Getuigen van het hiernamaals

ds. D.M. Elsman / geen reacties

06-02-2019, 15:35

Vraag

Op YouTube zijn talloze filmpjes te vinden van mensen die getuigen in het hiernamaals te zijn geweest, of Jezus te hebben ontmoet. Dit gaat niet per se over een bijna-doodervaring, waar mensen licht zien en vrede voelen, maar om echte herinneringen van echte plekken. Een bekend voorbeeld is Bill Wiese met zijn getuigenis “23 minutes in hell”.

Maar er zijn talloze mensen die getuigen kort in de hel te zijn geweest, maar daar uit gered zijn door de Heere Jezus (om allerlei uiteenlopende redenen) en vervolgens op wonderlijke wijze weer levend op aarde terugkwamen, tot verbazing van dokters. Ook de andere kant is er: mensen zijn in de hemel geweest, hebben Jezus gezien en soms zelfs familie ontmoet die ze nooit gekend hebben (vroeg overleden opa, of een ongeboren overleden broer/zus).

Dit kan toch niet verzonnen zijn? Zeker niet als je ziet dat veel niet-christenen die dit meemaken zich radicaal hebben omgekeerd na hun terugkomst op aarde en getuigen van Christus, ook al waren ze eerst katholiek, atheïst o.i.d.? Ik hoor graag wat een dominee hiervan vindt; hoe kun je dit soort getuigenissen verklaren?

Antwoord

Beste vriend, bij de beantwoording van je vraag gaan wij te rade bij Gods Woord. Er zijn enkele tekstverbanden te noemen -o.a. 2 Korinthe 12 waar de apostel Paulus spreekt over de ervaring opgetrokken te zijn geweest tot in de derde hemel, het paradijs- maar bij jouw vraag over getuigenissen van het hiernamaals moet ik toch vooral denken aan de gelijkenis uit Lukas 16: over de rijke man en de arme Lazarus.

Lazarus bevindt zich in de heerlijkheid, waar ook Abraham is; de rijke man verkeert in de verschrikking van de hel. De rijke man vraagt aan Abraham of hij Lazarus naar zijn broers wil zenden (die nog in leven zijn) om hen te waarschuwen dat ook zij niet in die plaats van de pijniging zullen komen: als iemand van de doden naar hen zal toegaan, zullen zij zich op zijn getuigenis wel bekeren. Maar het antwoord dat de man krijgt is: “Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren (...) Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan.”

Daarmee maakt de Heere Jezus duidelijk dat wij aan het getuigenis van Gods Woord genoeg (moeten) hebben.

Het is van alle tijden dat mensen belangstelling hebben voor de verborgen dingen. Ook in onze dagen is sprake van een (vaak ongezonde) nieuwsgierigheid naar bovennatuurlijke kennis en ervaringen. Wat God ons heeft willen openbaren van de verborgen dingen, kunnen wij lezen in Zijn Woord, de Bijbel. Het is opmerkelijk dat de mens daaraan niet genoeg heeft. De Bijbel waarschuwt daartegen. In Deut.29: 29 staat: “De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen.”

Denk ook aan artikel 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (een van de formulieren van enigheid): “Wij geloven dat deze Heilige Schrift de wil van God volkomen vervat, en dat al wat de mens moet geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt.” Wij hebben aan het getuigenis van de Gods onfeilbaar Woord genoeg. De Heere Jezus zegt: “De Schriften zijn het die van Mij getuigen” (Joh.5: 39) en “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie Mijn Woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven” (Joh.5: 24).

Ds. D. M. Elsman

Lees ook: 'Visioenen over de hel'

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bijnadoodervaring
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb nog nooit seks gehad, maar heb regelmatig last van irritaties rond mijn vagina. Het is rood en jeukt verschrikkel...
geen reacties
06-02-2007
Ik heb boekjes van u gelezen maar kom er niet uit wat ik moet doen (ook mijn gevoel kan ik hierbij niet meekrijgen van w...
geen reacties
06-02-2008
Wat is de precieze betekenis van de uitdrukking “meewerken met de genade”? Deze uitdrukking kom ik ook weleens in een ni...
geen reacties
06-02-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering