Gevolgen andere doopvisie

Redactie Refoweb / geen reacties

31-10-2018, 12:24

Vraag

Als je niet voor de kinderdoop bent wordt dan door kerkenraad je lidmaatschap opgezegd?

Antwoord

Dat kan per kerkgenootschap cq kerkelijke gemeente verschillen. Het gebeurt vaker dat binnen een huwelijk een van de partners tot een ander inzicht komt inzake de doop. Dat hoeft op zich geen onoverkomelijk probleem te zijn. Immers, ook de andere huwelijkspartner kan een kind ten doop houden.

Een andere doopvisie gaat echter wel vaak gepaard met een andere visie op Bijbelse zaken als verbond, uitverkiezing en erfzonde. Oftewel, er ontstaat vaak een compleet ander theologisch inzicht. Als dat gepaard gaat met een enorme drive om dit nieuwe ‘geloof’ ook anderen op te dringen, zorgt dat vervolgens voor onrust in een gemeente en kan dat voor een kerkenraad reden zijn om na een aantal gesprekken iemand onder censuur te stellen.
 
Er zijn echter ook voorbeelden van kerkleden die een andere doopvisie hebben, maar zich verder prima kunnen vinden in de prediking ter plaatse. Oudvaders als Philpot, Bunyan en Spurgeon hadden ook een andere doopvisie, maar dat was in hun woordverkondiging zelden te merken. Mocht je je in hun leer en prediking kunnen vinden, dan zal er geen kerkenraad zijn die jouw lidmaatschap ter discussie stelt.

Redactie Vragenrubriek

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

overdoop
geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. Vreugdenhil. Ik stel u deze vraag, niet omdat ik ooit enige ervaring gehad heb met de Gereformeerde Gemeenten, m...
9 reacties
31-10-2011
Ik heb toen ik 15 jaar was, een relatie gehad van drie jaar. Met deze jongen heb ik meerdere malen gemeenschap gehad, wa...
geen reacties
31-10-2005
Geachte dominee Simons. Jesaja 61:1 werd als volgt uitgelegd: Het Evangelie is voor mensen die zich herkennen in de besc...
geen reacties
01-11-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering