Een rivier vol van vrede

G. Slurink / geen reacties

04-02-2019, 12:43

Vraag

Op welke bijbeltekst(en) is het christelijke kinderlied: “Een rivier vol van vrede” gebaseerd?

Antwoord

Beste vraagsteller,

De tekst van het lied luidt als ik het goed heb:

Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn hart.

Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap in mijn hart.

Ik heb de liefde van Jezus,
ik heb de liefde van Jezus,
ik heb de liefde van Jezus in mijn hart.

Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
ik heb de liefde van Jezus in mijn hart.

Eerlijk gezegd kom ik er niet helemaal uit wat de schrijver hier nu eigenlijk precies in gedachten had. Is dit een gevoel of is dit een hoop? Is dit zelfoverschatting of een vastklampen? Ik weet ook niet of de schrijver hier specifieke bijbelteksten bij in gedachten had of niet. Ik kon er verder ook niets over vinden behalve dan dat het een lied van Stichting Opwekking is. Ik ga er maar van uit dat hier de liefde van Jezus de oorzaak is. En dat degene die dit zingt dit door het geloof in het hart heeft gesloten. En dat de vrede en blijdschap daarvan het gevolg is. 

In Jesaja 48:18 en Jesaja 66:12 komt de uitdrukking ‘vrede als een rivier’ voor, hetwelk enigszins in de buurt komt van “een rivier vol van vrede.” In Jesaja 48 gaat het over wat Israël had kunnen hebben als ze naar God hadden geluisterd. In Jesaja 66 gaat het over wat God zal doen aan Jeruzalem, oftewel Sion, en daarmee feitelijk aan de inwoners (ook wel kinderen genoemd) van Sion. 

De kinderen van Sion zijn degenen die beven voor Gods woord (vs. 2 en vs. 5), dat wil zeggen die God heel serieus nemen. Er zijn ook anderen die weliswaar religieus zijn en offers brengen, maar die het allemaal niet zo nauw nemen. God zegt over hen: “Ik sprak maar ze luisterden niet. Ze deden wat slecht is in Mijn ogen en ze kozen wat Mij niet behaagt” (vs 4). Ze zeggen weliswaar: “Loof de Heere” (vs. 5), maar in feite hebben ze er helemaal geen interesse aan echt naar God te willen luisteren. Daarbij stellen ze zich ook nog laatdunkend en vijandig op tegenover hen die dat wel willen doen.

God spreekt dan een toekomstig oordeel uit. Hij zal deze tegenstanders wegvagen. Zij zullen beschaamd uitkomen. Daarentegen zal hij de gelovigen, die nu ellendig en verslagen van geest zijn, maar beven voor Gods woord (vs. 2) , vrede en rijkdom geven in overvloeiende mate. Zij zullen niet beschaamd uitkomen. Nu hebben ze nog verdrukking en bespotting te lijden, maar straks zullen ze de beloning ontvangen. Je kan hierbij ook denken aan de zaligsprekingen van Jezus in Matt 5: 3-12. God zal vrede naar hen doen toestromen als een rivier, dus in grote mate. Deze vrede vinden we in de Heere Jezus, door het geloof in Hem. En alhoewel gelovigen hiervan door het geloof ook in dit leven soms al een kleine voorsmaak kunnen hebben, betreft dit toch vooral een belofte voor de toekomst (zie bv. Openbaring 21 en 22).

De uitdrukking “een fontein vol van blijdschap” of iets soortgelijks komt voor zover ik weet niet voor in de Bijbel, alhoewel het principe van de liefde van Jezus als een bron van vreugde op zich wel volop bijbels is.

Bij “ik heb de liefde van Jezus in mijn hart” moest ik denken aan Rom 5:5, “de liefde van Gods die in onze harten is uitgestort.” Het gaat dit gedeelte (Rom 5:1-11) ook weer over verdrukking in het heden en hoop voor de toekomst. Je kan ook denken aan Rom 8:35-39 waar deze liefde voor een christen een bron van vreugde, troost en vrede is. En zie bv. ook Efeze 3: 14-19 en 2 Thess 3:5.

Ik weet niet of de schrijver deze teksten in gedachten had, maar deze zouden het in ieder geval een Bijbelse invulling geven. Ik hoop dat dit enigszins aan de vraag beantwoord.

Een hartelijke groet, 
Gerard Slurink

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

liederen
geen reacties

Terug in de tijd

Als ik (meisje van 19) uit de douche kom, in het zwembad of op het strand ben (kortom: als mijn lichaam in contact is ge...
geen reacties
02-02-2009
Al een paar maanden ben ik erg onrustig. Ik weet, ik kan zo niet verder leven. Onbekeerd voor eeuwig verloren! Ik roep o...
geen reacties
02-02-2006
Er is de laatste tijd veel aandacht voor occultisme. In principe is het duidelijk voor mij wat de Bijbel hierover zegt. ...
1 reactie
02-02-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering