Blank, zwart, bruin

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

11-12-2004, 00:00

Vraag

Hoe komt het toch dat er zoveel verschillende mensen zijn: blank, zwart bruin? Je kunt ook vaak zien waar ze vandaan komen. Waar heeft dat mee te maken?

Antwoord

Ons lichaam bestaat uit heel veel cellen. Elke cel heeft een kern met erfelijk materiaal. Al onze eigenschappen -zoals oogkleur, vorm van het haar, bloedgroep, huidskleur- liggen vastgelegd in het erfelijke materiaal. Het erfelijk materiaal is opgebouwd uit de stof DNA. Een stukje DNA met een bepaalde erfelijke eigenschap heet gen. Zo heeft ieder mens een gen voor de bloedgroep. Soms zijn er meerdere genen nodig voor 1 eigenschap en dit is het geval bij huidskleur.

Nu kan onze huidskleur verschillen. Na de zomer is de huid bruiner dan na de winter. Onder invloed van de zon maken wij pigment aan. Deze kleurstof heet melanine. Aan het het van de zomer hebben wij meer melanine. Deze melanine beschermt ons tegen teveel UV-licht dat huidkanker kan veroorzaken. In tropische landen zijn  mensen met een bruine huid in het voordeel omdat zij beter beschermd zijn tegen UV-licht. Mensen met weinig melanine zijn in het voordeel in koudere streken: zij ontvangen wel UV-licht wat nodig is om vitamine D te maken (nodig voor je botten). De huid van bruine mensen laat nauwelijks UV-licht door en zij hebben daardoor eerder kans op vitamine-D-gebrek in een land met weinig zon.

Er zijn mensen die weinig melanine kunnen maken en er zijn mensen die heel veel melanine kunnen maken. De hoeveelheid melanine die mensen maximaal kunnen maken ligt erfelijk vast. Bruine mensen maken heel veel melanine en blanke mensen weinig.

Als er twee genen bij de huidskleur betrokken zouden zijn, zou je kunnen zeggen dat een bruin iemand er genetisch als volgt uitziet: Ma-Ma-Mb-Mb (van beide ouders heeft hij MaMb meegekregen). Een blank iemand ziet er dan uit als ma-ma-mb-mb (hij heeft van beide ouders ma-mb meegekregen). Hierbij staat Ma en Mb voor genen die veel pigment maken en ma-mb zijn genen die weinig pigment maken. Mensen, die middenbruin zijn zien er dan als volgt uit: Ma-ma-Mb-mb en hebben dus meer variatie in hun genen.

Er wordt vanuit gegaan dat Adam en Noach een middenbruine huid hebben gehad. Zij hadden een variatie aan genen voor het aanmaken van pigment. Genen voor een lichte huid en genen voor een donkere huid. Nu zijn de nakomelingen van Noach zich gaan verspreiden over de aarde: o.a. door de taalbarriere ontstonden er verschillende groepen. Ook als groepen ver uit elkaar gaan wonen of er bevindt zich een berg of rivier tussen de groepen dan ontstaat er splitsing van de groepen.  Iedere groep ontwikkelt zich dan verder en de oorspronkelijke variatie in genen wordt versmald. Binnen een groep zal de ene kleur beter aangepast zijn aan de omgeving dan de andere (b.v. veel pigment is in het voordeel in een gebied met veel zon). De best aangepasten hebben de grootste overlevingskans en op den duur zullen die de overhand hebben. Ondertussen kan in een andere groep een andere kleur de grootste overlevingskans hebben of de grootste voorkeur. Zo kunnen dus groepen mensen ontstaan met verschillende kleuren, die in verschillende gebieden leven.

De grootste groep mensen heeft een middenbruine kleur. De andere kleuren zoals blank en donkerbruin zijn meer geselecteerde lichaamskleuren voor bepaalde groepen. Dit zelfde geldt voor andere lichaamskenmerken zoals de vorm van de oogplooi.

Wie hier verder over wil lezen kan terecht bij www.answersingenesis.org, en deze link met name.

Met dank aan mijn zus drs. H. Paul, biologe.
 

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

huidskleur
geen reacties

Terug in de tijd

Over de HSV. Ik heb een vraag over 2 Sam. 21:19: "Er was opnieuw oorlog met de Filistijnen in Gob, en Elhanan, de zoon v...
1 reactie
11-12-2013
Aan ds. G. A. van de Brink. Vorige maand sprak u bij ons in de kerk en u begon met het citeren van een fragment uit het ...
geen reacties
11-12-2013
Aan ds. D.W. Tuinier. Dominee, wat is verbondsoptimisme? Ik sprak vandaag met iemand die zei: het enige wat je hoeft te ...
geen reacties
12-12-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering