Ten dele kennen en in alle waarheid leiden

drs. J. Hoekman / geen reacties

01-01-2019, 14:37

Vraag

Wat wordt er bedoeld met het “ten dele kennen” in 1 Korinthe 13, terwijl er in Johannes 16 staat dat de Heilige Geest de waargelovige in alle waarheid zal leiden?

Antwoord

1 Korinthe 13 vers 9 en 12 spreken over een “ten dele”, d.w.z. onvolledig. Vele dingen blijven nog onduidelijk. In vers 9 t.o.v. een volmaaktheid die komen zal en in vers 12 t.o.v. het volmaakte kennen.

Sinds de zondeval moeten wij leven met een “ten dele”. De mens die het zuivere beeld van God was is nu nog slechts als troebel water. Maar eenmaal zal dit weer zuiver als kristal zijn. En zullen we Hem volmaakt kennen, zoals Hij is. Nu is het nog een tijdelijke kennen, straks een volmaakt eeuwig kennen. Nu kunnen wij Hem nog niet zien van aangezicht tot aangezicht en leven. Dan zullen wij Hem kennen zoals Hij ons kent. Dit doet ons denken aan Numeri 12:6: “Als iemand onder u een profeet is, maak Ik, de HEERE, Mij door een visioen bekend, spreek Ik met hem door een droom. Maar zo doe Ik niet tegenover Mijn dienaar Mozes, die in Mijn hele huis trouw is, met hem spreek Ik van mond tot mond, ja, zichtbaar, en niet in raadsels.” In die tekst zien we ook al een soort trappen van kennen. 

Natuurlijk zal de Geest in alle waarheid leiden, maar dat heeft niets te maken met ons ten dele kennen. De waarheid is de betrouwbare openbaring van de Vader. En die kunnen we vinden in de Heere Jezus (zie Johannes 14:6). Dus dat de Heilige Geest ons de hele waarheid leert dat is logisch, maar soms houden wij de waarheid ten onder door de leugen en soms hebben wij de duisternis liever dan het licht en soms is er die strijd tussen vlees en Geest en doen wij de wil van het vlees. Dat is “ten dele.” Wat de Geest ons leert: “de hele waarheid”, dat moeten wij wel in het dagelijks leven in praktijk brengen, daar dwingt de Geest ons niet toe, daar geeft Hij ons wel de kracht voor (om die te doen). Maar ik zie een andere wet in mij zegt Paulus in Romeinen 7 “en wat ik niet wil, dat doe ik.”

Het ten dele van vlees en Geest is een blijvend ten dele in een vleselijk mens (ook al doe ik het zelf niet meer zegt Paulus in Romeinen 7, maar het vlees). Het is alles ten dele. Maar al die delen samen, ieder met zijn/haar eigen gaven vormen het Lichaam van Christus waarvan Hij het Hoofd is.

Met broederlijke groet,
Ds. J. Hoekman,
Van de Ark op Urk

drs. J. Hoekman

drs. J. Hoekman

 • Geboortedatum:
  27-01-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Aan een Ger. Gem.-panellid. Wat ik me wel eens afgevraagd heb, betreft het volgende. Ik kerk bij een gemeente die al jar...
1 reactie
02-01-2016
Paulus schrijft in Romeinen 15:14-16: “Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders –ook ikzelf met het oog op u– dat u z...
2 reacties
02-01-2018
Beste beantwoorder van mijn vraag. Ik heb lang getwijfeld om hier mijn vraag te stellen. Maar ik ga het toch doen. Ik he...
6 reacties
01-01-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering