Beest heeft geen ziel

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

28-08-2005, 00:00

Vraag

Hoe kan ik een ongelovige uitleggen dat een beest geen ziel heeft? Het kwam er in een gesprek op uit of er wel leven na de dood was. En degene waarmee ik sprak zei dat wij hetzelfde zijn als planten. Maar ik zei dat wij als mens ook een geest/ziel hebben. Maar ik gebruikte opeens ook een dier in mijn antwoord, iets wat ik eigenlijk helemaal niet wilde. Daarna vroeg ze gelukkig niet hoe ik kan weten dat een dier geen ziel heeft. Maar ik zou graag willen weten hoe ik kan weten/laten zien dat een mens een ziel heeft en een dier niet.
 

Antwoord

Het Nieuwe Testament leert duidelijk dat er een eeuwige bestemming is voor de mens na het overlijden: hemel of hel. Dit wordt van dieren nergens zo gezegd. Het onderscheid zal te maken hebben met de speciale manier waarop God de mens gemaakt heeft: naar Zijn beeld en gelijkenis (Gen.1:26). Mensen mogen elkaar niet zomaar doden, terwijl het eten van dieren wel geoorloofd is (Gen. 9, verbond met Noach). In Pred. 3:21 staat een verschil aangegeven tussen mens en dier: ”Wie merkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde?”

Het woord ”nefesj” in het Oude Testament wordt vaak vertaald met ”ziel”, maar het valt lang niet samen met ons begrip ”ziel” (in onderscheid met het lichaam). In Spr. 12:10 staat het woord ”nefesj”, maar de statenvertalers hebben het daar weergegeven met ”leven”: “De rechtvaardige kent het leven van zijn beest.”

De profeet Jesaja geeft wel aan dat dieren betrokken zijn bij de nieuwe aarde: Jes. 11:6 (wolf en lam, luipaard en geitenbok). Ook in het boek Openbaring komen dieren voor bij de troon van God (4:6). Is dit allemaal symbolisch of echt zo bedoeld?

De hoofdlijn is: de mens leeft voort na de dood, wordt geoordeeld en krijgt een eeuwige bestemming. Dieren lijken niet voort te bestaan, maar het is mogelijk dat God wel dieren schept op de nieuwe aarde; die zullen elkaar echter niet meer opeten.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

dieren
geen reacties

Terug in de tijd

Mag je aan een leuke jongen/man denken waar je wel verder mee wilt gaan door het leven en daar alle fantasie aan toevoeg...
geen reacties
28-08-2003
Ik heb wat vragen over genderneutraliteit. 1. Zijn er mensen überhaupt genderneutraal? Je bent toch gewoon man of vro...
4 reacties
29-08-2018
Er wordt altijd gepraat over: “Wij zijn met een eigen wil op aarde gebracht.” Maar hoe eigen is die wil? Er staat nad...
1 reactie
29-08-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering