In elke tekst Christus zien

Ds. C. Harinck / 1 reactie

02-11-2018, 07:55

Vraag

Aan ds. Harinck. U zei een keer dat u in elke tekst Christus ziet. Dat zou ik ook zo graag willen! Vooral in het Oude Testament, bijvoorbeeld de profetieën over de wegvoering. En niet alleen in hoe ik de Bijbel lees, maar ook hoe ik moet leven zoals in 1 Korinthe 13 staat. Als ik in mijn werk oudere mensen verzorg, kan ik me dat meer voorstellen dan wanneer ik de ramen zeem. Dat doe ik toch vooral om mijn eigen huis schoon te houden?

Antwoord

Ik heb wel eens gezegd dat zoals vroeger alle wegen naar Rome leiden, er van elke tekst een weg is naar Christus. Inderdaad is Christus de sleutel tot het verstaan van de Bijbel. We moeten het Oude testament lezen door de de bril van het Nieuwe Testament en ook andersom het Oude Testament lezen om het Níeuwe Testament te verstaan. In Openbaringen 19:10 staat: “Want de getuigenis van  Jezus is de geest van de profetie.” Maar of ik gezegd heb in elke tekst Christus te vinden, dat denk ik niet. Er zijn teksten die met heel aardse dingen te maken hebben, zoals met waar een plaats ligt, hoeveel paarden of schapen íemand had. Soms is dit met het heil van Christus te verbinden, maar niet altijd. Maar de hoofdinhoud van de Bijbel is het heil van Christus. En inderdaad al het andere heeft daarmee te maken. Ook wie er regeerde en welke oorlogen er gevoerd werden. God gebruikt alles om Zijn heilsplan in Christus te volvoeren. Op die manier kun je wel overal Christus in de Bijbel  vinden. 

Wanneer je dan over ramen lappen spreekt, denk ik toch aan Luther. Hij zegt dat ieder een goddelijk beroep heeft. Zelfs een ramenlapper moet dat denken. Dit werk is mij van God opgedragen en daarom dien ik God door te doen wat Hij  mij opdraagt in het beroep dat Hij mij heeft gegeven. Ik denk dat de moeder van Petrus het een eer heeft gevonden dat zij voor Jezus koken mocht. Zo mag je het een eer vinden dat je voor de man en de kinderen mag zorgen die God je heeft gegeven.

Ik hoop dat het je vraag wat heeft beantwoord.

Ds. C. Harink

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
1 reactie
Jesaja40
02-11-2018 / 12:57
Ter aanvulling:

De Bijbel laat ons heet duidelijk de lijn zien vanaf de eerste mens tot aan de laatste dag op deze aarde. Die lijn wordt zichtbaar door het Huis van Israël en is tevens ook haar geschiedenisboek geworden. Daarin staan historische en controleerbare feiten vermeld aangaande het Huis van Israël.

Natuurlijk staan daar ook feiten in ten opzichte van de omringende heidense volken die op geen enkele wijze te maken hebben met het heilsfeit maar wel met de cultuur en context waarin het Huis van Israël zich begeeft.

Heel duidelijk komt naar voren dat de geschiedenis van het Huis van Israël verweven wordt met buitenstaanders om hen te betrekken bij de G'd van Israël. Denk aan Ruth, de Moabitische, die toegevoegd werd aan de geslachtslijn van onze Messias. Ruth zelf wist dat zelf niet omdat zij niet in de toekomst kon kijken. Maar de Eeuwige plaatst haar, op haar uitspraak, in deze bijzondere lijn. Als men terugkijkt naar het volk van Moab, het ontstaan van ons broedervolk, hun reactie op het Huis van Israël ten tijde van de uittocht zal zich verwonderen over zoveel genade. Ook daarin leest men, achteraf bezien, de genade die via het Huis van Israël ook aan de volken van deze wereld ten deel vallen.

En ja, die lange namenrijen zeggen velen niets. Wie het Hebreeuws leest begrijpt de betekenis van die namen. Zij worden zomaar toegevoegd en zijn tot op de dag van heden ons bekend. Als een losser niet wil lossen verdwijnt zijn naam.

Onze Verlosser wilde wel Zijn losserschap op Zich nemen en iedereen die Hem erkent én gelooft in Hem zal Hij hun namen herinneren als Hij terugkeert naar deze aarde.

Mannen uit het Huis van Israël hebben hun Messias geloofd en kregen de opdracht om de boodschap van verlossing door te geven en hun Verlosser kenbaar te maken aan alle volkeren op deze aarde. Die boodschap gaat door heel deze aarde en velen worden toegebracht. De lijn van de Verlosser loopt dus vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel tot aan de laatste bladzijde.

In de Bijbel kunt u heel rustig nalezen dat het met vallen en opstaan gepaard gaat en dat het proces, wat in gang is gezet, letterlijk uit zal gaan komen. Dus geniet van al die kleine parels die er zitten in een tekst. Parels die een waarschuwing in zich hebben zitten, parels die vertroosting bieden, parels die perspectief bieden, parels die uitkomst en verlossing bieden.

Terug in de tijd

Er staat in de Bijbel: "Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart." Maar er staat ook: "Zie, Ik sta aan de deur en ...
geen reacties
01-11-2010
Ik wil graag aankomen. Ik ben een meisje van 15 jaar en best dun. Ik zou graag wat zwaarder willen wegen. Het probleem i...
geen reacties
01-11-2006
Voor wie is het Heilig Avondmaal ingesteld? Ik weet dat het in de catechismus en het Avondmaalsformulier staat, maar ik ...
geen reacties
02-11-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering