Geloof vaarwel gezegd

J.M. Strijbis / 8 reacties

11-12-2012, 13:09

Vraag

Ik ben een jongen van net 19, Ik ben christelijk opgevoed en het geloof is me zo opgedrongen dat ik het vaarwel heb gezegd. Ik ben verhuisd naar Amsterdam waar ik studeer en werk. Verder ga ik naar veel feesten waar ik drugs gebruik. Verder heb ik een vriendin van wie ik hou (ik ben geen maagd meer) ook heb ik veel vrienden met wie ik over het leven praat en goede gesprekken mee heb. Ik heb niet het idee dat ik een God in mijn leven nodig heb en ik heb er ook nog nooit iets van gemerkt. Ik geloof niet in een hemel. Ik denk dat ieder persoon in zijn eigen hemel kom en daar contacten kan onderhouden met anderen die je in het leven hebt leren kennen. Mijn vraag is eigenlijk: Waarom is het geloof in God zo belangrijk?

Antwoord

Dag vragensteller,

Ik vind dat je een prachtige vraag stelt aan het eind van je mail. In wezen is die vraag van levensbelang. Voor ik hier antwoord op probeer te geven, wil ik graag enkele opmerkingen maken bij een opmerking in je mail. Je schrijft dat je nog nooit gemerkt hebt dat er een God is. Het is denk ik maar net wat je uitgangspunt is. Als je niet in een God gelooft, dan geloof je ook niet in Zijn werken. En Zijn werken zijn te zien in de natuur en in je eigen leven. Als er namelijk geen God was, dan was er geen leven, dus dan was jij er ook niet. En dat er een God is, kun je ook merken in de gang van de geschiedenis. Zelf vind ik Israël altijd een goede graadmeter. Dat volk van God heeft zo'n 2000 jaar overal en nergens gewoond. Verspreid over de hele wereld, maar geen eigen land. Zou je denken dat wij als Nederlanders na 2000 jaar over de hele wereld verstrooid te zijn geweest, nog een volk geweest zouden zijn? Een volk met een eigen etniciteit, met een eigen taal,  met een eigen identiteit en met een eigen godsdienst!!! Zelf ben ik meerdere malen in Zuid-Afrika geweest. De eerste Hollanders zijn daar zo'n 350 jaar (dat is nog geen 2000!) geleden gekomen. Zij spreken inmiddels geen Nederlands meer, raken hun godsdienst meer en meer kwijt en missen echte herkenning met ons (de taal lijkt er nog op, maar het Zuidafrikaans is echt een eigen taal geworden). Voor mij is het bovenstaande een overduidelijk bewijs dat God bestaat en dat Hij werkt, ook anno 2012. Zijn volk heeft Hij in 1948 terug gebracht en Hij brengt er nog steeds meer terug. Maar goed, als je niet in een God gelooft, is dit ook geen bewijs. Hoewel... de geschiedenis laat duidelijk zien dat een groep mensen die in een ander land gaan wonen, op een gegeven moment niet meer herkenbaar is. De Joden dus wel.

Je schrijft dat je niet in een hemel gelooft, etc. Mijn vraag aan jou: hoe komt het dat jij 'jouw' vraag stelt, terwijl je zegt niet te geloven. Waarvoor laat je het dan niet rusten?

Jammer dat je de opvoeding van je ouders ervaren hebt als 'opgedrongen'. Ook zij zullen met de beste bedoeling jou met het geloof in aanraking gebracht hebben. Maar is er niemand in jouw familie of kennissenkring, die voor jou op het punt van geloof 'voorbeeldig' geweest is? Iemand waarvan je iets had in de zin van: wat het precies is, weet ik niet, maar die persoon heeft iets wat ik niet heb.

Waarom het geloof in God zo belangrijk is? Hij is de LEVENDE God, die ook jou levend wil maken. Je denkt nu wel dat je leeft, maar ergens merk je en weet je dat dit het leven niet is. Drugs, etc. kunnen je wel iets anders doen geloven, maar ze verzadigen nooit. Integendeel! God wil Zijn liefde aan jou kwijt, daarom is het zo belangrijk dat jij gelooft. God wil jouw leven vernieuwen, zodat jij eeuwig in Zijn nabijheid mag blijven. Een mooiere tekst en dat nog specifiek in deze dagen voor Kerst, kan ik je niet meegeven. "Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe" (Johannes 3:16).

Hopelijk heb ik je vraag enigszins kunnen beantwoorden. Zo niet, vraag rustig door.

Groetjes,
J. M. Strijbis

J.M. Strijbis

J.M. Strijbis

 • Geboortedatum:
  16-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Gouda
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Docent(opleider) Driestar Hogeschool

8 reacties
Catherine
11-12-2012 / 14:13
Vraagsteller: je bent niet de eerste die zegt dat hij meent God niet nodig te hebben. Je bent jong, gezond, je studeert, dus je bent een gezegend mens. Gezegend ja, door wie?
Je gelooft niet in de hemel, maar toch wel in een persoonlijke hemel. Dat lijkt met elkaar in tegenspraak.
En wat moet zo'n slimme jongen als jij bent (je studeert immers) nu met drugs? Iedere keer wanneer je dit gebruikt, sterven er miljoenen hersencellen. Is dat het je waard?Stop ermee nu het nog kan en zoek je vermaak niet in die tijdelijke dingen. Die gaan allemaal voorbij.
Je hebt een mooi antwoord gekregen van de heer Strijbis. Print het uit en hang het boven je bureau. Veel wijsheid toegewenst, succes met je studie!
rotterdam1
11-12-2012 / 14:52
Beste vriend,

Jij bent 19 jaar, ik ben veel en veel ouder, dus als je zegt “ja daar komt weer zo'n ouwe knar” dan begrijp ik dat, ik had ook, toen ik 19 was, niet zoveel op met ouwe knarren maar ik wil je toch vragen om door te lezen.

Je vraagt ; waarom is geloof in God zo belangrijk ?

Het feit dat je deze vraag stelt betekend dat je er op de een of andere manier toch belang in stelt.

Ik begrijp dat je opgegroeid bent in een Christelijk gezin, je bent dus gedoopt, dat maakt je tot onze broer en wij kunnen jou niet missen. Ons gezin is incompleet zonder jou.

Je geeft een heleboel informatie over jezelf maar je schrijft niet of je gelukkig bent. En dat is toch de kern van het leven.

In de bijbel staat in de brief van Jacobus ;
Wie zich verdiept in de volmaakte wet die bevrijding geeft, en dat blijft doen, wie niet vergeet wat hij hoort, maar het in praktijk brengt – die zal gelukkig zijn in wat hij doet.

Ook wij, op refoweb, zullen jou als je niet in God geloofd nooit kunnen overtuigen.
Ook ik kan jou, objectief gezien, niet bewijzen dat God bestaat.
Wat wel zeker is, en dat is 100% bewijsbaar, is dat Jezus Christus geleefd heeft, dat Hij gestorven is aan het kruis en dat hij op de derde dag is opgestaan uit de dood.

Er is nog een argument,
Als je zegt ik ben atheïst of in het Nederlands een godloochenaar dan hoor je bij een heel kleine minderheid in de wereld, slechts 3% van de mensen is atheïst. Atheïsme is als wetenschap nog geen 400 jaar oud. Uiteraard is het zo dat die 3% een hele grote mond heeft en dat ze praten alsof ze de wijsheid in pacht hebben en dat is toch vreemd.

Je schrijft dat je drugs gebruikt, ik hoop dat je het over softdrugs hebt.
Wat je ook beslist, ga in ieder geval niet over op harddrugs, denk eens kritisch na over druggebruik in z'n algemeen, wat win je daarmee ? Geluk ? Geloof me, het kost je een bak geld en je schiet er helemaal niets mee op.

Mijn advies ; probeer het eens – wat let je ? Ga eens naar een kerk, ga eens praten met Christenen, vind je het niets – dan doe je het niet – we wonen, gelukkig, in een vrij land.
Maar ik vraag je geef ons een kans want nogmaals we missen je.
Gerard
11-12-2012 / 15:29
Beste vraagsteller,
De Bijbel zegt: "Het is de mensen beschikt éénmaal te sterven en daarna het oordeel".
En daarna zegt het: "Zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om de zonden van velen op Zich te nemen, de tweede maal zonder zonde aanschouwd worden door hen, die van Hem hun heil (=redding) verwachten".

Als dit niet waar is heb je geen enkele reden hier rekening mee te houden en kun je doen wat je wilt.

Als dit wel waar is heb je alle reden je hierover zorgen te maken want je eeuwige verdoemenis hangt je dan boven je hoofd, zolang je het heil, de redding door Jezus Christus, minacht.

Als je je leven hier op aarde zoekt, haal er dan alles uit wat er uit te halen is, want het zal je enige leven zijn voor je de eeuwige duisternis ingaat.

Maar als je je leven zoekt bij de Schepper van alle dingen, degene die jou het leven heeft gegegeven, is dit leven slechts een kleine aanloop naar een eeuwigheid bij Hem met een onvoorstelbare heerlijkheid.

Het contrast kan niet groter zijn. Zoals Openbaringen 21 zegt:

"Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.", "En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid."

"Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood."

Je staat op een wegsplitsing in je leven. Aan jou de keuze welke richting je op wil.
rian2
11-12-2012 / 20:23
Lieve vraagsteller,
Het geluk waar jij over schrijft is zo tijdelijk en zo menselijk.
Weet je, je voelt je er prima bij, de duivel vind het prima zo.
Hij fluistert je in, het is goed zo...God heb ik eigenlijk niet nodig.
En wat als je moet sterven , je komt te staan voor de Hemelse Rechter.
Zonder Jezus ga je verloren.
Dat je deze vraag stelt hier is niet voor niets.....Gods leiding geloof ik.
Weet je, God wil jou!! Hij heeft jou op het oog.
Je bent naar ik meen gedoopt....dat betekent dat God jou wil wassen met Zijn bloed.
Dat Hij jouw zonden wil vergeven.
Je hebt niet voor niets een christelijke opvoeding gehad.
Wend je tot Hem en word behouden.
Hij wil jou alles geven, Zijn liefde..Zichzelf.
Hij gaf Zijn Zoon..!!Want alzo lief heeft God deze wereld gehad dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderve maar het eeuwige leven heeft.
Lees de Bijbel, daar staat het .
Buig en bid, bid om geloof!! Hij geeft het!!
Ik zal voor je bidden.
juni
11-12-2012 / 22:12
nou,dat weten we dan ook weer. Ik denk maar zo. misgun ze de ingebeelde hoop niet.Jochie. als God jou hebben wil,dan ontkom je er nooit aan. in Rom.9 Ik zal Mij ontfermen diens Ik Mij ontferm,en zal barmhartig zijn dien Ik barmhartig ben.Zo is het dan niet desgenen die wil,nog desgenen die loopt,maar des ontfermenden Gods. Er is niemand die God zoekt,ook niet EEN! Staat ook in de Bijbel! Zo gek is het niet,wat je zegt,van een Adamiet kan je niks verwachten he?Toch wens ik je Zijn ontferming toe,met al je vrienden!O,wat zal dat zijn!Als je uit modderig slijk word getrokken!Dan ga je zingen joh,Zijn Naam Moet Eeuwig Eer Ontvangen.
altijdwat
11-12-2012 / 23:38
wat een mooie reactie Juni. Dan is er nog hoop, voor iedereen!
louis2
11-12-2012 / 23:53
Jongen, ik ben 20 en als student ga ik juist naar het geloof toe, zij het anders dan ik thuis geleerd heb gekregen.
Misschien moet je eens nadenken over wat je in het leven wil. Uitspraken die ik hier lees over een eindoordeel of verloren lopen,kunnen misschien wel waar zijn, maar jij hebt er nu weinig aan. Allicht mis je toch iets, of kon je niks met wat je ouders je leerden, zoals bij mij.
Ik zou graag een in contact met je willen komen, je mag mijn mailadres opvragen.
mortlach
13-12-2012 / 12:31
Goed, hier dan de minder populaire visie en ik hoop dat hij mag blijven staan.

Beste vraagsteller,

Je hebt het geloof vaarwel gezegd vanwege slechte ervaringen (opgedrongen, schrijf je zelf) en je hebt nog nooit iets van God gemerkt. En zo te zien gaat het goed in je leven. Ik zou zeggen, houden zo. Je kunt zoiets toch niet forceren. Misschien krijg je later wel het idee dat je er weer meer open voor staat en dan kun je altijd nog op zoek naar geloof. Je weet waar je het kunt vinden. Zelf heb ik ook zo'n periode gehad rond die leeftijd waarna ik later toch iets met geloof ben gaan doen (zij het dan het verkeerde 'smaakje' volgens sommigen hier, :-) )

Dat gezegd moet ik wel zeggen dat ik je visie op het hiernamaals wat simplistisch vind. Maar goed, ook daarover kun je nog rustig nadenken en eventueel te raden gaan bij wat de geloofstradities erover te vertellen hebben.

Terug in de tijd

Het is best wel erg om te zeggen, maar ik schaam mij eigenlijk best wel voor God. Ik probeer voor Hem op te komen wannee...
geen reacties
11-12-2020
Mijn man en ik hebben regelmatig discussies over hoeveel geld we geven aan goede doelen. Vroeger gaf ik niet zo graag, m...
10 reacties
11-12-2010
Vraag 1: Reactie op vraag over halal eten. Ik heb uw antwoord gelezen op deze vraag. Alleen mis ik één aspect wat er ook...
geen reacties
11-12-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering