dat kan ook niet als je God niet wilt belijden als de Drie-enige. Zo alleen kan God zowel de Verhevene als de Nabije zijn. Je weet ook nooit zeker of het goed komt. Juist omdat je aangewezen bent op eigen inspanningen, weet je niet of je wel genoeg gedaan hebt en in jouw geval het laatste oordeel gunstig zal uitpakken zodat er voor je ook een plekje is in het paradijs. En Allah ‘vader’ noemen is er in het geheel niet bij. Allah is vooral iemand waaraan je jezelf moet onderwerpen. Denk maar aan de wijze waarop er altijd gebeden wordt. Allah blijft altijd op afstand. Een vertrouwelijke omgang met hem is niet denkbaar (Ps. 25:14).

Of je daadwerkelijk zelf in de verlossing delen zult, blijft een vraagteken. Heilszekerheid is niet te verkrijgen. Wat met de moordenaar aan het kruis gebeurde (die na een mislukt leven toch met Jezus mee mocht naar het paradijs) is in de islam volstrekt ondenkbaar. Alle reden dus om diep bewogen te zijn met hen de islam aanhangen omdat het een doodlopende weg is en uiteindelijk geen uitzicht biedt. Mohammed wijst wel de weg, maar Jezus ís de Weg (Joh. 14:6). Zo Iemand hebben we nodig en zouden we die niet gunnen aan een ieder? Een grote opdracht om in ons leven als christen te laten zien dat de Weg Die Jezus is, verreweg te verkiezen is boven de weg die Mohammed wijst. 
 
Het is intens verdrietig dat iemand die afkomstig is uit een kerk die gerekend mag worden tot de gereformeerde gezindte een dergelijke switch maakt. Het mag dan resultaat zijn van een oprechte zoektocht. Hoe oprecht iemand het ook bedoelt, dit betekent echter nog niet automatisch dat iemand goed zit. Alle goede bedoelingen ten spijt, het maakt je niet onvatbaar voor misleiding. Ook dan kun je er nog helemaal naast zitten. In het licht van de Bijbel kan ik het niet anders zien. De beste dienst die we Joram van Klaveren kunnen bewijzen, is hen opdragen aan de troon van de genade. De God en Vader van Jezus Christus is mans genoeg om Zich ook aan hem bekend te maken. Joram van Klaveren zou de eerste niet zijn die de weg vanuit de islam naar het christendom heeft gevonden. Velen gingen hem voor. Wie de Christus van het christendom vindt, wil nooit meer terug. Hij is de Parel van grote waarde die in glans en heerlijkheid boven alles uitgaat (Matth. 13:45v)! 
 
Ik hoop dat bovenstaande gedachten je wat op weg helpen bij het vinden van een antwoord op je vraag. Met een hartelijke groet, 
 
Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

 • Geboortedatum:
  15-01-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht (Eben-Haëzer)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

islam
geen reacties

Terug in de tijd

Wij zijn jonge, een beetje moderne ouders. Toch worstelen wij met vragen rondom simpele dingen als K3, oorbellen, broeke...
35 reacties
04-03-2013
Ik heb het afgelopen jaar belijdenis gedaan en ben sindsdien vier keer aan het avondmaal geweest, omdat ik niet anders k...
geen reacties
04-03-2004
Zou een plaatselijke Gereformeerde Gemeente (als deze dat zou willen) mogen besluiten ritmisch te gaan zingen? Of is dit...
geen reacties
04-03-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering