Bang het voor God verkeerd te doen

Ds. R. W. van Mourik / geen reacties

27-12-2018, 11:23

Vraag

Ik ben christelijk opgevoed en zit momenteel in de PKN. Angsten omringen mij nu al enige jaren. Angsten voor de dood, angsten dat ik ooit dood zal gaan en of ik dan voor eeuwig verloren zal zijn of eeuwig behouden zal zijn. Het gekke is wel dat als ik deze angsten ervaar, ik het idee heb dat ik werkelijk dichter bij God komt. Voor mijn gevoel bid ik heel de dag tot God of Hij mij wil helpen en voor altijd bij mij wil zijn. Ik vraag Hem om vergeving van al mijn zonden, want als ik terug zie op het verleden wat ik allemaal verkeerd gedaan hebt, dan maakt mij dat nog angstiger.

Vroeger had ik heel vaak dat ik overvallen werd met twijfel over het geloof. Dit was een erge strijd. Hierdoor kreeg ik ongeveer elke dag een paniekaanval, omdat ik bang was dat ik zondigde doordat ik twijfelde en doordat ik twijfelde ik niet bekeerd zou zijn en niet zou kunnen sterven. Op een dag werd de strijd zo hevig, ik zat te trillen op een stoel en werd erg bang. Ik merkte een enorme strijd van binnen. Ik riep hardop: “Duivel ga weg van mij in Jezus naam.” Ik bad tot God of Hij de satan weg wilde sturen. Ik voelde een strijd van binnen en ik voelde dat God voor mij vocht en de duivel overwonnen had. Er kwam een rust in mij. Ik juichte en straalde, want ik wist dat God overwonnen had. Dit was een zeer bijzondere ervaring.

Hierna ervaarde ik nog wel de angst en soms overviel de twijfel me alsnog, maar ik wist wel dat God voor mij gestreden had. Gelukkig nam de angst in de maanden die volgden af. Helaas nam ik toen ook geen tijd meer voor God. In een lied staat de tekst: “Ik was U niet vergeten, maar nam de tijd niet meer.” Dit ervaarde ik ook zo in mijn leven. Ik kreeg spijt dat ik God had verlaten. Ik vroeg me af of dat alles wel echt was wat ik heb meegemaakt. Eigenlijk ging het sinds die tijd elke keer zo. Ik had het druk, nam de tijd niet meer voor God, kreeg spijt en begon mij weer meer met het woord van God bezig te houden. Het was een soort golfbeweging. Dit maakte mij erg bang, omdat ik dacht: als je bekeerd bent, dan ben je toch altijd met God bezig? Ben ik dan wel oprecht bekeerd? Afgelopen maanden heb ik er erg mee geworsteld of ik wel echt bekeerd was.

Ook worstelde ik met de angst om tegen de Heilige Geest te zondigen. Ik werd beangstigd door mijn eigen gedachten. In mijn hoofd roep ik heel de dag door: “God strijd voor mij, wees bij mij; duivel ga weg in Jezus naam, ga weg achter mij, ik ben een kind van God!” De angsten nemen dan ook wel af, of ik krijg een tijdje rust in mijn hoofd. Ik dank God voor Zijn goedheid, voor de rust. Na een tijdje zijn de angsten dan weer aanwezig, vooral als ik in de auto zit. Dat is waar ik altijd het bangst ben en ik zie altijd erg tegen een autorit op. Ik ervaar altijd een hele strijd in mijn gedachten over gedachten waarvan ik niet wil dat ze er zijn, maar die er toch zijn. Ik ben bang dat de duivel straks mijn gedachten onder zijn controle heeft en dat wil ik niet. Ik wil leven tot eer van God en ik wil leven zoals God dat van mij verlangt en dat God mijn gedachten bewaart en zuivert.

Doordat mijn hoofd zo vol zit ben ik wel eens bang dat ik per ongeluk zeg: “Ga weg Heere”, terwijl ik dat helemaal niet wil. Ik heb dat ook al wel eens gehad. Ik word dan heel erg bang, omdat ik denk dat ik dan tegen God gezondigd heb. Ik wilde dat helemaal niet zeggen, maar omdat mijn hoofd zo vol zit gaan die gedachten wel eens door elkaar. Hierdoor heb ik regelmatig ook angsten en raak ik volledig in paniek. Ik wil God ook dienen als ik me goed voel, als er niks aan de hand is. Ik wil hem altijd dienen en leven tot eer van God. Hoe moet ik verder op deze weg? Ik ben zo moe, mijn gedachten overvallen mij zo vaak en mijn hoofd zit zo vol...

Antwoord

Een heel relaas wat je schrijft. Er loopt één rode lijn door je verhaal: je bent bang dat je het voor God verkeerd doet. Dat maakt je angstig. Ben ik wel een kind van God? Kom ik wel in de hemel? Kom ik wel door het oordeel heen? Heb ik niet gezondigd tegen de Heilige Geest? Kortom, allemaal vragen die je bang maken.

Vanwaar die angst? Heb je bij God alleen maar Iemand voor je die voortdurend je in de gaten houdt en (ik zeg het met eerbied) zit te turven wat je allemaal verkeerd doet? Zeker, voor God kan geen zonde bestaan, maar een zondaar wel. Neem alle mensen die in de Bijbel genoemd worden als gelovigen, zijn dat allemaal brandschone mensen? Integendeel. Ze kennen hun tekorten, maar ze hebben een vertrouwen in God dat Hij hen in genade, in Christus wil aanzien. Dat geeft rust en vrede. Geen angst en paniek, maar vertrouwen dat God niet met hen doet naar hun zonden, maar hen genadig wil zijn.

Eén zinnetje in je relaas bleef bij me haken: “Dit maakte mij erg bang, omdat ik dacht: als je bekeerd bent, dan ben je toch altijd met God bezig.” Dat is natuurlijk een misvatting, maar waar wel jouw angst uit voortkomt. Omdat jij denkt dat iemand die bekeerd is altijd met God bezig is, ben je heel krampachtig bezig om maar op zo’n bekeerd iemand te lijken. Maar dat lukt je niet en daar word je wanhopig en angstig van. Maar dat hoeft helemaal niet. David was een gelovige, we zouden zeggen: een bekeerd iemand die altijd met God bezig was. Nou, vergeet het maar. Je kent het leven van David toch wel! En wat dacht je van Paulus? Iemand die weet van bekering in zijn leven. Maar wat zegt deze man: het kwade wat ik niet wil, doe ik en het goede wat ik wil, doe ik niet! En toch wisten deze beide bekeerde mensen van genade. Dat gaf hen rust en ontspannenheid.

Laat dat vertrouwen er bij jou ook zijn. God is heilig, maar ook barmhartig. Hij is rechtvaardig, maar ook genadig. Dan kan er nog wel die golfbeweging in je leven zijn, maar je mag midden in al die schommelingen van je leven je ogen richten op Christus Die voor al je zonden, tekorten en schulden heeft betaald. Daar werd Hij voor geboren, daarvoor stierf Hij en daarvoor zit Hij nu aan de rechterhand van Zijn Vader om ook voor jou te pleiten en te bidden.

Ds. R. W. van Mourik,
Alblasserdam

Ds. R. W. van Mourik

Ds. R. W. van Mourik

 • Geboortedatum:
  07-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

angst
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een jonge vrouw, begin twintig. Drie jaar geleden ben ik samen met mijn moeder begonnen met lijnen. Toen woog ik ...
geen reacties
24-12-2010
Geachte dominee Simons, ik heb een preek van u beluisterd van afgelopen 1 november 2009. Dit was de doopdienst en eigenl...
4 reacties
24-12-2009
Aan ds. M.A. Kempeneers. Wat ik me blijf afvragen is waarom de pil géén geoorloofd middel is voor geboortebeperking en p...
geen reacties
24-12-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering